Tee opiskelijan arjesta parempaa!

Ylioppilaskunnassa toimii useita jaostoja, joissa keskustellaan opiskelijoiden elämään vaikuttavista ajankohtaisista asioista, järjestetään tempauksia, otetaan kantaa ja valmistellaan esityksiä ylioppilaskunnan hallitukselle. Jaostoissa ja valiokunnissa pääset kärryille opiskelijan hyvän elämän toteuttamisesta. Samalla pääset tuomaan esiin oman asiantuntijuutesi ja kehittämään sitä hauskassa seurassa.

Kulttuuri- ja tapahtumajaosto

Kulttuurijaostossa ollaan aivan KuJalla! Kulttuurihömpötys ei enää tämän mahdottomammaksi voi mennä. Kulttuurijaosto pyörii opiskelijaelämyksen ytimessä järjestämällä vinkeitä ja virikkeellisiä tapahtumia, etsimällä oululaiselle opiskelijakulttuurille näkyvyyttä ja osallistumalla OYY:n tapahtumien kuten Vulcanalian ja Amazing Oulun järjestelyihin. Jaoston kyytiin voi hypätä milloin vain! Lisätietoja saat KuJan omasta Facebook-ryhmästä Kulttuuri- ja tapahtumajaosto OYY sekä liittymällä kulttuurijaoston sähköpostilistalle kuja@nulloyy.fi.

Edunvalvontajaosto

Edunvalvontajaostossa jokainen opiskelija on opetuksen ja opiskelun arjen asiantuntija. Kokousherkkujen ääressä puidaan ajankohtaisimmat opiskelijan arkeen vaikuttavat asiat sekä vaikutetetaan yliopiston ja valtakunnan tason edunvalvontaan. Asioista käydään keskustelua niiden oikeilla nimillä, jargonista riisuttuna.

Jaostossa ideoidaan opiskelijoiden hyvinvointia ja arkea parantavia asioita, kuten joustavia opiskelutapoja ja kampuksen opiskeluympäristöjen kehittämistä. Jaostossa mietitään keinoja saada opiskelijoiden ääni kuuluviin yliopistossa, Oulun kaupungissa ja valtakunnan tasolla, opitaan opiskelijoiden terveydestä, asumisesta,tutkintojen rakenteista, ja kuormittavuuslaskelmien merkityksestä sekä pohditaan eduskunnan päätösten vaikutusta opiskelun arkeen. Jaoston on paras paikka oppia mitä juuri sinun opiskeluusi vaikuttavia kehitysaskeleita yliopistolla ja yhteiskunnassa tullaan lähiaikoina ottamaan. Jaostossa käyty keskustelu on arvokas osa ylioppilaskunnan vaikuttamistyötä.

Jaosto järjestää myös tapahtumia, tempauksia, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. Jaoston työkielenä on suomi ja englanti.

Kuukausittaisia kokouksia odotellessa voit liittyä Facebookissa OYY:n edunvalvonta -ryhmään. Järjestöjen kopo-, sopo, ja kv-vastaavien kannattaa liittyä jaoston sähköpostilistalle .

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta on asiantuntijaelin, jonka päätehtävä on suunnitella ylioppilaskunnan taloutta tuleville vuosille, ja pitää se kestävällä pohjalla. Mukana toiminnassa pääset näkemään ylioppilaskunnan talouden koko kuvan ja tekemään hallitukselle sekä edustajistolle ylioppilaskunnan talouteen liittyviin asioihin esityksiä. Talousvaliokunnassa käsitellään muun muassa talousarvio, keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ja pohditaan ylioppilaskunnan omistusten tilaa ja niihin liittyviä tulevia toimenpiteitä.

Talousvaliokunnan jäsenenä opit julkisoikeudellisen yhteisön talouden hallintaa, pitkän aikavälin taloudensuunnittelua ja vastuullisuutta. Ylioppilaskuntaa pyöritetään jäsenmaksuilla, joten kaikki linjaukset vaikuttavat automaattisesti opiskelijan kukkaroon.

Talousvaliokunta tarkkailee ylioppilaskunnan talouden tilaa yhdessä pääsihteerin ja hallituksen kanssa. Se on pieni mutta pippurinen valiokunta, johon kuuden jäsenen lisäksi kuuluu ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja. Valiokunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri. Toisin kuin muissa valiokunnissa, talousvaliokunnan kaudet ovat kahden vuoden mittaisia niin, että joka toinen vuosi erovuorossa on puolet jäsenistä. Mikäli mielit mukaan talouden tehonyrkkiimme, seuraa rekrytointi-ilmoituksiamme loppuvuodesta.

Ympäristöjaosto

Elääkö sinussa pieni ekoaktivisti? Ympäristöjaostossa pohditaan ja otetaan kantaa ekologisempaan yhteisöön ja elämään. Se valmistelee, keksii, keskustelee ja vaikuttaa ympäristöasioihin ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja Oulun kaupungin alueella. Ymppäjaosto ideoi kampanjoita ja aktiviteetteja, jotka jollain tavalla liittyvät ympäristöömme ja sen tulevaisuuteen. Liity mukaan tiedotuslistalle ja poikkea kokouksissa. Nyt on aika tehdä hyvää ympäristölle!

Jatko-opiskelijajaosto

Uusi jaosto tohtoriopiskelijoille aloitti toimintansa syksyllä 2013. Jaoston on tarkoitus toimia alustana tohtoriopiskelijoiden aseman kehittämiselle sekä sosiaaliselle kanssakäymiselle. Tervetuloa! Toiminnasta kerrotaan lisää oyytiedotuksen ja doctoralstudents-listalla.