Uutiset Janne Hakkarainen

Henna Rannanpää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan uudeksi viestintäsihteeriksi

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan uudeksi viestintäsihteeriksi on valittu humanististen tieteiden kandidaatti Henna Rannanpää. Valinnan teki ylioppilaskunnan hallitus 8.1.2013 kokouksessaan 2/2013. Rannanpää aloittaa toimessa 14.1. Määräaikaan mennessä ylioppilaskuntaan oli jätetty 34 hakemusta, joista hallitus karsi viisi ehdokasta haastatteluun.

Rannanpää on toiminut viime vuoden ylioppilaskunnan hallituksessa vastuualueinaan kansainväliset asiat ja viestintä, joten OYY-maailma on hänelle entuudestaan tuttu. Hennalla on vahva ainejärjestötausta, ja hän on opintojensa aikana toiminut mm. Kultu ry:n puheenjohtajana.  Rannanpää vakuutti hallituksen innostuneisuudellaan, vahvalla edunvalvontaosaamisellaan ja näkemyksellisyydellään.
”On aivan mahtavaa päästä jatkamaan ylioppilaskunnassa viestinnän kentällä. Tänä vuonna keskitytään erityisesti jäsenlähtöisyyteen aivan kaikessa tekemisessä, esimerkiksi päräyttävän keskitilan toteutus alkaa ja on pian opiskelijoiden käytössä. En malta odottaa!”, hehkuttaa Rannanpää.

Tervetuloa takaisin Henna!

Lisätietoja:
pääsihteeri Ilari Nisula, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822
Viestintäsihteeri Henna Rannanpää, viestintasihteeri@nulloyy.fi, 0400 381 321 (14.1. alkaen)

Uutiset Hennamari Toiviainen

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä avoinna opiskelijajäsenten paikkoja – haku 7.1. mennessä

Tarjolla mielenkiintoisia vaikuttamispaikkoja opiskelijoiden hyvinvointityön ja opiskelukyvyn parissa!

Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän yhden opiskelijajäsenen ja opiskelijavarajäsenten hakua kaudelle 2013-2014 on jatkettu 7.1.2013 asti.

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen, opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmssä edustettuina ovat yliopiston OHO-palvelut, YTHS, Oulun seurakuntayhtymä ja ylioppilaskunta.

Kiinnostuitko? Hyvinvointityöryhmän jäsenenä toimiminen edellyttää aktiivisuutta ja kiinnostusta työryhmän aihealueeseen. Arvostamme hakijoiden ajatuksia ja ideoita opiskelukyvystä, opiskelujen sujuvoittamisesta ja hyvinvoinnista. Aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta nähdään eduksi, muttei ole välttämätöntä.

Lähetä vapaamuotoinen OYY:lle osoitettu hakemuksesi maanantaihin 7.1.2013 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi.

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula (soposihteeri@nulloyy.fi, GSM 040 526 5821) ja koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen (koposihteeri@nulloyy.fi, GSM 040 525 7821).

Rekrytointi, Uutiset Eero Manninen

Puolipäiväisen koulutuspoliittisen sihteerin sijaisen paikka auki!

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
on 12 300 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

Koulutuspoliittisen sihteerin opintovapaan sijaista

Määräaikaiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen 14.1.2013-31.7.2013 väliselle ajalle tai sopimuksen mukaan. Toimessa on kolmen kuukauden koeaika. Pohjapalkka on 933,33 € euroa kuukaudessa. Lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Toimi on puolipäiväinen, työaika 20h/viikossa.

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Koulutuspoliittisen sihteerin tehtävänä on mm. toimia koulutuspoliittisten asioiden asiantuntijana, vastata ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen linjan valmistelusta, laatia lausuntoja ja kannanottoja, osallistua eri projektien toteuttamiseen sekä vastata osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta, opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa. Työ voi sisältää mm. työryhmätyöskentelyä sidosryhmien piirissä. Lisäksi tehtäväkenttään voi sisältyä muita koulutuspolitiikkaan liittyviä tehtäviä ylioppilaskunnan muiden työntekijöiden kanssa sovittavan työnjaon mukaisesti.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä aidosti tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta akateemisia opintoja sekä yliopiston hallinnon, ajankohtaisen koulutuspolitiikan ja opetuksen kehittämisen tuntemusta. Koulutuspoliittisella sihteerillä on oltava erinomainen suomen kielen ja hyvä englannin kielen taito. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä sekä ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsomme ylioppilaskuntakokemuksen sekä perehtyneisyyden opiskelijajärjestötoimintaan.

Koulutuspoliittisen sihteerin on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.  Hakemusten tulee olla perillä viimeistään torstaina 10.1.2013 klo 15.00, otsikkoriville maininta ”Koulutuspoliittinen sihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 3.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Ilari Nisula, ilari.nisula@nulloyy.fi, 0405231822
Koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@nulloyy.fi, 040 525 7821 (lomalla 20.12.- 1.1.2013)

Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnan keskitilan suunnittelukilpailun voitti Laura Iivarinen

Oulun yliopiston ylioppilaskunta järjesti ideakilpailun uusien toimitilojen keskitilan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.  Kilpaluun saivat osallistua kaikki Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat vaihto-opiskelijat mukaan luettuina. Kilpailuaika oli 16.11.–11.12.2012.

OYY:lla on selkeä päämäärä tulla lähemmäs jäsenistöään eli Oulun yliopiston opiskelijoita. Tästä syystä olemme varanneet ylioppilaskunnan uusiin tiloihin 80 neliötä yhtenäistä tilaa, jossa jäsenistömme saa toteuttaa itseään. Kilpailun tehtävänannossa toivoimme suunnitelman olevan opiskelijoiden tarpeita vastaava ja oululaisen opiskelijan näköinen tila, jossa ihmiset voivat viihtyä, verkostoitua ja olla omanlaisiaan.

Ylioppilaskunta haluaa tarjota jäsenistölleen mahdollisuuden toteuttaa itseään ja villejä visioitaan, kehittää omaa asiantuntemustaan ja luoda opiskelijahenkeä luovan tilan, joka innostaa ihmisiä luovaan ajatteluun, uusiin ideoihin ja yhteiseen tekemiseen. Tilan tulisi henkiä nuorekkuutta, yhteisöllisyyttä ja sen tulisi olla muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Kilpailutehtävänä oli laatia OYY:n uusien tilojen keskustilaan konseptisuunnitelma. Konseptisuunnitelmaan oli sisällytettävä ainakin kokoustilaa noin 20 hengelle järjestöjen tarpeisiin.

Tuomaristo kokoontui keskiviikkona 12.12.2012 arvioimaan kilpailuun osallistuneita töitä, joita yhteensä saapui määräaikaan mennessä neljä. Vaikka ehdotuksia tulikin niukasti, sai tuomaristo osallistuneista töistä idean siitä, millaista toimintaa tilaan voisi saada aikaiseksi. Tuomaristo valitsi yksimielisesti parhaaksi konseptiksi Laura Iivarisen Puisto-nimisen suunnitelman.

Tuomaristo sanoi työstä seuraavaa:

Iivarisen suunnitelma on varmaotteinen ja uutta luova sisustuskonsepti. Se irrottautuu perinteisestä kokoontumistilan sisustusratkaisusta. Tuomaristo pitää hyvänä, että suunnitelmaan on otettu mukaan kokouspöytä. Podiumeja pidettiin hyvänä ratkaisuna ja ajatus niiden liikuteltavuudesta sai kiitosta. Mahdollisen jatkokehittelyn yhteydessä podiumien kokoja pitää vielä täsmentää. Podiumit kaivattiin hieman ”kovan oloisiksi” ja niihin kaivataan pehmeyttä esim. lisätyynyillä. Liikuteltavuuden tekninen toteutus täytyy suunnitella ja täsmentää.

Koivikkoa tilanjakajana pidettiin mielenkiintoisena: se jakaa muttei riko tilan yhtenäisyyttä. Kasvit tuovat tilaan viihtyisyyden tunnelmaa ja eloisuutta. Koivuvanerisen väriset podiumit kirkkaan vihreillä pehmusteilla tekevät tilasta raikkaan ja rauhallisen värimaailmaltaan. Mallinnuskuvassa ei ollut kuvattu tummia ikkunanpuitteita, teoksen tunnelma oli eteerisempi kuin tila todellisuudessa on valoisuudeltaan. Pöydän sijoittaminen tuntui hieman ahtaalta. Tila luo edellytyksiä luovaan kollaboratioon, mutta vaatii pirskauksen pehmeyttä, rentoutta ja epäjärjestystä.

Iivarinen kävi tänään pokkaamassa 500 euron palkintostipendin ylioppilaskunnassa ja pullakahvien yhteydessä lupautui toteuttamaan hanketta yhdessä ylioppilaskunnan kanssa. Kahvien yhteydessä mietittiin toteuttamissuunnitelmaa, joka pyritään polkaisemaan ensimmäisiltä askeleiltaan käyntiin vielä ennen joulua. Pääsihteeri Ilari Nisulan mielestä keskitilan on oltava opiskelijoiden käytössä kevään aikana. Jatkamme projektin etenemisen seurantaa netissä. Pysykää kuulolla!

Tuomaristo:

Matti Särkelä, OYY:n hallituksen jäsen, tuomariston puheenjohtaja
Sanna Järvelä, OYY:n inspehtori, Oulun yliopiston hallituksen jäsen
Mella Seppänen, Oulun yliopisto, tila-asiantuntija
Antti Heikkinen, OYY:n puheenjohtaja
Aulikki Herneoja, Oulun yliopisto, yliopistonlehtori, Architectural Design
Niina Meskus, OYY:n viestintäsihteeri
Veera Adolfsen, OYY:n hallituksen jäsen

Lauran työ:

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnassa sosiaalipoliittisen sihteerin opintovapaan sijainen haussa

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

on 12 300 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

Sosiaalipoliittisen sihteerin opintovapaan sijaista

Määräaikaiseen työsuhteeseen 21.1.2013-30.6.2013 väliselle ajalle tai sopimuksen mukaan. Toimessa on kahden kuukauden koeaika. Pohjapalkka on 1750 euroa kuukaudessa. Lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Toimi on kokopäiväinen. Työajat kuitenkin joustavat ja ovat sovittavissa.

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Sosiaalipoliittisen sihteerin tehtävänä on mm. toimia sosiaalipoliittisten asioiden asiantuntijana, vastata ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen linjan valmistelusta, laatia lausuntoja ja kannanottoja, osallistua eri projektien toteuttamiseen sekä vastata osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta, opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa. Työ keskittyy erityisesti opintososiaalisten asioiden kuten toimeentulon, terveydenhuollon, asumisen, opiskeluympäristön ja hyvinvoinnin pariin.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä aidosti tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta akateemisia opintoja, yliopiston hallinnon ja ajankohtaisen sosiaalipolitiikan tuntemusta. Sosiaalipoliittisella sihteerillä on oltava erinomainen suomen kielen ja hyvä englannin kielen taito. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä sekä ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsomme ylioppilaskuntakokemuksen sekä perehtyneisyyden opiskelijajärjestötoimintaan

Sosiaalipoliittisen sihteerin on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.  Hakemusten tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 10.1.2013 klo 15.00, otsikkoriville maininta ”Sosiaalipoliittinen sihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 3.

Lisätietoja: 

Sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula, tapani.lintula@nulloyy.fi, 0405265821
Pääsihteeri Ilari Nisula, ilari.nisula@nulloyy.fi, 0405231822

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n kannanotto Oulun yliopiston tämän päiväisiin rakenneuudistusuutisiin

Onnistunut rakennemuutos edellyttää koko yliopistoyhteisön osallistumista

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on seurannut jännityksellä yliopiston selvitystyötä hallinto- ja toimintarakenteiden muuttamiseksi. Yliopiston hallitus on kokouksessaan 13.12.2012 päättänyt hyväksyä esityksen, jonka mukaan nykyiset kuusi tiedekuntaa tulevat jakautumaan yhdeksään tulosyksikköön. Ylioppilaskunta haluaa kiittää hallitusta päätöksestä, joka on oikea askel yliopiston kilpailukyvyn ja tuloksellisuuden kehittämisessä. Tulevat muutokset ovat kuitenkin varsin vähäisiä ottaen huomioon professori Kallungin työryhmän selvitystyön tulokset. ”Olemme suhtautuneet rakenteelliseen kehittämiseen mahdollisuutena hyödyntää yliopiston voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla sekä tervetulleena tuuletuksena yliopiston hallintokulttuurille. On hienoa, että päätöksessä on huomioitu tiedekuntien ja oppiaineiden näkemykset, mutta olisimme toivoneet rohkeampaa otetta uudistamiseen. Nyt muutos jää osittain torsoksi, koska osa keskeisistä mahdollisuuksista rakenteiden uudistamiseen on jätetty käyttämättä”, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen puntaroi.

Ylioppilaskunta on rakenteellisen kehittämisen alkuvaiheista lähtien ollut syvästi pettynyt prosessia leimanneeseen avoimuuden puutteeseen. Tieteenalakohtaisiin työryhmiin nimettiin ylioppilaskunnan suureksi iloksi opiskelijaedustajat, mutta työryhmien lisäksi prosessin yhteydessä olisi pitänyt käydä myös laajaa yhteistä keskustelua. Tämä olisi voinut omalta osaltaan edesauttaa rohkeampaan lopputulokseen päätymistä. ”Määrätietoinen avoimuuden edistäminen jäi pelkäksi haaveeksi, ja monille opiskelijoille sekä henkilökunnan jäsenille ainoaksi tiedonlähteeksi jäi Ylkkäri. Toimintakulttuuri on saatava kuntoon ensi vuonna, kun uusia hallinto- ja toimintarakenteita ryhdytään tuomaan osaksi käytännön toimintaa”, Manninen linjaa.

Koulutusohjelmien, tiedekuntien ja yliopiston johdolla on tärkeä tehtävä varmistaa, että muutosta lähdetään toteuttamaan sekä määrätietoisesti että keskustellen. Vauhdikas ja kivuton uudistus edellyttää kaikkien asianosaisten ymmärrystä tehtävistä muutoksista. Uudistuksen taustoista, vaikutuksista ja mahdollisuuksista on viestittävä avoimesti ja selkeästi. Laadukkaan muutosjohtamisen keskiössä on oltava hyvien opiskelu- ja työskentelyedellytysten turvaaminen. Opiskelijoille ja henkilökunnalle on annettava mahdollisuus vaikuttaa oman opiskelu- ja työskentely-ympäristönsä kehittämiseen. Toimivan muutoksen varmistamiseksi rakenteellista kehittämistä on jatkettava aidosti yhteisenä asiana.

Oulussa 14.12.2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Eero Manninen
Hallituksen puheenjohtaja

Ilari Nisula
Pääsihteeri

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen, eero.manninen@nulloyy.fi, 040 523 1821
Koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Taloustieteiden opiskelija, hae hallinnon opiskelijaedustajaksi!

Haemme taloustieteiden tiedekuntaan uutta opiskelijavarajäsentä. Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. päättää tiedekunnan talouden ja toiminnan yleisistä perusteista sekä valvoa tiedekunnan toiminnan laatua. Haku päättyy 2.1.2013.

Taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydennysvaali

Keskusvaalilautakunta (KVL) on kokouksessaan 5/2012 päättänyt avata haun taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäsenen paikan täyttämiseksi. Täydentämisessä noudatetaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 29 §, jonka mukaan KVL julistaa varajäsenen paikan auki ja tiedekuntaneuvoston jäljelle jäävät opiskelijajäsenet täydentävät kokoonpanoaan KVL:n puheenjohtajan johtamassa kokouksessa.

Avoinna olevat paikat

Taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, opiskelijavarajäsen (1)

Kausi päättyy 31.12.2013.

Ehdokkaaksi asettuminen

Hakuaika taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäseneksi alkaa 11.12.2012.

Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen luottamustoimen vaaleihin, on jätettävä yksi (1) ehdokasilmoitus KVL:n vahvistamalla lomakkeella.
Ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä ehdokkaan henkilötiedot ja tiedekunta. Yksi henkilö voi ilmoittautua luottamustoimeen ehdolle vain joko varsinaiseksi opiskelijajäseneksi tai varajäseneksi.
Vaaliasiakirjoja saa ylioppilaskunnan kansliasta ja ylioppilaskunnan internetsivuilta: .

Vaaliasiakirjojen jättäminen

Ehdokasilmoitus on palautettava ylioppilaskunnan kansliaan viimeistään 2.1.2013 klo 12:00 mennessä. Myös postitse saapuva ehdokasilmoitus on oltava perillä määräaikaan mennessä.

Kanslian käyntiosoite: Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Kanslian postiosoite: Oulun yliopiston ylioppilaskunta, PL 250, 90014 Oulun yliopisto

Oulussa 5.12.2012

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätietoja: Annakaisa Tikkinen, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

Uutiset Viestintäsihteeri

Vuoden sopoteko 2012: Opintopsykologi

Sosiaalipoliittinen valiokunta julkistaa tänään sopovaliokunnassa vuoden sopoteon. Valiokuntalaiset päättivät palkita vuoden 2012 sopoteoksi opintopsykologin, joka rajallisista resursseista huolimattaan on edistänyt opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä kiitettävän tarmokkaasti. Hyvinvointiviikolla järjestettiin opiskelijoiden keskuudessa äänestys, jossa sai ehdottaa vuoden sopotekoa. Opintopsykologi voitti äänestyksen ylivoimaisesti.

Pitkät jonot ovat todiste siitä, että opiskelijat kaipaavat opintopsykologin tarjoamaa ohjausta opinnoissa menestyäkseen. Stressi, jännittämisongelmat, jaksaminen, itsenäistyminen ja aikuistuminen kaipaavat välillä ulkopuolisen näkemystä ja oikealle polulle opastusta.

Ylioppilaskunta on vahvasti sitä mieltä, että opintopsykologiresurssit Oulun yliopistossa ovat selkeästi edelleen puutteelliset. Jonotusajat ovat aivan liian pitkät. Opiskelijoiden saama ohjaus opintopsykologilla on äärettömän merkittävä apu opintojen jäädessä junnaamaan paikoilleen. Yliopisto tähtää 55 opintopisteen vuosivauhtiin per opiskelija, mutta millä keinoin? Olisiko yliopiston syytä harkita, myös tukipalveluiden lisäämistä?

Rekrytointi Viestintäsihteeri

Haemme iloiseen joukkoomme viestintäsihteeriä!

Pysyykö sinulla kynä, kamera ja läppäri yhtäaikaa käsissä? Etsitkö työpaikkaa jossa pääset hyödyntämään luovuttasi ja kehittymään viestinnän ammattilaiseksi? OYY hakee joukkoonsa rohkeaa ja näkemyksellistä viestijää, joka tekee näkyväksi ja kuuluvaksi opiskelijaliikkeen juhlan ja arjen.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

on 12 300 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee iloiseen joukkoonsa

VIESTINTÄSIHTEERIÄ

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 14.1.2013 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Palkka on 1750 euroa kuukaudessa. Lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Toimi on kokopäiväinen. Työajat kuitenkin joustavat ja ovat sovittavissa mahdollisten keskeneräisten opintojen loppuunsaattamiseksi.

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Tässä työssä pääset todella käyttämään luovuuttasi, kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä aidosti tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä. Viestintäsihteerin tehtäviin kuuluu ylioppilaskunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä, taittotehtäviä, sosiaalisen median hallinta, mediasuhteet, viestinnän kehitystoimet, opiskelijaviestinnän edunvalvonta ja järjestöjen viestintäkoulutus.

Edellytämme sinulta akateemisia opintoja, tiedotustaitoja, erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyvää englanninkielentaitoa, taittokokemusta, hyviä ATK-taitoja, taitoa ylläpitää WordPress-pohjalla toimivaa verkkosivustoa, hyviä sosiaalisen median hallinnan taitoja, erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä. Katsomme eduksi luovan otteen ylioppilaskunnan viestinnän kehittämiseen, Adobe CS5-ympäristön hallinnan, visiointikyvyn vuorovaikutuksen tehostamiseksi 12 300 jäsenemme kanssa sekä perehtyneisyyden opiskelijajärjestötoimintaan. Viestintäsihteerin on oltava toiminnassaan valpas, aloitteellinen, vastuuntuntoinen ja yhteistyökykyinen.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.  Hakemusten tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 2.1.2013 klo 12.00, otsikkoriville maininta ”Viestintäsihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 2. Haastatteluun kutsuttaville haastatteluaika ilmoitetaan viimeistään perjantaina 4.1.2013.

Lisätietoja:

Viestintäsihteeri Niina Meskus, niina.meskus@nulloyy.fi,  0400381321
Pääsihteeri Ilari Nisula, ilari.nisula@nulloyy.fi, 0405231822

Uutiset Viestintäsihteeri

OYY:n luottamushenkilöt vuodelle 2013 valittu!

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto valitsi luottamushenkilöt vuodelle 2013. Ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi edustajisto nimitti hum. kand. Eero Mannisen (HuKa), joka on tänä vuonna toiminut OYY:n hallituksen puheenjohtajana. Ylioppilaskunnan varapuheenjohtajaksi valittiin fil. yo. Janne Hakkarainen (Vihr.). OYY:n hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin tuotantotalouden opiskelija Valle Uimonen, joka edustaa Tekniikka ja talous -ryhmää.

”Ensi vuonna ylioppilaskunta on isojen haasteiden edessä, kun yliopiston rakenteellinen kehittäminen pääsee toden teolla vauhtiin. Myös työelämäasiat ja suhdetoiminta vaativat ensi vuonna OYY:lta aiempaa suurempia satsauksia. Haluan paiskoa töitä sen eteen, että opiskelijat voivat elää hyvää elämää muuttuvassa yliopistossa ja yhteiskunnassa. Tällä porukalla se tulee olemaan ilo”, vastavalittu puheenjohtaja Uimonen innostuu.

Uimosen hallitukseen tiensä selvittivät kolmentoista hakijan joukosta Jaakko Mäki-Petäjä (Oulun Keskustaopiskelijat), Ville Tyrväinen (Oulun Kokoomusopiskelijat), Jaana Isohätälä (HuKa – Humanistit ja kasvatustieteilijät), Juuli Juntura (HuKa), Tuija Patana (TeTa – Tekniikka ja talous), Laura Pistemaa (TeTa) sekä Ukko-Pekka Yliranta (Tieteelliset). Poliittisesti sitoutumattomat ryhmät pysyvät siis edelleen vahvoilla ylioppilaskunnan johdossa.

Lisätietoja:

Eero Manninen, 040 523 1821, eero.manninen@nulloyy.fi
Valle Uimonen, 040 837 5546, valleuim@nullmail.student.oulu.fi

 

Rekrytointi, Uutiset Viestintäsihteeri

Hae OYY:n hallitukseen!

Hae ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2013

Ylioppilaskunnan hallitus vuodelle 2013 valitaan 4.12. pidettävässä edustajiston kokouksessa. Kokous alkaa klo 16 Linnanmaan kampuksella, sali ilmoitetaan myöhemmin. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja cv:si osoitteeseen epj@nulloyy.fi 27.11. mennessä. Lisätietoja sinulle hallitustyöskentelystä ja hallitusvuodesta antaa hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen (eero.manninen@nulloyy.fi, 040 523 1821). Haku- ja valintaprosessista voit kysyä ylioppilaskunnan puheenjohtajalta Antti Heikkiseltä (epj@nulloyy.fi, 040 523 1820).

Huom. järjestämme kaikille hallitukseen hakeville paneelikeskustelun 28.11. klo 16 alkaen ylioppilaskunnan toimiston keskitilassa. Toivomme, että kaikki hakijat pääsevät paikalle esittäytymään ja keskustelemaan. Alla vielä tietoja ylioppilaskunnan hallituksen toiminnasta, seuraa myös: https://www.facebook.com/Oulunyliopistonylioppilaskunta

Hallitus on ylioppilaskunnan toimeenpaneva elin, joka toimii ylioppilaskunnan ytimessä yhdessä asiantuntijasihteeristön ja muun henkilökunnan kanssa. Hallitustyöskentely tarjoaa 6-9 opiskelijalle ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa, laajentaa omaa osaamistaan, monipuolistaa omia vuorovaikutustaitoja, verkostoitua ja kehittää tärkeitä opiskeluiden jälkeen tarvittavia taitoja. Hallitusvuosi tuo mukanaan uusia, mahtavia kavereita ympäri Suomen ja tilaisuuden vaikuttaa 12 500-henkisen jäsenistön puolesta myös valtakunnallisella tasolla.

Hallituksessa työskentelyyn tarvittavat ominaisuudet:
– kokemus siitä, millaista on opiskelu Oulun yliopistossa
– halu vaikuttaa niin yliopiston arkeen kuin opiskelijaa koskevaan poliittiseen päätöksentekoonkin
– oma-aloitteisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta
– sitoutumista vuoden ajaksi opiskelijan hyvän elämän puolesta

Ylioppilaskunta tukee työskentelyäsi:
– hallituksen jäsenelle korvaus 500e/kk, puheenjohtajalle 800e/kk
– puhelin ja kannettava minitietokone
– matkakorvaus Oulun sisällä liikkumisesta 37e/kk
– sporttipassi syksy/kevät

Hallitusvuoden jälkeen olet saanut:
– laajan suhdeverkoston ja uusia ystäviä ympäri Suomen
– itsevarmuutta ja rohkeutta vaikeidenkin tilanteiden hoitoon
– ainutlaatuista akateemista pääomaa ja uudenlaisia näkemyksiä koko elämään
– työelämässä tarvittavia taitoja sekä tuntemusta julkishallinnosta

Ylioppilaskunnan toimeenpanovaltaa käyttävät edustajiston nimeämä hallitus ja hallituksen alaiset jaostot ja toimihenkilöt. Hallituksen tehtäviin kuuluu hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallitus myös valvoo ylioppilaskunnan etua ja ryhtyy kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita OYY:n etu vaatii. Hallitus tuo julki OYY:n kannan ja tarvittaessa antaa ohjeita ylioppilaskuntaa edustaville henkilöille.

Suosittelemme lämpimästi ylioppilaskunnan toimintaan osallistumista, tämä on ollut opiskelu-uramme parasta aikaa!

Page 52 of 52« First...102030...4849505152