Rekrytointi, Uutiset Juuli Juntura

Students wanted! Hae kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen kehittämisen työryhmään!

Kitisyttääkö tai kutkuttaako kielten opetus? Onko sinulla kenties ideoita yliopistomme kieli- ja viestintäkoulutuksen kehittämiselle? Nyt on mahdollisuus tehdä asialle jotain ja vaikuttaa opintojen tarjontaan, saatavuuten, lukujärjestyksiin ja laatuun.

Kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen kehittämisen työryhmään kaivataan nyt PERÄTI KAHTA opiskelijajäsentä ja heille kahta varajäsentä. KVK:n opetuksen kehittämisen työryhmässä eli KVK/OKTR-lyhennehirviössä johto, opettajat ja opiskelijajäsenet työskentelevät yhdessä kehittääksen ja parantaakseen kielten opetusta yliopistolla. Muutaman tunnin pituisia kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Kyseessä ei siis ole mitään raastavaa maratonkokoustelua.

Kielikeskus syntyi uudestaan Kieli- ja viestintäkoulutuksen muodossa vähän aikaa sitten. Sen myötä ovat koittaneet uudet ajat, uudet ympäristöt ja uudet työskentelykuviot. Ne vaativat uudenlaista yhteistyötä yliopiston, tiedekuntien, KVK:n ja opiskelijoiden välillä. Tässä OPISKELIJOITA HALUTAAN KUULLA… joten EI OLE MITÄÄN SYYTÄ OLLA HILJAA .

… EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI! Opiskelijajäsenenä saat otetta työelämään: kokoustelukokemusta, tuntumaa kehittämistyöhön ja opetustarjonnan laatimiseen sekä näköalan alati kehittyvään yliopisto-organisaatioomme ja henkilökuntaan. Kermana kakun päällä tulee vielä hyvä mieli, tieto siitä että ajaa opiskelijoiden asiaa (nykyisiä ja tulevia) ja oiva CV-merkintä!

Hakemustulvaa setviessämme kiinnitämme huomioita seuraaviin asioihin (in no particular order):
– suoritetut kieli- ja viestintäopinnot
– motivaatio ja sitoutuneisuus osallistumaan kokouksiin
– opiskelijajäsenet opiskelevat eri tiedekunnisssa
– mitä hakija toisi työryhmän työskentelyyn
– vuorovaikutustaidot
– aiempi kokemus työryhmätyöskentelystä

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 6.2.2013 klo 15.00 menneessä. Ilmaise halusi sekä varsinaisena että varajäsenenä olemisen suhteen.

Lisätietoja: Henni Saaarela, kvsihteeri@nulloyy.fi, 040 861 0868.

Rekrytointi, Uutiset Viestintäsihteeri

Hae ympäristöjaoston puheenjohtajaksi!

YMPÄRISTÖJAOSTON PUHEENJOHTAJAHAKU ON AUKI!

Innostutko yhdessä tehtävistä projekteista? Haluatko vaikuttaa ympäristöasioihin?

Ympäristöjaoston toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietämystä ympäristöasioista ja vaikuttaa siihen, että ympäristöasiat otetaan paremmin huomioon ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja Oulussa. Jaosto järjestää esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, bileitä, vierailuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä kouluttaa tarvittaessa ainejärjestöjen ympäristövastaavia.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, ympäristöasioista kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2013. Ympäristöjaostossa pääsee vaikuttamaan yliopiston kierrätysjärjestelmien toimivuuteen tai halutessaan saa sanottua sanansa vaikkapa kaupungin tai maakunnan ympäristölinjauksiin.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja Ympäristöjaostosta ja jaostojen toiminnasta löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 6.2.2013 klo 15:00 mennessä.  Otsikkoriville maininta: ”ympäristöjaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Ilari Nisula (paasihteeri@nulloyy.fi),
ympäristöjaoston puheenjohtaja 2012 Toni Mäntyoja (tonimant@nullpaju.oulu.fi)

Uutiset Janne Hakkarainen

Laura Kantomaa ja Juho Karjalainen aloittavat Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sihteerien sijaisina

Oulun yliopiston ylioppilaskunta rekrytoi alkuviikosta sosiaalipoliittisen sihteerin sekä koulutuspoliittisen sihteerin sijaiset. Hakijakaarti oli hyvin asioihin perehtynyttä ja osaavaa. Joukosta valikoituivat ylioppilaskunnan uusiksi työntekijöiksi Laura Kantomaa ja Juho Karjalainen.

OYY:n sosiaalipoliittisen sihteerin opintovapaan sijaiseksi valittiin filosofian ylioppilas Laura Kantomaa. Valinnan teki ylioppilaskunnan hallitus 15.1.2013 kokouksessaan 4/2013. Kantomaa aloittaa toimessa 21.1. ja jatkaa 30.6. 2013 asti.

Kantomaa toimi vuonna 2010 ylioppilaskunnan hallituksessa vastuualueinaan sosiaalipolitiikka ja kunta-asiat, joten OYY-maailma on hänelle entuudestaan tuttu. Laura loisti haastatteluissa monipuolisella koulutustaustallaan, joka sisälsi opintoja useammasta tiedekunnasta ja yliopistosta sekä perehtyneisyydellään ajankohtaisiin asioihin.

”Odotan työtä innolla ja muun muassa opintotukiuudistukset pitävät mielen valppaana. Ylioppilaskunnassa on muutosten aika, mikä tuo tekemiseen omat virikkeensä”, Kantomaa intoilee.

Sosiaalipoliittisen sihteerin tehtävänä on mm. toimia sosiaalipoliittisten asioiden asiantuntijana ja vastata opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa. Työ keskittyy erityisesti opintososiaalisten asioiden kuten toimeentulon, terveydenhuollon, asumisen, opiskeluympäristön ja hyvinvoinnin pariin.

OYY:n koulutuspolittisen sihteerin opintovapaan sijaiseksi valittiin humanististen tieteiden kandidaatti Juho Karjalainen. Karjalainen aloittaa puolipäiväisen sihteerin toimessaan 17.1. ja hänen pestinsä jatkuu 31.7.2013 asti. Valinnan teki ylioppilaskunnan hallitus samassa kokouksessa. Juho valikoitui koulutuspoliittisen sihteerin sijaiseksi useiden pätevien hakijoiden joukosta.

”Yliopistomme kohtaamien rakenneuudistusten edessä on muistettava, että laadukas opetus ja toimivat opintokäytänteet on säilytettävä ja tenttiakvaariohanketta edistettävä . Edunvalvontatyöhön käyminen on iloni ja odotan sen puoleen terhakasta kevättä.”, Karjalainen kertoo.

Karjalaisella on vankka koultuspoliittinen kokemus muun muassa koulutusneuvoston varajäsenenä sekä kolleegion opiskelijajäsenenä. Juho on myös Tiiman mieskuoron taiteellinen johtaja. Saa nähdä tuoko hän ukulelensä ylioppilaskuntaan.

Koulutuspoliittisen sihteerin tehtävänä on mm. toimia koulutuspoliittisten asioiden asiantuntijana, vastata ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen linjan valmistelusta sekä vastata osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta, opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa.

Lisätietoja:
pääsihteeri Ilari Nisula, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822
sosiaalipoliittinen sihteeri Laura Kantomaa, soposihteeri@nulloyy.fi, 040 526 5821 (21.1. alkaen)
koulutuspoliittinen sihteeri Juho Karjalainen koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821 (17.1. alkaen)

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Jaostot etsivät puheenjohtajia!

1. YMPÄRISTÖJAOSTON PUHEENJOHTAJAHAKU ON KÄYNNISSÄ

Ympäristöjaoston toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietämystä ympäristöasioista ja vaikuttaa siihen, että ympäristöasiat otetaan paremmin huomioon ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja Oulussa. Jaosto järjestää esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, bileitä, vierailuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä kouluttaa tarvittaessa ainejärjestöjen ympäristövastaavia.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, ympäristöasioista kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2013. Ympäristöjaostossa pääsee vaikuttamaan yliopiston kierrätysjärjestelmien toimivuuteen tai halutessaan saa sanottua sanansa vaikkapa kaupungin tai maakunnan ympäristölinjauksiin.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja Ympäristöjaostosta ja jaostojen toiminnasta löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 21.1.2013 klo 14.00 mennessä.  Otsikkoriville maininta: ”ympäristöjaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Ilari Nisula (paasihteeri@nulloyy.fi),
ympäristöjaoston puheenjohtaja 2012 Toni Mäntyoja (tonimant@nullpaju.oulu.fi)

2. KULTTUURIJAOSTON PUHEENJOHTAJAHAKU KÄYNNISSÄ

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan Kulttuurijaostossa voi osallistua monenlaiseen vapaa-ajan toimintaan ja akateemiseen opiskelijakulttuuriin. Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia nauttia kulttuurin antimista ja toteuttaa itseään kulttuurikentällä. Jaoston tehtävänä on palvella kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, kulttuuriasioista kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2013.

Puheenjohtaja toimii osana jaostoa, jonka tehtäviin kuuluu ideoida ja toteuttaa erilaista opiskelijakulttuuriin liittyvää toimintaa Oulun yliopiston opiskelijoille. Lisäksi Kulttuurijaosto toimii yhteistyössä Oulun kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja Kulttuurijaostosta ja jaostojen toiminnasta yleisesti löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 21.1.2013 klo 14.00 mennessä. Otsikkoriville maininta ”kulttuurijaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Ilari Nisula (paasihteeri@nulloyy.fi)
Kulttuurijaoston puheenjohtaja 2012 Iina Luosujärvi (iinaluos(a)paju.oulu.fi).

3. KV-JAOSTON PUHEENJOHTAJAN HAKU ON KÄYNNISSÄ

Ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden jaoston tehtäviin kuuluu lisätä opiskelijoiden tietämystä kansainvälisistä asioista ja vaikuttaa siihen, että kansainväliset asiat sekä kansainväliset opiskelijat otetaan paremmin huomioon ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja Oulussa. Jaosto järjestää esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, bileitä, vierailuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä kouluttaa tarvittaessa ainejärjestöjen kansainvälisten asioiden vastaavia.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, kv-asioista kiinnostunuttta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2013 johtamaan kansainvälisten asioiden jaoston toimintaa.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja Kv-jaostosta ja jaostojen toiminnasta yleisesti löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan 21.01.2013 klo 14.00 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi Otsikkoriville maininta ”KV-jaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Ilari Nisula (paasihteeri@nulloyy.fi) tai
KV-jaoston puheenjohtaja 2012 Tiina Takalokastari (tiinatak@nullpaju.oulu.fi)

Odotamme hakemuksianne!

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Taloustieteiden tai tekniikan opiskelija, hae hallinnon opiskelijaedustajaksi!

Etsimme teknillisen ja taloustieteiden tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin uusia opiskelijavarajäseniä. Molemmissa tiedekunnissa on auki yksi opiskelijavarajäsenen paikka. Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. päättää tiedekunnan talouden ja toiminnan yleisistä perusteista sekä valvoa tiedekunnan toiminnan laatua. Haku päättyy 18.1.2013.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten täydennysvaalimenettely

Keskusvaalilautakunta (KVL) on kokouksessaan 1/2013 päättänyt avata haun teknillisen ja taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostojen opiskelijavarajäsenen paikan täyttämiseksi. Täydentämisessä noudatetaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 29 §, jonka mukaan KVL julistaa varajäsenen paikan auki ja tiedekuntaneuvoston jäljelle jäävät opiskelijajäsenet täydentävät kokoonpanoaan KVL:n puheenjohtajan johtamassa kokouksessa.

Avoinna olevat paikat

Teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, opiskelijavarajäsen (1)

Taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, opiskelijavarajäsen (1)

Ehdokkaaksi asettuminen

Hakuaika teknillisen ja taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäseneksi alkaa 11.1.2013

Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen luottamustoimen vaaleihin, on jätettävä yksi (1) ehdokasilmoitus KVL:n vahvistamalla lomakkeella.
Ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä ehdokkaan henkilötiedot ja tiedekunta. Yksi henkilö voi ilmoittautua luottamustoimeen ehdolle vain joko varsinaiseksi opiskelijajäseneksi tai varajäseneksi.
Vaaliasiakirjoja saa ylioppilaskunnan kansliasta ja ylioppilaskunnan kotisivuilta.

 

Vaaliasiakirjojen jättäminen

Ehdokasilmoitus on palautettava ylioppilaskunnan kansliaan viimeistään 18.1.2013 klo 12:00 mennessä. Myös postitse saapuva ehdokasilmoitus on oltava perillä määräaikaan mennessä.

Kanslian käyntiosoite: Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.krs, 90570 Oulu
Kanslian postiosoite: Oulun yliopiston ylioppilaskunta, PL 250, 90014 Oulun yliopisto

 

Lisätietoja: Joni Vatjus-Anttila, jhs@nulloyy.fi, 040 525 5562

Rekrytointi, Uutiset Juuli Juntura

OYY hakee opiskelijaedustajaa Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO)

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on asiantuntijajäsen Pohjois-Suomeen alueelliseessa Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO). Etsimme sinne nyt uutta varsinaista jäsentä edustamaan opiskelijoiden näkökulmaa.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri väestöryhmien välillä. Se koostuu valtakunnallisesta neuvottelukunnasta ja seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta eri puolilla Suomea. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuu muodostavat yhteisen Pohjois-Suomen neuvottelukunnan, jossa on jäseniä maahanmuuttajajärjestöistä, kunnista, työmarkkinajärjestöistä, maakunnan liitosta, kolmannen sektorin organisaatioista ja aluehallintoviranomaisista. Vuonna 2011 nimetyn neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä ETNO:jen tehtäviä on edistää hyviä etnisiä suhteita, etnistä yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä eri toimijoiden monipuolista vuorovaikutusta ja yhteistyötä maahanmuuttopolitiikan eri osa-alueilla, toimia asiantuntijaelimenä maahanmuuttopolitiikan ja etnisen yhdenvertaisuuden eri osa-alueiden kehittämisessä, edistää maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumismahdollisuuksia ja järjestötoimintaa, ja tiedottaa maahanmuuttopolitiikasta, etnisen yhdenvertaisuuden tavoitteesta ja etnisestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voimavarana sekä tehdä niitä tunnetuksi.

ETNO kokoustaa 3-6 kertaa vuodessa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Työtä koordinoivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Yleistä tietoa ETNOn valtakunnallisesta ja paikallisesta työstä löytyy sisäasiainministeriön sivuilta. ETNO ei käsittele yksittäisiä tapauksia tai ratko yksittäisten ihmisten/ryhmien tapauksia, vaan osallistuu laajempaan keskusteluun.

ETNO:ssa maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustajia tulee olla vähintään puolet jäsenistä. ETNO toimii suomeksi, joten suomenkielen taito on tarpeellinen. Myös sukupuolijakauma otetaan huomioon.

Tehtävä antaa opiskelijajäsenelle mahdollisuuksia kehittää omia kommunikointi-, vaikuttamis- ja verkostointitaitoja ja olla mukana Suomen maahanmuuttopolitiikkaan ja etnisiin suhteisiin liittyvässä keskustelussa ja vaikuttamisessa.

OYY:n edustajan odotetaan tuovan ETNO:n työssä esille opiskelijoiden näkökulmaa, erityisesti ulkomaisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden asemaa sekä muita Oulun yliopiston opiskelijoidelle tärkeitä etnisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Edellytykset tehtävään

  • OYYn jäsen
  • sujuva suomenkieli
  • maahanmuuttajataustainen tai etniseen vähemmistöön kuuluva
  • kokemusta ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja maahanmuuttajien tilanteesta

Katsotaan eduksi

  • aikaisempi kokemus työryhmätyöskentelystä
  • mahdollisuus sitoutua tehtävään pidemmäksi aikaa menneillä olevalla kaudella.

Hakeminen


Toimita vapaamuotoinen hakemus ja CV osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 21.01.13 klo 16:00 menneessä. Ilmoita hakemuksessasi kuinka pitkään pystyt sitoutumaan tehtävään.

Lisätietoja

Tapani Lintula soposihteeri(a)oyy.fi. 040 526 5821

Uutiset Janne Hakkarainen

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on järjestäytynyt

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus järjestäytyi 4.1.2013 pitämässään kokouksessa. Vastuualuejaossa rakennettiin järkevä kokonaisratkaisu, jolla kompensoidaan aiemmista vuosista poikkeava yhtä jäsentä pienempi hallitus.

Hallitus panostaa vuonna 2013 ylioppilaskunnan jäsenlähtöisyyteen. Toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden aikana tehdään jäsenkysely, joka toimii organisaation kehitystoimien pohjana. Kevään aikana uuden toimiston keskitilan suunnitelma tullaan toteuttamaan ja jäsenistölle tarjotaan sen myötä uudenlainen palvelukonsepti. Syksyn edustajistovaalit ovat ylioppilaskunnalle tärkeä projekti. Uusina avauksina hallitus aikoo panostaa kehitysyhteistyöhön, työelämäasioihin ja suhdetoiminnan kehittämiseen.

Hallitus valmistelee parhaillaan hallitusohjelmaa, joka esitellään vuoden ensimmäisessä edustajiston kokouksessa.

Hallituksen jäsenet ja vastuualueet:
Valle Uimonen, puheenjohtaja
Laura Pistemaa, varapuheenjohtaja, talous, työelämä ja sidosryhmäyhteistyö
Jaana Isohätälä, koulutuspolitiikka ja kansainväliset asiat
Juuli Juntura, kansainväliset asiat, viestintä ja kehitysyhteistyö
Jaakko Mäki-Petäjä, sosiaalipolitiikka ja kuntavaikuttaminen
Tuija Patana, viestintä ja kulttuuri
Ville Tyrväinen, koulutuspolitiikka ja organisaation kehittäminen
Ukko-Pekka Yliranta, järjestöyhteistyö, sosiaalipolitiikka ja liikunta

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Valle Uimonen, valle.uimonen@nulloyy.fi, 040 523 1821

Uutiset Janne Hakkarainen

Henna Rannanpää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan uudeksi viestintäsihteeriksi

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan uudeksi viestintäsihteeriksi on valittu humanististen tieteiden kandidaatti Henna Rannanpää. Valinnan teki ylioppilaskunnan hallitus 8.1.2013 kokouksessaan 2/2013. Rannanpää aloittaa toimessa 14.1. Määräaikaan mennessä ylioppilaskuntaan oli jätetty 34 hakemusta, joista hallitus karsi viisi ehdokasta haastatteluun.

Rannanpää on toiminut viime vuoden ylioppilaskunnan hallituksessa vastuualueinaan kansainväliset asiat ja viestintä, joten OYY-maailma on hänelle entuudestaan tuttu. Hennalla on vahva ainejärjestötausta, ja hän on opintojensa aikana toiminut mm. Kultu ry:n puheenjohtajana.  Rannanpää vakuutti hallituksen innostuneisuudellaan, vahvalla edunvalvontaosaamisellaan ja näkemyksellisyydellään.
”On aivan mahtavaa päästä jatkamaan ylioppilaskunnassa viestinnän kentällä. Tänä vuonna keskitytään erityisesti jäsenlähtöisyyteen aivan kaikessa tekemisessä, esimerkiksi päräyttävän keskitilan toteutus alkaa ja on pian opiskelijoiden käytössä. En malta odottaa!”, hehkuttaa Rannanpää.

Tervetuloa takaisin Henna!

Lisätietoja:
pääsihteeri Ilari Nisula, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822
Viestintäsihteeri Henna Rannanpää, viestintasihteeri@nulloyy.fi, 0400 381 321 (14.1. alkaen)

Uutiset Hennamari Toiviainen

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä avoinna opiskelijajäsenten paikkoja – haku 7.1. mennessä

Tarjolla mielenkiintoisia vaikuttamispaikkoja opiskelijoiden hyvinvointityön ja opiskelukyvyn parissa!

Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän yhden opiskelijajäsenen ja opiskelijavarajäsenten hakua kaudelle 2013-2014 on jatkettu 7.1.2013 asti.

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen, opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmssä edustettuina ovat yliopiston OHO-palvelut, YTHS, Oulun seurakuntayhtymä ja ylioppilaskunta.

Kiinnostuitko? Hyvinvointityöryhmän jäsenenä toimiminen edellyttää aktiivisuutta ja kiinnostusta työryhmän aihealueeseen. Arvostamme hakijoiden ajatuksia ja ideoita opiskelukyvystä, opiskelujen sujuvoittamisesta ja hyvinvoinnista. Aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta nähdään eduksi, muttei ole välttämätöntä.

Lähetä vapaamuotoinen OYY:lle osoitettu hakemuksesi maanantaihin 7.1.2013 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi.

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula (soposihteeri@nulloyy.fi, GSM 040 526 5821) ja koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen (koposihteeri@nulloyy.fi, GSM 040 525 7821).

Rekrytointi, Uutiset Eero Manninen

Puolipäiväisen koulutuspoliittisen sihteerin sijaisen paikka auki!

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
on 12 300 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

Koulutuspoliittisen sihteerin opintovapaan sijaista

Määräaikaiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen 14.1.2013-31.7.2013 väliselle ajalle tai sopimuksen mukaan. Toimessa on kolmen kuukauden koeaika. Pohjapalkka on 933,33 € euroa kuukaudessa. Lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Toimi on puolipäiväinen, työaika 20h/viikossa.

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Koulutuspoliittisen sihteerin tehtävänä on mm. toimia koulutuspoliittisten asioiden asiantuntijana, vastata ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen linjan valmistelusta, laatia lausuntoja ja kannanottoja, osallistua eri projektien toteuttamiseen sekä vastata osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta, opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa. Työ voi sisältää mm. työryhmätyöskentelyä sidosryhmien piirissä. Lisäksi tehtäväkenttään voi sisältyä muita koulutuspolitiikkaan liittyviä tehtäviä ylioppilaskunnan muiden työntekijöiden kanssa sovittavan työnjaon mukaisesti.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä aidosti tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta akateemisia opintoja sekä yliopiston hallinnon, ajankohtaisen koulutuspolitiikan ja opetuksen kehittämisen tuntemusta. Koulutuspoliittisella sihteerillä on oltava erinomainen suomen kielen ja hyvä englannin kielen taito. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä sekä ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsomme ylioppilaskuntakokemuksen sekä perehtyneisyyden opiskelijajärjestötoimintaan.

Koulutuspoliittisen sihteerin on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.  Hakemusten tulee olla perillä viimeistään torstaina 10.1.2013 klo 15.00, otsikkoriville maininta ”Koulutuspoliittinen sihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 3.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Ilari Nisula, ilari.nisula@nulloyy.fi, 0405231822
Koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@nulloyy.fi, 040 525 7821 (lomalla 20.12.- 1.1.2013)

Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnan keskitilan suunnittelukilpailun voitti Laura Iivarinen

Oulun yliopiston ylioppilaskunta järjesti ideakilpailun uusien toimitilojen keskitilan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.  Kilpaluun saivat osallistua kaikki Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat vaihto-opiskelijat mukaan luettuina. Kilpailuaika oli 16.11.–11.12.2012.

OYY:lla on selkeä päämäärä tulla lähemmäs jäsenistöään eli Oulun yliopiston opiskelijoita. Tästä syystä olemme varanneet ylioppilaskunnan uusiin tiloihin 80 neliötä yhtenäistä tilaa, jossa jäsenistömme saa toteuttaa itseään. Kilpailun tehtävänannossa toivoimme suunnitelman olevan opiskelijoiden tarpeita vastaava ja oululaisen opiskelijan näköinen tila, jossa ihmiset voivat viihtyä, verkostoitua ja olla omanlaisiaan.

Ylioppilaskunta haluaa tarjota jäsenistölleen mahdollisuuden toteuttaa itseään ja villejä visioitaan, kehittää omaa asiantuntemustaan ja luoda opiskelijahenkeä luovan tilan, joka innostaa ihmisiä luovaan ajatteluun, uusiin ideoihin ja yhteiseen tekemiseen. Tilan tulisi henkiä nuorekkuutta, yhteisöllisyyttä ja sen tulisi olla muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Kilpailutehtävänä oli laatia OYY:n uusien tilojen keskustilaan konseptisuunnitelma. Konseptisuunnitelmaan oli sisällytettävä ainakin kokoustilaa noin 20 hengelle järjestöjen tarpeisiin.

Tuomaristo kokoontui keskiviikkona 12.12.2012 arvioimaan kilpailuun osallistuneita töitä, joita yhteensä saapui määräaikaan mennessä neljä. Vaikka ehdotuksia tulikin niukasti, sai tuomaristo osallistuneista töistä idean siitä, millaista toimintaa tilaan voisi saada aikaiseksi. Tuomaristo valitsi yksimielisesti parhaaksi konseptiksi Laura Iivarisen Puisto-nimisen suunnitelman.

Tuomaristo sanoi työstä seuraavaa:

Iivarisen suunnitelma on varmaotteinen ja uutta luova sisustuskonsepti. Se irrottautuu perinteisestä kokoontumistilan sisustusratkaisusta. Tuomaristo pitää hyvänä, että suunnitelmaan on otettu mukaan kokouspöytä. Podiumeja pidettiin hyvänä ratkaisuna ja ajatus niiden liikuteltavuudesta sai kiitosta. Mahdollisen jatkokehittelyn yhteydessä podiumien kokoja pitää vielä täsmentää. Podiumit kaivattiin hieman ”kovan oloisiksi” ja niihin kaivataan pehmeyttä esim. lisätyynyillä. Liikuteltavuuden tekninen toteutus täytyy suunnitella ja täsmentää.

Koivikkoa tilanjakajana pidettiin mielenkiintoisena: se jakaa muttei riko tilan yhtenäisyyttä. Kasvit tuovat tilaan viihtyisyyden tunnelmaa ja eloisuutta. Koivuvanerisen väriset podiumit kirkkaan vihreillä pehmusteilla tekevät tilasta raikkaan ja rauhallisen värimaailmaltaan. Mallinnuskuvassa ei ollut kuvattu tummia ikkunanpuitteita, teoksen tunnelma oli eteerisempi kuin tila todellisuudessa on valoisuudeltaan. Pöydän sijoittaminen tuntui hieman ahtaalta. Tila luo edellytyksiä luovaan kollaboratioon, mutta vaatii pirskauksen pehmeyttä, rentoutta ja epäjärjestystä.

Iivarinen kävi tänään pokkaamassa 500 euron palkintostipendin ylioppilaskunnassa ja pullakahvien yhteydessä lupautui toteuttamaan hanketta yhdessä ylioppilaskunnan kanssa. Kahvien yhteydessä mietittiin toteuttamissuunnitelmaa, joka pyritään polkaisemaan ensimmäisiltä askeleiltaan käyntiin vielä ennen joulua. Pääsihteeri Ilari Nisulan mielestä keskitilan on oltava opiskelijoiden käytössä kevään aikana. Jatkamme projektin etenemisen seurantaa netissä. Pysykää kuulolla!

Tuomaristo:

Matti Särkelä, OYY:n hallituksen jäsen, tuomariston puheenjohtaja
Sanna Järvelä, OYY:n inspehtori, Oulun yliopiston hallituksen jäsen
Mella Seppänen, Oulun yliopisto, tila-asiantuntija
Antti Heikkinen, OYY:n puheenjohtaja
Aulikki Herneoja, Oulun yliopisto, yliopistonlehtori, Architectural Design
Niina Meskus, OYY:n viestintäsihteeri
Veera Adolfsen, OYY:n hallituksen jäsen

Lauran työ:

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnassa sosiaalipoliittisen sihteerin opintovapaan sijainen haussa

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

on 12 300 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

Sosiaalipoliittisen sihteerin opintovapaan sijaista

Määräaikaiseen työsuhteeseen 21.1.2013-30.6.2013 väliselle ajalle tai sopimuksen mukaan. Toimessa on kahden kuukauden koeaika. Pohjapalkka on 1750 euroa kuukaudessa. Lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Toimi on kokopäiväinen. Työajat kuitenkin joustavat ja ovat sovittavissa.

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Sosiaalipoliittisen sihteerin tehtävänä on mm. toimia sosiaalipoliittisten asioiden asiantuntijana, vastata ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen linjan valmistelusta, laatia lausuntoja ja kannanottoja, osallistua eri projektien toteuttamiseen sekä vastata osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta, opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa. Työ keskittyy erityisesti opintososiaalisten asioiden kuten toimeentulon, terveydenhuollon, asumisen, opiskeluympäristön ja hyvinvoinnin pariin.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä aidosti tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta akateemisia opintoja, yliopiston hallinnon ja ajankohtaisen sosiaalipolitiikan tuntemusta. Sosiaalipoliittisella sihteerillä on oltava erinomainen suomen kielen ja hyvä englannin kielen taito. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä sekä ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsomme ylioppilaskuntakokemuksen sekä perehtyneisyyden opiskelijajärjestötoimintaan

Sosiaalipoliittisen sihteerin on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.  Hakemusten tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 10.1.2013 klo 15.00, otsikkoriville maininta ”Sosiaalipoliittinen sihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 3.

Lisätietoja: 

Sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula, tapani.lintula@nulloyy.fi, 0405265821
Pääsihteeri Ilari Nisula, ilari.nisula@nulloyy.fi, 0405231822

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n kannanotto Oulun yliopiston tämän päiväisiin rakenneuudistusuutisiin

Onnistunut rakennemuutos edellyttää koko yliopistoyhteisön osallistumista

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on seurannut jännityksellä yliopiston selvitystyötä hallinto- ja toimintarakenteiden muuttamiseksi. Yliopiston hallitus on kokouksessaan 13.12.2012 päättänyt hyväksyä esityksen, jonka mukaan nykyiset kuusi tiedekuntaa tulevat jakautumaan yhdeksään tulosyksikköön. Ylioppilaskunta haluaa kiittää hallitusta päätöksestä, joka on oikea askel yliopiston kilpailukyvyn ja tuloksellisuuden kehittämisessä. Tulevat muutokset ovat kuitenkin varsin vähäisiä ottaen huomioon professori Kallungin työryhmän selvitystyön tulokset. ”Olemme suhtautuneet rakenteelliseen kehittämiseen mahdollisuutena hyödyntää yliopiston voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla sekä tervetulleena tuuletuksena yliopiston hallintokulttuurille. On hienoa, että päätöksessä on huomioitu tiedekuntien ja oppiaineiden näkemykset, mutta olisimme toivoneet rohkeampaa otetta uudistamiseen. Nyt muutos jää osittain torsoksi, koska osa keskeisistä mahdollisuuksista rakenteiden uudistamiseen on jätetty käyttämättä”, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen puntaroi.

Ylioppilaskunta on rakenteellisen kehittämisen alkuvaiheista lähtien ollut syvästi pettynyt prosessia leimanneeseen avoimuuden puutteeseen. Tieteenalakohtaisiin työryhmiin nimettiin ylioppilaskunnan suureksi iloksi opiskelijaedustajat, mutta työryhmien lisäksi prosessin yhteydessä olisi pitänyt käydä myös laajaa yhteistä keskustelua. Tämä olisi voinut omalta osaltaan edesauttaa rohkeampaan lopputulokseen päätymistä. ”Määrätietoinen avoimuuden edistäminen jäi pelkäksi haaveeksi, ja monille opiskelijoille sekä henkilökunnan jäsenille ainoaksi tiedonlähteeksi jäi Ylkkäri. Toimintakulttuuri on saatava kuntoon ensi vuonna, kun uusia hallinto- ja toimintarakenteita ryhdytään tuomaan osaksi käytännön toimintaa”, Manninen linjaa.

Koulutusohjelmien, tiedekuntien ja yliopiston johdolla on tärkeä tehtävä varmistaa, että muutosta lähdetään toteuttamaan sekä määrätietoisesti että keskustellen. Vauhdikas ja kivuton uudistus edellyttää kaikkien asianosaisten ymmärrystä tehtävistä muutoksista. Uudistuksen taustoista, vaikutuksista ja mahdollisuuksista on viestittävä avoimesti ja selkeästi. Laadukkaan muutosjohtamisen keskiössä on oltava hyvien opiskelu- ja työskentelyedellytysten turvaaminen. Opiskelijoille ja henkilökunnalle on annettava mahdollisuus vaikuttaa oman opiskelu- ja työskentely-ympäristönsä kehittämiseen. Toimivan muutoksen varmistamiseksi rakenteellista kehittämistä on jatkettava aidosti yhteisenä asiana.

Oulussa 14.12.2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Eero Manninen
Hallituksen puheenjohtaja

Ilari Nisula
Pääsihteeri

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen, eero.manninen@nulloyy.fi, 040 523 1821
Koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Taloustieteiden opiskelija, hae hallinnon opiskelijaedustajaksi!

Haemme taloustieteiden tiedekuntaan uutta opiskelijavarajäsentä. Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. päättää tiedekunnan talouden ja toiminnan yleisistä perusteista sekä valvoa tiedekunnan toiminnan laatua. Haku päättyy 2.1.2013.

Taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydennysvaali

Keskusvaalilautakunta (KVL) on kokouksessaan 5/2012 päättänyt avata haun taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäsenen paikan täyttämiseksi. Täydentämisessä noudatetaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 29 §, jonka mukaan KVL julistaa varajäsenen paikan auki ja tiedekuntaneuvoston jäljelle jäävät opiskelijajäsenet täydentävät kokoonpanoaan KVL:n puheenjohtajan johtamassa kokouksessa.

Avoinna olevat paikat

Taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, opiskelijavarajäsen (1)

Kausi päättyy 31.12.2013.

Ehdokkaaksi asettuminen

Hakuaika taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäseneksi alkaa 11.12.2012.

Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen luottamustoimen vaaleihin, on jätettävä yksi (1) ehdokasilmoitus KVL:n vahvistamalla lomakkeella.
Ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä ehdokkaan henkilötiedot ja tiedekunta. Yksi henkilö voi ilmoittautua luottamustoimeen ehdolle vain joko varsinaiseksi opiskelijajäseneksi tai varajäseneksi.
Vaaliasiakirjoja saa ylioppilaskunnan kansliasta ja ylioppilaskunnan internetsivuilta: .

Vaaliasiakirjojen jättäminen

Ehdokasilmoitus on palautettava ylioppilaskunnan kansliaan viimeistään 2.1.2013 klo 12:00 mennessä. Myös postitse saapuva ehdokasilmoitus on oltava perillä määräaikaan mennessä.

Kanslian käyntiosoite: Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Kanslian postiosoite: Oulun yliopiston ylioppilaskunta, PL 250, 90014 Oulun yliopisto

Oulussa 5.12.2012

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätietoja: Annakaisa Tikkinen, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

Uutiset Viestintäsihteeri

Vuoden sopoteko 2012: Opintopsykologi

Sosiaalipoliittinen valiokunta julkistaa tänään sopovaliokunnassa vuoden sopoteon. Valiokuntalaiset päättivät palkita vuoden 2012 sopoteoksi opintopsykologin, joka rajallisista resursseista huolimattaan on edistänyt opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä kiitettävän tarmokkaasti. Hyvinvointiviikolla järjestettiin opiskelijoiden keskuudessa äänestys, jossa sai ehdottaa vuoden sopotekoa. Opintopsykologi voitti äänestyksen ylivoimaisesti.

Pitkät jonot ovat todiste siitä, että opiskelijat kaipaavat opintopsykologin tarjoamaa ohjausta opinnoissa menestyäkseen. Stressi, jännittämisongelmat, jaksaminen, itsenäistyminen ja aikuistuminen kaipaavat välillä ulkopuolisen näkemystä ja oikealle polulle opastusta.

Ylioppilaskunta on vahvasti sitä mieltä, että opintopsykologiresurssit Oulun yliopistossa ovat selkeästi edelleen puutteelliset. Jonotusajat ovat aivan liian pitkät. Opiskelijoiden saama ohjaus opintopsykologilla on äärettömän merkittävä apu opintojen jäädessä junnaamaan paikoilleen. Yliopisto tähtää 55 opintopisteen vuosivauhtiin per opiskelija, mutta millä keinoin? Olisiko yliopiston syytä harkita, myös tukipalveluiden lisäämistä?

Page 50 of 51« First...102030...4748495051