OYY:n hallituksen puheenjohtajan puhe yliopiston avajaisissa 7.9.

Ylioppilaskunnan tervehdyksen yliopiston avajaisiin toi OYY:n hallituksen puheenjohtaja Eetu Leinonen

Hyvät ystävät.

Tänä vuonna lukuvuoden avaaminen suoritetaan poikkeuksellisissa oloissa. Sen sijaan, että kokoontuisimme kampukselle kahvikupin ääreen kertoilemaan kesän kuulumisia tutuille, joita emme ole nähneet sitten viime lukuvuoden, edessämme on etäopiskelua ja etätyötä. Tilanne vaatii joustoa sekä opiskelijoiden, että henkilökunnan puolelta. Tällaisia olosuhteita nähdään harvoin, joten on erityisen tärkeää, että etäopetuksen laatuun panostetaan ja että koulutuksen toteuttamiseen varataan riittävästi resursseja, sillä pandemian aikana opiskelijoiden kuormitus on kasvanut huomattavasti.

Kaikki reagoivat normaalista poikkeaviin olosuhteisiin eri tavalla ja siksi on muistettava olla erityisen solidaarisia toisiamme kohtaan. Toivon, että kaikki muistavat turvajärjestelyt osallistuessaan opiskelijatapahtumiin niin kauan kuin elämme keskellä virusepidemiaa. Rohkaisen toimimaan luovasti, jotta kaikki aloittavat, ja jatkavatkin opiskelijat, pääsisivät mukaan opiskelijaelämään. Luokaa uutta ja muokatkaa vanhaa, jotta pääsette viettämään tapahtumia turvallisesti. Älkää myöskään antako kenenkään olla yksin. Pitäkää yhteyttä kavereihinne, jottei kukaan putoa kelkasta. Moni tutuistamme on syrjäytymisvaarassa, kun joudumme viettämään niin paljon aikaa kotona.

Pandemian tultua vanhat ongelmat eivät kuitenkaan ole kadonneet mihinkään. Meidän opiskelijoiden arkea määrittää suuret paineet valmistua, eikä työpaikkakaan ole valmistumisen jälkeen taattu. Kaiken kukkuraksi opiskelijoiden toimeentulon taso on heilahdellut paljon viimeisen vuosikymmenen aikana. Opiskelijat ovat myöskin ainoa yhteiskunnan ryhmä, joka pakotetaan lainaamaan rahaa turvatakseen toimeentulonsa. Asiaa ei auta se, että erityisesti vähävaraisista taustoista tulevilla on suuri kynnys ottaa lainaa, sillä heillä on vain vähän uskoa siihen, että lainan saa valmistumisen jälkeen maksettua takaisin. Monen opiskeluaikoja siis leimaa epävarmuus toimeentulosta ja opintojen jälkeisestä työllistymisestä.

Suomen koulutusjärjestelmässä hyvää on se, että opiskelemaan pääsee hyvin eri taustoista. Koska korkeakouluissa on laajasti ihmisiä eri taustoista, tarvitaan jokaiselle opiskelijalle omannäköistä ohjausta. Ohjaus- ja tukipalveluiden laajentaminen ja turvaaminen korkeakouluissa on erinomainen keino parantaa täällä opiskelevien hyvinvointia. Näihin palveluihin panostamalla opiskelijoiden aika ei kulu vain opintojen järjestelyistä ja toimeentulosta murehtimiseen, vaan resurssit säästyvät itse opiskeluun, mikä tukee opiskelijoiden nopeaa valmistumista. On siis tärkeää turvata opiskelijoiden ohjaus ja tuki yliopistolla. Tämä tapahtuu lisäämällä ohjaus- ja tukipalveluiden resursseja, sekä varmistamalla se, että yliopistolla on työntekijöitä, jotka voivat keskittyä opiskelijoiden ohjaamiseen ilman, että muut työtehtävät estävät sen.

Nuorista hälyttävän suuri osa ajautuu työkyvyttömyyseläkkeelle, koska tukea ei ole saatavilla tarpeeksi aikaisin. Tehtävää on paljon koko yhteiskunnassamme ja jostain on aloitettava.  Korkeakouluyhteisössä on aito mahdollisuus vaikuttaa tähän laajaan yhteiskunnalliseen ongelmaan. Ongelma on viimein tunnistettu, ja on aika aloittaa omiemme joukosta. Ohjaus- ja tukipalveluihin on suunnattava riittävästi resursseja, jotta kaikilla tukea tarvitsevilla on pääsy näihin palveluihin. Korkeakouluopinnot suoritetaan yleensä aikuisuuden kynnyksellä, ja täällä vietetyt vuodet muovaavat opiskelijoiden tulevaisuutta ratkaisevasti. Opiskelijat on pidettävä kiinni opinnoissa nyt ja tulevaisuudessa. Parhaimmillaan opinnoista saa ammatillisen kasvun lisäksi yhteisöllisyyden kokemuksen, joka kantaa vaikeidenkin aikojen yli. Huolehtikaa toisistanne. Soita kaverille. Käy lenkillä heidän kanssaan. Pelatkaa tietokoneella. Kaikesta huolimatta toivon, että kaikki korkeakouluyhteisömme jäsenet saavat viettää antoisan ja ilontäyteisen lukuvuoden. Näinä aikoina koko yliopistoyhteisön on keskityttävä yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin.

Nyt on aika toimia.

Skip to content