Mikä on OYY?

Mikä on Oulun yliopiston ylioppilaskunta?

Jäsenistömme on värikäs joukko oululaisia opiskelijoita, joilla on omat mielenkiinnon kohteensa ja erilaiset elämäntilanteensa. Toimintamme yhteisiä, kaikkia opiskelijoita palvelevia päämääriä ovat kuitenkin opiskelijoiden työllistyminen, edullinen elämä, laadukas koulutus ja yhteisöön kuuluminen. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi työskentelemme ylioppilaskunnassa tarmokkaasti.

Tähtäämme siihen, että Oulu on Suomen paras paikka opiskella, elää ja toteuttaa unelmiaan. Opintojensa aikana opiskelija käy läpi mullistavan aikuistumisen ajanjakson, jonka haasteellisuutta pyrimme ylioppilaskuntana helpottamaan huolehtimalla jäsentemme hyvinvoinnista, arjen sujuvuudesta, koulutuksen laadukkuudesta ja siitä, että opiskelijan ääni kuullaan niin yliopistolla kuin kaupungin päätöksenteossakin.

Skip to content