Sukella ylioppilaskunnan pyörteisiin

Ylioppilaskunnan toimintaan mukaan tuleminen on helppoa: katso tapahtumakalenteristamme seuraava kokoontuminen ja tule mukaan!

Helpoiten ylioppilaskunnan linjoihin ja toimintaan pääset vaikuttamaan osallistumalla jaostojen ja valiokuntien toimintaan. Valiokunnissa ja jaostoissa saat ajankohtaisia kuulumisia opiskelijamaailmasta ja pääset keskustelemaan asioista sekä tekemään mukavia asioita opiskelijan hyvän elämän puolesta. Jaostot ja valiokunnat toimivat myös ylioppilaskunnan hallituksen tukena ylioppilaskunnan kannan muodostuksessa, joten edustajiston kokouksien lisäksi ne ovat suorimpia vaikutuskanavia ylioppilaskunnan toimintaan.

Tee aloite!

Ylioppilaskunnan jäsenten on mahdollista tehdä aloitteita ylioppilaskunnan hallitukselle. Aloitteet käsitellään hallituksen kokouksessa.

Hallitukselle tehtävät aloitteet voivat koskea esimerkiksi ylioppilaskunnan tiedottamiskäytänteitä tai mahdollisia jäsenpalveluiden parannuksia. Hallitus ilmoittaa tehdystä päätöksestä aloitteen jättäneelle henkilölle.

OYY:n edustajiston tulee kokouksensa ilmoitusasioissa merkitä tiedoksi aloitteiden käsittelyyn liittyvät hallituksen pöytäkirjanotteet. Tiedoksi merkitsemisen lisäksi edustajisto voi halutessaan hyväksyä aloitteeseen liittyvän toivomusponnen.

 

Asetu ehdolle edustajistovaaleissa tai hae hallituksen jäseneksi

Parittomina vuosina ylioppilaskunnassa järjestetään edustajistovaalit, joissa kaikki ylioppilaskunnan jäsenet voivat asettua ehdolle. Itsellesi sopivaa edustajistoryhmää voit kysellä vaikkapa omasta ainejärjestöstäsi, edustajiston puheenjohtajalta tai eri puolueilta. 37-jäseninen edustajisto valitaan suhteellisilla, salaisilla, yhtälaisillä ja välittömillä vaaleilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen ehdokas on jollain listalla. Lista saa kokonaisäänimäärästään vertailuluvun muihin listoihin, ja tämän vertailuluvun perusteella ehdokkaat laitetaan valintajärjestykseen. Vaalit ovat salaiset, ja niissä äänestetään sitä henkilöä, joka halutaan saada valituksi. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat ainoastaan Oulun yliopistoon läsnäoleviksi kirjoittautuneet, henkilökohtaisesti läsnäolevat ylioppilaskunnan jäsenet.

Edustajisto valitsee vuosittain ylioppilaskunnalle hallituksen, joka panee toimeen edustajiston päätöksiä ja puurtaa yhden kalenterivuoden ajan opiskelijan paremman elämän puolesta. Jos hallituspaikka kiinnostaa sinua, ole reippaasti yhteydessä itseäsi ja arvojasi lähimpänä olevan edustajistoryhmän puheenjohtajaan tai ylioppilaskunnan puheenjohtajaan. He auttavat sinua eteenpäin pyrkimyksissäsi. Lisätietoja hallitustyöskentelystä voit kysyä pääsihteeriltämme tai hallituksen puheenjohtajalta. Jos jokin tietty hallituspesti kiinnostaa erityisesti ja haluaisit saada siitä lisää tietoa, voit olla yhteydessä kyseistä ”salkkua” hoitavan hallituksen jäseneen tai asiantuntijasihteeriimme – he kertovat mielellään työnkuvastaan.