Uutiset Juuli Juntura

OYY:n projektiavustushaku 1/2016

Ylioppilaskunnan piirissä olevat järjestöt voivat hakea avustusta projekteihinsa. Hanke katsotaan projektiluontoiseksi, kun se on ainutkertainen ja uusi. Projekti voi olla lyhyt tapahtumaluonteinen tai se voi kestää useamman toimintakauden ajan, kuten kehittämishankkeet. Projektien tulee tukea yhdistyksen sääntömääräistä toimintaa.

Avustusta voi hakea sekä ennakkoon että takautuvasti. Mikäli mahdollista, avustus myönnetään tappiontakauksena. Avustusta voi hakea usea järjestö yhdessä projektiinsa, kunhan projektin rahavirrat hoidetaan keskitetysti yhden järjestön kautta.

Ennakkoon haettaessa hakemuksessa tulee käydä ilmi projektisuunnitelma, toteuttamisaikataulu ja talousarvio. Talousarviossa tulee näkyä omarahoitusosuus, OYY:n avustusosuus ja mahdollinen muu ulkopuolinen rahoitus. Valmistuneista projekteista palautetaan loppuraportti ja tilinpäätös kalenterivuoden loppuun mennessä.

Katso ohjeeksi nettisivuilta www.oyy.fi/jarjestoille/jarjestoavustukset/ löytyvä projektiavustuskriteeristö.

Hakukierros päättyy 13.3.2016. Projektiavustusta haetaan OYY:n järjestöportaalissa.

Lisätietoja: Kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura, juuli.juntura(at)oyy.fi, 040 861 0868