Edunvalvontaa täydellä sydämellä

Ylioppilaskunnat ympäri Suomen ovat olleet tärkeässä roolissa rakentamassa opiskelijoiden nykyistä roolia yhteiskunnassamme. Opiskelijapolitiikassa jos missä tarkastellaan kriittisesti ja rohkeasti yhteiskunnan nykymenoa ja tulevaisuutta, etsitään ennakkoluulottomasti vastauksia suuriin kysymyksiin ja visioidaan paremman tulevaisuuden puolesta. Nuorissa riittää visionäärisyyttä!

Opiskelijapolitiikkaa tehdään opiskelijoiden aseman parantamiseksi yhteiskunnassa ja opiskelijoiden etujen ajamiseksi. Opiskelijapolitiikan päämääränä ovat laadukas koulutus ja sujuvat opiskelumahdollisuudet, nuoren aikuisen hyvinvointi, opiskelijoiden toimeentulo ja toimiva arki, opiskelukaupunkien tulevaisuus ja muut opiskelijoiden kohtaamat haasteet.

Ylioppilaskunnissa toiminta on usein jaettu niin kutsuttuihin sektoreihin, jotka erikoistuvat opiskelijoiden edunvalvontaan eri osa-alueilla.

Koulutuspolitiikassa huomion kohteena ovat laadukas opetus, opiskelu ja oppiminen. Koulutuspolitiikkaa tekemällä pyritään varmistamaan, että opiskeluolosuhteet tukevat opiskelijaa, ja että jokaisen valmistuneen tutkinto on arvokas paketti osaamista. Koulutuspoliitikot tekevät vaikutustyötään yliopistojen hallinnossa sekä kansallisella tasolla Opetus- ja kulttuuriministeriötä ja  kansainvälisesti toimivia tahoja lobbaamalla. Lisäksi opiskelijapoliitikot ovat usein verkostoituneet kansainvälisesti ja tekevät yhteistyötä muiden maiden opiskelijaliikkeiden kanssa, erityisesti European Students’ Unionin kautta.

Sosiaalipolitiikassa otetaan kantaa opiskelijan opiskeluedellytyksiin ja opiskelukykyyn liittyviin kysymyksiin. Sosiaalipoliitiikan päämääriä ovat opiskelijoiden riittävä toimeentulo, toimiva terveydenhoito ja hyvinvoivat ja opinnoissaan jaksavat opiskelijat. Liikunta, asuminen, esteettömyys, opiskeluruokailu, YTHS:n palvelut, opintotuki ja yhdenvertaisuus ovat sosiaalipolitiikan asiantuntijoiden sydämenasioita.

Kansainvälisyysasioiden parissa toimivat tekevät pitkälti samanlaista työtä. He vaikuttavat niin valtakunnalliseen kuin yliopistokohtaiseen koulutuspolitiikkaan ja siihen liittyviin kansainvälistymispolitiikkaan sekä muihin poliittisten sektoreiden toimintaan kuten maahanmuutto-, työ- ja elinkeinopolitiikkaan. He perehtyvät myös ulkomailta tulevien opiskelijoiden erityistarpeisiin. Lisäksi vaikutetaan OKM:n ja muiden suomalaisten valtakunnallisten tahojen kanssa esim. opiskelijoiden liikkuvuuteen ja siihen liittyvään edunvalvontaan sekä sektorin kansainvälistymiseen.

Ympäristövaikuttamisessa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden tietoisuuteen ympäristöasioissa. Ympäristötoiminnassa halutaan vaikuttaa ympäristönäkökulmiin yliopistolla, Oulussa ja kantaa kortemme kekoon niin suuremmassakin mittakaavassa. Ympäristäasioihin liittyvät niin kestävä kehitys, kierrättäminen, lähituotanto sekä luonnon huomioon ottaminen.

Kulttuurin saralla toimivat pitävät huolta, että Oulussa on opiskelijalle hyvät mahdollisuudet toteuttaa itseään. Erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen ja harrastusmahdollisuuksien tukeminen liittyvät olennaisesti kulttuurivaikuttamiseen niin kampuksilla kuin kaupungillakin.