Hallitus – ylioppilaskunnan tehonyrkki

Hallitusvuosi ylioppilaskunnassa on portti opiskelijapolitiikan ytimeen. Ylioppilaskunta on hallituksensa näköinen.

Ylioppilaskunnan hallituksessa toimii 6–9 edustajiston vuosittain valitsemaa jäsentä, ja sen toimintaa johtaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus on ylioppilaskunnan toimeenpaneva elin, joka huolehtii edustajiston päätösten toteuttamisesta, edustaa ylioppilaskuntaa ja tarkkailee ylioppilaskunnan taloutta yhdessä pääsihteerin ja talousvaliokunnan kanssa.

Hallitus kollektiivina toimii myös pääsihteerin esimiehenä sekä rekrytoi tarvittaessa henkilökuntaa, lukuunottamatta Ylkkärin päätoimittajaa ja pääsihteeriä, jotka valitsee edustajisto.

Hallitus toimii tiiviissä yhteistyössä jaostojen ja valiokuntien kanssa. Jaostojen ja valiokuntien kautta jäsenistö pystyy vaikuttamaan hallituksen tekemiin lausuntoihin ja kannanottoihin sekä tuomaan muutenkin omat näkemyksensä asioista hallituksen tietoon. Hallitus pitää yhteyttä OYY:n piirissä toimiviin järjestöihin kummitoiminnan avulla. Kaikille ainejärjestöille on jaettu OYY-kummit hallituksesta.

Hallitukseen voi asettua ehdolle kuka tahansa vaalikelpoinen ylioppilaskunnan jäsen. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan ylioppilaskunnan hallituksessa, ota rohkeasti yhteyttä pääsihteeriin tai johonkin edustajistoryhmään. Edustajisto valitsee vuosittain vaihtuvan hallituksen aina loppuvuodesta, mutta mikäli hallituspaikka kiinnostaa, kannattaa liikkeellä olla riittävän ajoissa!

Hallituksen yhteystiedot