Päätöksenteko

Tietoa hallituksen ja edustajiston kokousten päätöksistä

Tältä sivulta löytyvät OYY:n hallituksen ja edustajiston kokousten päätösmuistiot. Hallitus kokoustaa lukukauden aikana noin kerran viikossa, ja edustajiston kokouksia on noin 7 kertaa vuodessa.

Jos haluat tarkempia tietoja kokousten päätöksistä, voit ottaa yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan (hpj@oyy.fi), edustajiston puheenjohtajaan (epj@oyy.fi) tai pääsihteeriin (paasihteeri@oyy.fi).

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2022

 • Hyväksyimme järjestöjen avustuskriteerit ja avasimme avustushaun 9.–29.5.2022.
 • Valitsimme uusia hallopedeja ja päätimme täydennyshaun avaamisesta syksylle 15.8.–11.9.2022. 
 • Päätimme, että avaamme haun 8.8.–31.8.2022.  kääntäjäharjoittelijan rekrytoimiseksi syyslukukaudelle.

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2022

 • Hyväksyimme paikallisen sopimuksen. 

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2022

 • Esitimme edustajistolle, että se hyväksyy vuosikertomuksen ja merkitsee tiedoksi hallituksen ja pääsihteerin esityksen tilinpäätöksestä. 
 • Esitimme edustajistolle, että edustajisto päättää ylioppilaskunnan varojen lahjoittamisesta Ukranainen humanitääriseen apuun.
 • Päätimme esittää Lotta Ellosta SYL:n kehitysyhteistyöasianneuvottelutoimikuntaan. 
 • Päätimme perua Amazing Oulu -tapahtuman.

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2022

 • Allekirjoitimme vuoden 2021 tilinpäätöksen, ja lähetimme sen tilintarkastajalle ja talousvaliokunnalle arviointikertomuksen suorittamista varten.
 • Päätimme, että hankimme graafisen ilmeen Digi- ja mainostoimisto Höyry oy:lta. 
 • Suunnittelemme Talent Boostin kanssa suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteinen tapahtuma. Tapahtuman on tarkoitus olla toukokuussa.
 • Päätimme hakea apua Aapo Heikkilä -näytelmän työvuorojen tekemiseen aine- ja harrastejärjestöiltä.

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2022

 • Päätimme osallistua Nyyti ry:n opiskelijoiden mielenterveyspäivän #AivanHyvä-somekampanjaan.
 • Hyväksyimme Ooka ry:n hakemuksen OYY:n piirissä toimivaksi järjestöksi. 
 • Valitsimme uusien nettisivujen toimittajaksi Digi- ja mainostoimisto Höyry oy:n.
 • Avasimme kääntäjäharjoittelijahaun ensi syksylle 1.4.–18.4.

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2022

 • Valitsimme uusia hallopedeja sekä päätti täydennyshaun avaamisesta aikavälille 4.4.–30.4.2022.
 • Päätimme osallistua rasisminvastaisella viikolla Meille ovat tervetulleita kaikki -kampanjaan. 
 • Päätimme perustaa Opiskelijafoorumin entisen jaostotoiminnan tilalle. Väitöstutkijoiden jaosto jatkaa toimintaansa entisellään.
 • Päätimme kirjoittaa kannanoton yliopistodemokratiaan liittyen.
 • Järjestämme Wappukahvit Linnanmaalla 19.4. klo 12.
 • Osa hallitusta osallistuu 7.–8.4. periferiaylioppilaskuntien tapaamiseen Vaasassa.

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2022

 • Nimesimme Oulun yliopiston visiotyöryhmään jäseniä seuraavasti:
  • Lotta Leinonen (varalla Viljami Viinikka)
  • Kauko Keskisärkkä (varalla Suvi-Anna Salminen)
  • Emma Hulkkonen (varalla Iikka Kokkoniemi)
  • Leea Putula (varalla Essi Leinonen)
 • Täydensimme Annos 62 -juhlan airueita.
 • Päätimme, että pyrimme auttamaan Ukrainan humanitäärisen kriisin liennyttämisessä parhaalla mahdollisella tavalla yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
 • Täydensimme halloped-paikkoja.
 • Myönsimme akateemisia kunniamerkkejä ja tunnustuksia.

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2022

 • Panimme täytäntöön edustajiston kokouksen 1/2022 päätökset: linjapaperityöryhmän perustaminen ja työryhmän jäsenten valitseminen. 
 • Valitsimme Jäätävän hyvä opettaja -palkinnon. Myönsimme palkinnon Elina Niemitalo-Haapolalle. 
 • Myönsimme akateemisia kunniamerkkejä ja tunnustuksia. 
 • Päätimme, että OYY järjestää Wappukahvit 28.4. Kontinkankaalla.

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2022 (17.2.2022)

 • Hallitus valitsi ylioppilaskunnalle harjoittelijoita. Ylioppilaslehden toimitusharjoittelijoiksi valittiin keväälle Waltteri Niiranen ja syksylle Olli Laitinen. Kääntäjäharjoittelijaksi keväälle valittiin Henna Kaaresto. Viestintäharjoittelijaksi valittiin Lotta Vuononvirta. 
 • Hallitus päätti avata toisen kääntäjäharjoittelijahaun 14.3.–22.3.2022, jotta myös syyslukukaudelle saadaan harjoittelija.
 • Hallitus vahvisti Jukka Turusen teemaharjoittelun alustavan suunnitelman. 
 • Hallitus päätti osallistua Koneen laskiaiseen.

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022 (10.2.2022)

 • Hallitus päätti esittää edustajistolle Linjapaperityöryhmän perustamista ja työryhmän jäsenten nimeämistä.

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022 (3.2.2022)

 • Hallitus valitsi yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat eri tahojen yhtiö- ja yhdistyskokouksiin seuraavasti: Uniresta Oy: Lotta Leinonen (varalla Viljami Viinikka); Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry: Iikka Kokkoniemi ja Suvi-Anna Salminen (varalla Essi Leinonen ja Arwa Benkherouf); Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry: Lotta Ellonen (varalla Viljami Viinikka); Opiskelijan Oulu ry: Tiitu-Lotta Paju.
 • Hallitus valitsi kestävän kehityksen vastaavaksi Arwa Benkheroufin (varalla Essi Leinonen) sekä OYY:n edustajiksi Arctic Five -yliopistoyhteistyöhankkeeseen Lotta Ellosen, Essi Leinosen ja Iikka Kokkoniemen.
 • Hallitus päätti avata täydennyshaun seuraavaan hallinnon opiskelijaedustajapaikkaan: Oulun yliopiston kansainvälisten asioiden työryhmä. Lisäksi hallitus totesi, ettei hallituksen päätöstä 32/2021 koskien tutkijakoulun väitöstutkijapaikkojen täydennyshakua ole pantu täytäntöön muutossyistä. Hallitus päätti, että täydennyshaku avataan sen jälkeen, kun koulutuksen johtosäännön muutokset on vahvistettu.
 • Hallituksen päätöksellä OYY:n piiriin liittyivät Google DSC, University of Oulu ry sekä Defenssi ry.
 • Hallitus siirsi seuraavat asiat käsiteltäviksi myöhemmissä kokouksissa: pysyväismääräys suoran demokratian toimielimistä sekä suoran demokratian toimielimet vuonna 2022.

Hallituksen kokous 01/2022 (21.1.2022)

 • Todettiin hallituksen kokoonpano. Puheenjohtaja Lotta Leinonen ja hallituksen jäsenet Suvi-Anna Salminen, Viljami Viinikka, Iikka Kokkoniemi, Lotta Ellonen, Tiitu-Lotta Paju, Essi Leinonen ja Arwa Benkherouf. 
 • Päätettiin, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2022 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. 
 • Valittiin hallitukselle varapuheenjohtajat. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Viljami Viinikka ja 2. varapuheenjohtajaksi Suvi-Anna Salminen.
 • Jaettiin hallituksen jäsenille vastuualueet. Sosiaalipolitiikka – Iikka Kokkoniemi, koulutuspolitiikka – Lotta Ellonen, järjestöt – Viljami Viinikka, tapahtumat – Tiitu-Lotta Paju, kansainväliset asiat – Arwa Benkherouf, viestintä – Suvi-Anna Salminen, hyvinvointi – Essi Leinonen. 
 • Jaettiin projektit hallituksen jäsenille. Selkeät linjat tukemaan tehokasta vaikuttamista – Lotta Ellonen. Saavutettavaa ja vaikuttavaa viestintää – Suvi-Anna Salminen. Järjestöt – opiskelijayhteisön sydän – Viljami Viinikka. Hyvinvointia koronan jälkeiseen aikaan – Essi Leinonen. 
 • Valittiin HVPJ Viinikka, HJ Kokkoniemi ja HJ Leinonen järjestökummeiksi vuodelle 2022. 
 • Päätettiin että, vuosijuhlaa siirretään 9.4. ajankohtaan. Koko vuosijuhlaviikon tapahtumat pyritään järjestämään uusina ajankohtina. 
 • Päätettiin ottaa kantaa Oulun yliopiston keskustakampushankkeeseen. 
 • Päätettiin, että HJ Ellonen ja KA Rossi tekevät lausunnon koulutuksen johtosääntöön. 
 • Täydennettiin rekrytointityöryhmiä seuraavasti: HVPJ Salminen viestintäharjoittelijan rekrytyöryhmään. HJ Ellonen lehden harjoittelijoiden rekrytyöryhmään. HJ Benkherouf kääntäjäharjoittelijoiden rekrytyöryhmään. Päätettiin että, tarvittaessa voidaan jatketaan harjoittelujen hakuaikaa.

Hallituksen kokous 34/2021 (21.12.2021.)

 • päätettiin hyväksyä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
 • päätettiin nimetä sosiaalipoliittinen asiantuntija Kangasniemi asiantuntijajäseneksi kaudelle 2022-2023 opiskelijoiden hyvinvointityöryhmänä, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan, Kontinkankaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään, YTHS:n terveystyöryhmään (Oulu-Kokkola), Unirestan ravintolatoimikuntaan ja Juveneksen ravintolatoimikuntaan
 • päätettiin merkitä tiedoksi ja toimeenpanna edustajiston kokouksen 10/2021 päätösasiat
 • päätettiin nimetä Pauli Väisänen arktisen strategian valmisteluryhmään
 • käsiteltiin henkilöstöpoliittisia asioita
 • päätettiin perustaa rekrytointityöryhmät vuoden 2022 toimitusharjoittelijoiden, kääntäjäharjoittelijoiden ja viestintäharjoittelijan rekrytointia varten ja valtuutettiin työryhmät avaamaan haut ja tuomaan esitykset hallitukselle harjoittelijoista ja harjoitteluiden ajankohdista
 • kiitettiin kuluvasta vuodesta ja toivotettiin hyvää joulua kaikille 🙂

Hallituksen kokous 33/2021 (15.12.2021.)

 • käsiteltiin muutokset talousarvioon
 • päätettiin korjata edellisen kokouksen päätöstä järjestöavustuksista koulutuksen strategiarahasta osoitettujen palautepäivien järjestämiseen tarkoitetun tuen osalta

Hallituksen kokous 32/2021 (14.12.2021.)

 • päätettiin myöntää järjestöavustuksia hakemusten perusteella
 • nimettiin opiskelijajäsenet kansainvälisten asioiden työryhmään, Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan, Kontinkankaan kampuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan, teknillisten alojen ja luonnontieteiden yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan sekä kasvatustieteiden tiedekunnan, humanistisen tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan
 • nimettiin opiskelijajäsenet Oulun yliopiston kestävän kehityksen työryhmään, kestävän kehityksen koulutus- alatyöryhmään, opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään, YTHS:n terveystyöryhmään sekä Juveneksen ja Unirestan ravintolatoimikuntiin
 • päätettiin avata haku ylläoleviin toimielimiin täyttämättä jääneiden paikkojen osalta
 • nimettiin OYY:n kunniatyöryhmä vuodelle 2022
 • päätettiin vahvistaa hallinnon opiskelijaedustajien yleisvarajäsenten nostomenettely kaudelle 2022-2023
 • valittiin hallinnon opiskelijaedustajat koulutuksen johtoryhmään ja tutkimusneuvostoon
 • valittiin hallinnon opiskelijaedustajat Oulun yliopiston tutkijakoulun toimielimiin
 • päätettiin avata haku ylläoleviin toimielimiin  täyttämättä jääneiden paikkojen osalta sekä sekä teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäsenen paikan osalta
 • päätettiin merkitä tiedoksi ja toimeenpanna edustajiston kokouksen 8/2021 päätösasiat
 • päätettiin merkitä tiedoksi ja toimeenpanna edustajiston kokouksen 9/2021 päätösasiat sekä esittää edustajistolle, että se nimeää yliopistokollegioon Salla Naparin henkilökohtaisen varajäsenen
 • päätettiin hyväksyä PSOAS:n esittämät sääntöjen muutokset PSOAS:n sääntöihin

Hallituksen kokous 31/2021 (8.12.2021.)

 • nimettiin Oulun yliopiston etiikkatyöryhmän opiskelijajäsen
 • käsiteltiin toimintasuunnitelmaan tulleet muutosesitykset

Hallituksen kokous 30/2021 (1.12.2021.)

 • valittiin projektikoordinaattori rekrytointityöryhmän esittelyn perusteella
 • päätettiin esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteiden mukainen toimintasuunnitelma liitteineen
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se päättää jäsenmaksun suuruudeksi perustutkinto-opiskelijalla syyslukukaudelle 28,5€/jäsen ja kevätlukukaudelle 2023 28,5€/jäsen sekä että se päättää luottamushenkilöiden palkkioiden suuruudesta vuodelle 2022 ja hyväksyy toisen edustajistolle esitetyistä liitteen mukaisista talousarvioista
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodelle 2022 ja päätettiin jatkaa hakua hallitukseen 7.12. asti
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee talousvaliokunnan puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä vuodelle 2022 sekä päätettiin avata haku paikkojen osalta 7.12. asti
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakunnan sekä päätettiin avata haku paikkojen osalta 7.12. asti.
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee edustajiston puheenjohtajan vuodelle 2022
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee edustajiston varapuheenjohtajan vuodelle 2022
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee Oulun yliopiston yliopistokollegioon kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet
 • päätettiin koulutusneuvostoon, tutkintolautakuntaan, opttajankoulutuksen johtoryhmään ja täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikuntaan valittavat opiskelijaedustajat
 • päätettiin koulutuksen johtoryhmään hakeneista haastatteluihin kutsuttavat hakijat
 • valittiin opiskelijaedustajat tiedekuntien koulutustoimikuntiin, johtoryhmiin ja tiedekuntahallituksiin ja päätettiin avata täydennyshaku täyttämättä jääneiden paikkojen osalta

Hallituksen kokous 29/2021 (22.11.2021,) (sähköpostikokous)

 • vahvistettiin toimintasuunnitelman luonnos edustajiston lähetekeskusteluun
 • vahvistettiin talousarvion luonnos edustajiston lähetekeskusteluun
 • hyväksyttiin uusi esitys vuoden 2022 Hurmos-tapahtumasta

Hallituksen kokous 28/2021 (17.11.2021)

 • päätettiin työntekijöiden TES-vapaat vuodelle 2022
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se evästää hallitusta toimintasuunnitelman laadinnassa
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se evästää hallitusta talousarvion laadinnassa
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee kaksi lipunkantajaa, neljä airuetta ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä vuodelle 2022
 • päätettiin lähettää tervehdys Lastarit ry:n vuosijuhlaan

Hallituksen kokous 27/2021 (9.11.2021)

 • päätettiin jatkaa hallinnon opiskelijaedustajien hakuja 28.11. asti
 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös PSOAS:n hallituksen jäsenistä kaudelle 2022-2024
 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös OYY:n sääntöjen muuttamisesta
 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös hallintosäännön muuttamisesta
 • päätettiin etätyösuositusten purkamisesta
 • päätettiin avata lisähaku järjestöavustusten osalta
 • päätettiin hyväksyä suunnitelma vuoden 2022 Hurmoksen osalta
 • päätettiin avata työryhmähaku yhdessä OSAKOn kanssa Hurmos 2022 -tapahtumaan
 • päätettiin avata haku projektikoordinaattoriksi Löyly-tapahtumaa varten
 • päätettiin lausua Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmasta sekä ympäristöselostuksesta valmistellun esityksen mukaisesti
 • päätettiin jäsenkyselyn palkinnoista
 • päätettiin täydentää ja vahvistaa SYL:n liittokokousdelegaatio

Hallituksen kokous 26/2021 (27.10.2021)

 • päätettiin lausua Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman luonnoksesta vuosille 2022-2025 sekä ympäristöselostuksesta
 • evästettiin Linnanmaan kehityksen ohjausryhmässä toimivaa pääsihteeriä opiskelijoille tärkeistä teemoista liittyen Linnanmaan alueen kehittämiseen
 • päätettin pääsihteerin sijaistuksesta isyysvapaan ajan
 • päätettiin tiedustella nykyisen lakineuvontapalveluiden tuottajalta halukkuutta jatkaa palveluntuottajana
 • päätettiin osallistua yliopiston kanssa yhteiseen häirinnän ja kiusaamiseen vastaiseen somekampanjaan
 • päätettiin osallistumisesta Finanssi ry:n 30., HYY:n 153., TaiYo:n 8., Pohjalaisten osakuntien 182., OLO ry:n 68., ja ISYY:n 11. vuosijuhlille

Hallituksen kokous 25/2021 (13.10.2021)

 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta muuttamisesta
 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös Oulun yliopiston hallituksen opiskelijajäsenistä
 • päätettiin avata haku PSOAS:n hallitukseen kahden paikan osalta
 • päätettiin hyväksyä uudet ohjeet ja hinnasto lainattaville tavaroille
 • päätettiin valita Sadeem ElBasyoni kansainvälisten asioiden työryhmään
 • päätettiin avata hallinnon opiskelijaedustajien haut ajalle 18.10-15.11.2021.
 • päätettiin TYY99 -vuosijuhlien, OLut -25v -vuosijuhlien ja yliopistogaalaan osallistujista

Hallituksen kokous 24/2021 (29.9.2021)

 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös OYY.n delegaation osallistumisesta SYL ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen 19.-20.11.2021
 • merkittiin tiedoksi edustajiston nimeämät delegaation jäsenet SYL ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen
 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös valtuuttaa ylioppilaskunnan hallitus täydentämään delegaatiota 8 varajäsenen ja mahdollisten poisjäämisten, delegaation varajäsenten nimeämisen tai vastaavien muutosten osalta
 • päätettiin aloittaa valmistelut delegaation kouluttamiseen, täydentämiseen sekä käytännön järjestelyihin SYL:n liittokokousdelegaatiota varten
 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös valita ehdokas SYL:n hallitukseen
 • täydennettiin SYL:n liittokokousdelegaatiota varajäsenten osalta sekä nimettiin EPJ Virtanen liittokokousdelegaation vastuuhenkilöksi
 • päätettin esittää edustajistolle, että se toteaa vaalikelpoisuuksien menettämiset
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se haastattelee kaikki hakukelpoiset hakijat ja valitsee haastatelluista henkilöistä kaksi opiskelijajäsentä Oulun yliopiston hallitukseen kaudelle 2022-2023
 • päätettiin tarkastella mahdollista valmistuvien opiskelijoiden muistamislahjaa vuoden 2022 talousarviota suunnitellessa
 • päätettiin lähettää tervehdys Optiemin sekä Studio Korppikelan vuosijuhlille

Hallituksen kokous 23/2021 (22.9.2021)

 • merkittiin tiedoksi hallituksen lausunnot liittokokousmateriaaleista SYL:lle
 • päätettiin, että A5:n opiskelijaedustajat valitaan vuoden alussa ja UNIC-opiskelijaedustajat valitaan lukuvuoden alussa
 • myönnettiin ero opiskelijaedustaja Mehtätalolle UNIC Student Boardista ja nimitettiin Jukka Turunen loppuvuodeksi opiskelijaedustajaksi
 • nimettiin HPJ Joki ja HVPJ Karhunen opiskelijaedustajiksi Oulun kaupungin kaupunkistrategiaa valmistelevaan ryhmään
 • päätettiin tilata edustajistovaaleihin 2000 kpl haalarimerkkejä
 • merkittiin tiedoksi HJ Rahkilan eroilmoitus
 • tarkasteltiin hallituksen vastuunjakoa ja tehtiin muutoksia hallituslaisten kummikiltoihin
 • päätettiin, että HPJ Joki ja TT Kantonen osallistuvat JYY:n vuosijuhlille
 • päätettiin, että HVPJ Karhunen ja HVPJ Hulkkonen osallistuvat LTKY:n vuosijuhlille
 • päätettiin, että HJ Juntunen ja EVPJ Silven osallistuvat OLK:n vuosijuhlile
 • päätettiin, että HPJ Joki ja EPJ Virtanen osallistuvat TREY:n vuosijuhlille
 • päätettiin, että VA Komminaho osallistuu Valenssin vuosijuhlille

 

Hallituksen kokous 22/2021 (2.9.2021)

 • päätettiin osallistua oikeusministeriön ja tasa-arvovaltuutetun vetämään rasismin vastaisen kampanjaan
 • päätettiin rekrytoida vaalikoordinaattoriksi Santeri Siira
 • nostettiin Nuuti Vasari yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi, valittiin koulutuksen johtoryhmän varajäseneksi Emma Hulkkonen sekä koulutusneuvoston varajäseneksi Nuuti Vasari
 • nostettiin Lotta Ellonen kasvatustieteiden tiedekuntahallituksen varsinaiseksi jäseneksi sekä valittiin Salla Karhunen KTK:n tiedekuntahallituksen varajäseneksi
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se päättää OYY:n delegaation edustajien osallistuvan SYL ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen 19.-20.11.2021
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se nimeää liittokokousdelegaatioon EPJ Virtasen, EVPJ Silvenin sekä 10 muuta varsinaista edustajaa sekä, ettäedustajisto nimeää varajäseniksi OYY:n hallituksen edustajia, mahdollisen ylioppilaskuntien liiton hallitusehdokkaan, hänen tukihenkilönsä, asiantuntijan sekä tekee muita mahdollisia lisäyksiä
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valtuuttaa hallituksen täydentämään delegaatiota mahdollisten poisjäämisten, delegaation varajäsenten nimeämisen tai muiden vastaavien muutosten osalta
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se nimeää Olli Joen OYY:n ehdokkaaksi SYL:n liittohallitukseen
 • päätettiin hyväksyä LAPIO ry ja Oulun Akateeminen Beer Pong ry OYY:n piirissä toimiviksi järjestöiksi
 • päätettiin vaikuttaa kansainvälisten opiskelijoiden apurahojen hakuaikoihin
 • merkittiin tiedoksi Hurmos -tapahtuman tilannekatsaus
 • päätettiin olla kommentoimatta Linnanmaan urheilualueen asemakaavamuutosta
 • päätettiin, että HPJ Joki ja HVPJ Karhunen osallistuvat AYY:n vuosijuhliin
 • päätettiin, että HJ Turunen osallistuu yliopiston ekumeeniseen avajaisjumalanpalvelukseen

Hallituksen kokous 21/2021 (17.8.2021)

 • päätettiin avata haku vaalikoordinaattorin rekrytoimiseksi ajalle 17.8.-29.8.
 • päätettiin osallistua Oikeusministeriön “Kyllä kaikki meistä” -kampanjaan
 • hyväksyttiin ylioppilaskunnan digilinjaukset
 • merkittiin tiedoksi viestinnän analytiikan raportointisuunnitelma
 • päivitettiin poikkeusajan tapahtumaohjeistukset
 • nostettiin Atiqul Mazumder varsinaiseksi jäseneksi opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään sekä Oulun yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikuntaan, Jukka Turunen varsinaiseksi jäseneksi yliopistokollegioon ja Sonja Hofslagare varsinaiseksi jäseneksi kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntahallitukseen
 • avattiin täydennyshaku koulutuksen johtoryhmän varajäseneksi, koulutusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi ja yliopistokollegion varajäseneksi
 • nimitettiin Salla Karhunen varajäseneksi kasvatustieteiden tiedekunnan johtoryhmään ja Jukka Turunen varajäseneksi kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntahallitukseen
 • päätettiin, että aluevaaleja varten ei tehdä erillistä ohjelmaa vaan keskitytään pariin tärkeään teemaan, joiden osalta tehdään vaalivaikuttamista
 • päätettiin, että HVPJ Karhunen ja HVPJ Hulkkonen osallistuvat Teekkaritorvien 50-vuosijuhlaan

Hallituksen kokous 20/2021 (5.8.2021)

 • päätetiin pitää voimassa aikaisempi päätös toimiston aukioloajoista ja poistaa toimistolla työskentelevien henkilöiden määrän rajoittaminen. Lisäksi päätettiin mahdollistaa etätyöskentely myös jatkossa siitä yhdessä esihenkilön kanssa sopien
 • merkittiin tiedoksi avajaistapahtuman päivitetty budjetti
 • merkittiin tiedoksi ylioppilaskunnan talouden toteuma 1/2021-6/2021
 • valittiin Sadeem ElBasyoni BMTK:n johtoryhmään ja koulutustoimikuntaan
 • merkittiin tiedoksi OKM-hankkeen tilannekatsaus
 • päätettiin, että HVPJ Hulkkonen ja HK Kärki osallistuvat Oulun yliopiston kemistit ry:n vuosijuhlille
 • päätettiin osallistua Oulu Pride -puistotapahtumaan yhdessä Oulun yliopiston kanssa
 • päätettiin, että HPJ Joki ja PS Keskisärkkä osallistuvat OKM:n Covid-19 ajankohtaiskatsaukseen

Hallituksen kokous 19/2021 (16.6.2021)

 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös valita Oulun ylioppilaslehden uudeksi päätoimittajaksi Tuuli Heikura
 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös valita Janne Kilponen ja Emma Hulkkonen yliopistokollegion varajäseniksi sekä ilmoitetaan tieto kollegioon ja valituille
 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös valita Vilja-Elina Törmänen talousvaliokuntaan loppukaudeksi 2020-2021
 • tarkistettiin työsopimuksen mukaisesti pääsihteerin palkkaa 
 • päätettiin järjestää vuoden 2022 vuosijuhlat viikolla 8, vuosijuhlapäivänä lauantai 26.2.2022
 • päätettiin järjestää vuoden 2022 Löylyn ajankohdaksi 12.1.2022
 • päätettiin myöntää järjestöavustukset avustuskriteereihin pohjautuvan pisteytyksen perusteella ja päätettiin järjestää toinen haku koulutuksen strategiarahalla rahoitettavien avustusten osalta

Hallituksen kokous 18/2021 (8.6.2021)

 • päätettiin esittää edustajistolle, että rekrytointityöryhmä esittelee päätoimittajan rekrytointiprosessia ja esityksen taustoja
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee Oulun ylioppilaslehden uudeksi päätoimittajaksi Tuuli Heikuran
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se nimeää yliopistokollegioon Janne Kilposen varajäseneksi Erno Oikariselle ja Emma Hulkkosen varajäseneksi Anni Vakkurille
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee uuden talousvaliokunnan jäsenen loppukaudeksi 2020-2021
 • päätettiin nimetä HPJ Joki (varalla: HVPJ Hulkkonen) ja PS Keskisärkkä (varalla HVPJ Karhunen) varsinaisiksi jäseniksi Oulun yliopiston keskustakampus -hankesuunnittelutyöryhmään

Hallituksen kokous 17/2021 (28.5.2021)

 • Merkittiin tiedoksi edustajiston päätös valita OYY:lle ja Uniresta Oy:lle tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jari Karppinen
 • Stilisoitiin edustajiston valtuuttamana uusi vaalijärjestys ja merkittiin tiedoksi edustajiston päätös hyväksyä uusi vaalijärjestys
 • päätettiin esittää keskusvaalilautakunnalle Tuudoa vaalijärjestelmän toimittajaksi
 • päätettiin hallituksen sisäisistä vastuunjaon muutoksista
 • merkittiin tiedoksi henkilökunnan kesälomien aikataulut
 • päätettiin avata toimisto asiakkaille 2.8. ja pidennetyt aukiolot 23.8-26.9.2021 väliselle ajalle sekä valtuutettiin PS Keskisärkkä palkkaamaan kiireapulainen ylioppilaskunnan kansliaan
 • päätettiin tehdä yhteistyötä Tieteentekijöiden liiton kanssa tuomalla esiin tutkinto-opiskelijoille reittiä väitöstutkijaksi
 • päätettiin nimetä Sara Al Husaini varsinaiseksi jäseneksi Oulun yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikuntaan ja päätettiin haku yhden varajäsenen osalta toimielimeen
 • päätettiin avata opiskelijajäsenen haku Working Group for International Affairs in the University of Oulu -toimielimeen

Hallituksen kokous 16/2021 (20.5.2021)

 • päätettiin valita SA Kangasniemi YTHS pohjoisen alueen johtokuntaan
 • päätettiin jatkaa hakua tekniikan ja luonnotieteellisten alojen tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo ja yhdenvertaisuusryhmään yhden varajäsenen osalta
 • päätettiin jatkaa yliopistokollegion hakua yhden varajäsenen osalta
 • päätettiin, että HVPJ Hulkkonen ja KA Rossi kommentoivat SYL:n ja SAMOKin korkeakoulujen laadunhallintaa ja sen ulkoista arviointia koskevaa muistiota
 • päätettiin lähettää kommentit SYL:lle käydyn keskustelun pohjalta toimintaa ohjaavien papereiden valmistelua varten
 • päätettiin valita opiskelijaedustajiksi YTHS:n Oulu-Kokkola terveystyöryhmään Essi Leinonen, varalle Negar Sharifi ja Laura Putkinen, varalle Jukka Turunen. Mikäli Sharifi ei ole käytettävissä varajäseneksi, valitaan HVPJ Hulkkonen varalle

Hallituksen kokous 15/2021 (6.5.2021)

 • merkittiin tiedoksi päätoimittajan irtisanoutumisilmoitus ja aloitetaan uuden päätoimittajan rekrytoinnin valmistelu edustajistolle
 • päätettiin perustaa rekrytointityöryhmä päätoimittajan rekrytointia varten ja kutsutaan edustajiston kokous koolle kesäkuun alkupuolelle
 • päätettiin, että osallistutaan Oulun yliopiston virtuaalipubliikkiin ja HVPJ Karhunen menee juontamaan tilaisuutta
 • päätettiin Reform Migri -vetoomuksen tukemisesta
 • päätettiin Anni Vakkurin nostaminen yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi ja avataan haku yliopistokollegioon yhden varajäsenen osalta
 • päätettiin avata täydennyshaut TSTK:n tiedekuntahallitukseen, BMTK:n johtoryhmään, tiedekuntahallitukseen ja koulutustoimikuntaan, LuTK:n tiedekuntahallitukseen ja koulutustoimikuntaan, LTK:n tiedekuntahallitukseen ja tutkijakoulun koulutuksen kehittämisryhmään

Hallituksen kokous 14/2021 (22.4.2021)

 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös merkitä edellisen strategiakauden toteuma tiedoksi
 • merkittiin tiedoksi edustajiston hyväksymä strategiakauden 2021-2025 mittaristo ja tehdään stilistiset muutokset
 • merkittiin tiedoksi, että edustajisto vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vuoden 2020 hallituksen jäsenille sekä pääsihteerille
 • päätettiin nimetä HVPJ Hulkkonen OSNA ry:n kevätkokouksen varaedustajaksi mahdollisten estymisten varalta
 • päätettiin avata kahden varsinaisen ja kahden varaopiskelijaedustajan haku YTHS:n Oulu-Kokkola terveystyöryhmään ja päätettiin nimetä OYY:n asiantuntijajäseneksi SA Kangasniemi
 • päätettiin aloittaa päätösluettelokäytännön kehitys ja käyttöönotto nettisivuille 
 • käytiin keskustelu ylioppilaskunnan linjasta keskustakampukseen ja päätettiin, että seurataan keskustakampuksesta saatavaa tietoa valtuustoseminaarin ympärillä ja reagoidaan siihen tarvittaessa nopealla aikataululla
 • käsiteltiin Uniresta Oy:öön liittyviä asioita

Hallituksen kokous 13/2021 (15.4.2021)

 • päätettiin hyväksyä päivitetty poikkeusajan tapahtumaohje julkaistavaksi nettisivuille
 • päätettiin hyväksyä avustuskriteerit järjestöille ja päätettiin avata avustushaku ajalle 26.4.2021-23.5.2021
 • päätettiin avata yliopistokollegioon haku yhden varajäsenen osalta
 • päätettiin osallistua haalarihaasteeseen

Hallituksen kokous 12/2021 (sähköpostikokous 12.4.2021)

 • tarkistettiin edustajiston jäsenten vaalikelpoisuudet ja esitettiin edustajistolle yhden henkilön vaalikelpoisuuden menetys

Hallituksen kokous 11/2021 (8.4.2021)

 • käsiteltiin Uniresta Oy:öön liittyviä asioita
 • päätettiin allekirjoittaa tilinpäätös 2020 ja lähettää tilinpäätös tilintarkastajalle sekä talousvaliokuntaan arviointikertomuksen suorittamista varten
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se käy läpi edellisen strategiakauden toteuman ja merkitsee tiedoksi
 • päätettiin esittää edustajistolle, että edustajisto hyväksyy mittariston strategiakaudelle 2021-2025
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se hyväksyy vuosikertomuksen ja merkitsee tiedoksi hallituksen ja pääsihteerin esityksen tilipäätöksestä
 • päätettiin esittää edustajistolle, että ylijäämästä siirretään Juhlavuosirahastoon 7 846,45€ ja sijoitetaan 35 000€
 • päätettiin nimetä UNIC Oulun ohjausryhmään YA Leinonen
 • päätettiin palauttaa luonnostellut järjestöavustuskriteerit valmisteluun
 • päätettiin osallistua yhteisen vaalikoneen tekoon yliopiston kanssa

Hallituksen kokous 10/2021 (1.4.2021)

 • päätettiin hyväksyä avajaistapahtuman nimi
 • päätettiin valtuuttaa HPJ Joki ja PS Keskisärkkä tekemään kilpailutus sähköisestä vaalijärjestelmästä
 • päätettiin jatkaa täydennyshakuja TSTK:n tiedekuntahalitukseen, BMTK:n johtoryhmään, BMTK:n tiedekuntahallitukseen, LuTK:n tiedekuntahallitukseen ja koulutustoimikuntaan, LTK:n tiedekuntahallitukseen ja tutkijakoulun koulutuksen kehittämisryhmään sekä tekniikan ja luonnontieteellisten alojen tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään
 • päätettiin jatkaa toimiston kiinnioloa 31.5.2021 asti

Hallituksen kokous 09/2021 (25.3.2021)

 • päätettiin valita uusi kääntäjäharjoittelija rekrytointityöryhmän esityksen pohjalta
 • päätettiin valita Kati Kantonen tapahtumatuottajaksi rekrytointityöryhmän esityksen pohjalta
 • päätettiin valita Eetu Leinonen yhteisöasiantuntijaksi rekrytointityöryhmän esityksen pohjalta
 • päätettiin valita KA Rossi Digivisio 2030 -ohjausryhmään
 • päätettiin valita HVPJ Hulkkonen Kestävän kehityksen koulutus -alatyöryhmän opiskelijajäseneksi
 • päätettiin nimetä PS Keskisärkkä OYY:n edustajaksi Linnanmaan kehittämisen ohjausryhmään
 • päätettiin nimetä OYY:n edustajiksi YTHS:n terveystyöryhmien kokoukseen 29.3.2021 SA Kangasniemi ja HJ Juntunen
 • päätettiin julistautua hajusteettomaksi työpaikaksi
 • päätettiin valtuuttaa SA Kangasniemi olemaan yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon ja tekemään tarvittaessa ilmoituksen syrjintäepäilystä yhdenvertaisuusvaltuutetulle
 • päätettiin, että vastuutetaan kestävän kehityksen jaosto
 • merkittiin tiedoksi avajaistapahtuman tilanne

Hallituksen kokous 08/2021 (5.3.2021)

 • päätettiin allekirjoittaa Tieteentekijöiden liiton vetoomus, missä vaaditaan, että jatkossa jatko-opiskelijoita kutsutaan väitöskirjatutkijoiksi
 • päätettiin myöntää Charlotta Collénille standaari kiitoksena yhteistyöstä ylioppilaskunnan kanssa
 • päätettiin hyväksyä kannanotto autonomiaselvityksestä ja julkaista se sopivana ajankohtana
 • päätettiin valtuuttaa vs. KA Leinonen, HVPJ Hulkkonen ja KA Rossi valmistelemaan kommentteja selvityspyyntöön opetuksen poikkeussääntöjen jatkamisesta
 • päätettiin valita kääntäjäharjoittelijat vuodelle 2021 rekrytointityöryhmän esityksen pohjalta
 • päätettin ylioppilaslehden toimitusharjoittelijat vuodelle 2021 rekrytointityöryhmän esityksen pohjalta
 • päätettiin valita viestintäharjoittelija rekrytointityöryhmän esityksen pohjalta
 • päätettiin valita tutkimusharjoittelija rekrytointityöryhmä esityksen pohjalta
 • päätettiin valita Timi Kärki hankekoordinaattoriksi rekrytointityöryhmän esityksen pohjalta
 • päätettiin valita HVPJ Hulkkonen edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi ja HJ Turunen varapuheenjohtajaksi
 • päätettiin valita HJ Swamy kansainvälisen jaoston puheenjohtajaksi ja HJ Rahkila varapuheenjohtajaksi
 • päätettiin valita HVPJ Karhunen kestävän kehityksen jaoston puheenjohtajaksi ja HJ Svamy varapuheenjohtajaksi
 • päätettiin vapaaehtoisten, lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä tarjottavien maksujen summat ja osallistuminen yliopiston varainhankintakampanjaan
 • päätettiin, että Eetu Leinonen osallistuu UNIC-keskusteluun Suomiareenassa
 • päätettiin, että OYY ei käytä omia kääntämisresursseja yliopiston hallinnossa opiskelijaedustajille, mutta jatkaa vaikuttamista yliopistoon käännöspalveluiden tarjoamiseksi
 • päätettiin selvittää mahdollisuudet yhteiselle kannanotolle YTHS:n tilanteesta muiden ylioppilaskuntien kanssa
 • päätettiin jatkaa hakua tekniikan ja luonnotieteellisten alojen tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikuntaan
 • päätettiin, että jatkossa tohtorikoulutustoimikuntiin ja tutkijakoulun kehittämisryhmiin valittaisiin jatkossa vain varsinaisia jäseniä
 • päätettiin jatkaa täydennyshakua BMTK:n tiedekuntahallitukseen, koulutustoimikuntaan ja johtoryhmään
 • päätettiin valita Teemu Virtanen LuTK:n tiedekuntahallituksen varajäseneksi ja päätettiin avata täydennyshaku varajäsenen osalta
 • päätettiin valita Laura Jääskeläinen LuTK:n koulutustoimikuntaan ja päätettiin avata täydennyshaku varajäsenen osalta
 • päätettiin jatkaa täydennyshakua TSTK:n tiedekuntahallituksen varajäseniksi ja LTK:n tiedekuntahallituksen varajäseneksi

Hallituksen kokous 07/2021 (23.2.2021)

 • päätettiin avata varsinaisen jäsenen haku kestävän kehityksen alatyöryhmään
 • päätettiin valita HPJ Joki, EPJ Virtanen ja HJ Turunen Oulun ylioppilasrahaston hallitukseen
 • päätettiin myöntää kunniamerkit kunniatyöryhmän esityksen pohjalta
 • päätettiin jatkaa toimiston kiinnioloa maaliskuun loppuun asti sekä jatkaa etätyöskentelykäytänteitä, mutta mahdollistamalla työskentely toimistolla, niin että korkeintaan 10 henkeä voi työskennellä toimistolla kerrallaan
 • merkittiin tiedoksi kannanotto kv-opiskelijoiden apurahamallista
 • päätettiin valmistella kannanotto autonomiaselvityksestä
 • päätettiin jatkaa yritysyhteistyökoordinaattorin sijaisuutta maaliskuun loppuun asti
 • päätettiin hyväksyä kommentit yliopiston johtosäännön muutosehdotuksista ja lausutaan muutoksesta
 • päätettiin valita HJ Swamy Oulun yliopiston kielipoliittiseen ryhmään sekä HVPJ Hulkkonen varalle
 • päätettiin, että HVPJ Hulkkonen osallistuu 6.5 järjestettävään Opintori -tapahtuman loppukeskusteluun, aiheena etäopiskelu

Hallituksen kokous 06/2021 (16.2.2021)

 • päätettiin jatkaa hakua edunvalvontajaoston puheenjohtaksi
 • päätettiin hyväksyä avajaistapahtumatyöryhmän esitys artisteiksi sekä tapahtuman alustava budjetti
 • merkittiin tiedoksi edustajiston valinnat keskusvaalilautakunnaksi ja ilmoitetaan valituille
 • merkittiin tiedoksi edustajiston valinta yliopistokollegion varajäseneksi ja ilmoitetaan valitulle
 • merkittiin tiedoksi edustajiston päätös ylioppilaskunnan ylivuotisista hankkeista ja käynnistetään hankkeet
 • päätettiin, että OKM-hankkeen työryhmä jatkaa ennallaan ja valmistelee esityksen hankekoordinaattorista hallitukselle
 • päätettiin hyväksyä yhteisöasiantuntijan toimenkuva ja muiden asiantuntijatehtävien toimenkuvien muutokset
 • päätettiin perustaa rekrytointityöryhmä valmistelemaan yhteisöasiantuntijan valinta
 • päätettiin perustaa rekrytointityöryhmä valmistelemaan tapahtumatuottajan valinta
 • päätettiin päivittää koronavirusohjeistusta järjestöille ja tapahtumille
 • merkittiin tiedoksi kv-opiskelijoiden apurahoja koskevan kannanoton tilannepäivitys
 • päätettiin valita HJ Rahkila Pathways to Business -ohjausryhmän opiskelijajäseneksi ja HJ Juntunen varajäseneksi
 • päätettiin, että HJ Hulkkonen ja vs. KA Leinonen valmistelevat lausunnon yliopiston johtosäännön muutosehdotuksiin ja kannustavat yliopistoa muuttamaan yliopistokollegio tasakolmikantaan
 • päätettiin tilata vuoden 2021 toimijoille paidat
 • päätettiin vastuuttaa HJ Rahkila lähettämään tervehdys VYY:n 53. vuosijuhliin

Hallituksen kokous 05/2021 (9.2.2021)

 • päätettiin tehdä kannanotto kv-opiskelijoiden lukukausimaksujen tilanteesta ja tulevaisuudesta
 • päätettiin kansainvälisen jaoston, Kontinkangasjaoston ja kestävän kehityksen jaostojen kuvaukset
 • päätettiin, että ei jatketa keskusteluja  OYY:n digitaalisesta esitteestä ja keskitytään OYY:n kotisivujen kehittämiseen entistä saavutettavammaksi
 • päätettiin, että HVPJ Hulkkonen osallistuu Pohjoinen muuttaa maailmaa: Digitaalinen opiskeluympäristö 2030 -keskustelutilaisuuteen
 • päätettiin yksimielisesti Jäätävän hyvä opettaja -palkinnon saajaksi Katja Sutela
 • päätettiin valita Atiqul Mazumder tutkijakoulun johtoryhmän varajäseneksi ja väitöstutkijoiden-jaoston varapuheenjohtajaksi
 • päätettiin valita Kateryna Zabotlona ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan jäseneksi ja avattiin täydennyshaku kahden varajäsenen osalta
 • päätettiin vahvistaa Ahmed Dahirun tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikunnan jäseneksi
 • päätettiin avata täydennyshaku terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan väitöstutkijaedustajaksi yhden jäsenen ja kahden varajäsenen osalta
 • päätettiin valita tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikuntaan Iuliia Augustis varsinaiseksi jäseneksi ja valittiin Muthusamy Saranya ehdollisesti varajäseneksi
 • päätettiin avata täydennyshaku tutkijakoulun koulutuksen kehittämisryhmän väitöstutkijaedustajaksi yhden jäsenen ja kahden varajäsenen osalta
 • päätettiin, että HJ Rahkila ja HJ Manjunatha Swamy osallistuu Konekillan 55-vuotisjuhllille
 • päätettiin suunnitella ohjelmaa Rattoradioon

Hallituksen kokous 04/2021 (2.2.2021)

 • päätettiin jatkaa etätyökäytänteitä 2.3.2021 saakka
 • merkittiin tiedoksi TTJA:n eroilmoitus ja päätettiin perustaa rekrytointityöryhmä rekrytoimaan uusi tuottaja ylioppilaskuntaan
 • päätettiin jatkaa hakuja jaostojen puheenjohtajiksi
 • päätettiin korjata hallituksen kokouksessa 1/2021 päätettyjä OSNA ry:n yhdistyksen kokouksen edustajia, siten että varsinaisina edustajina on ylioppilaskunnasta kaksi edustajaa
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee yliopistokollegion jäsen Miriam Putulan varajäseneksi Tia Rahkilan tai Lotta Leinosen
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se toteaa vaalikelpoisuuden menetetyksi yhdeltä henkilöltä
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakunnan vuodelle 2021
 • päätettiin esittää edustajistolle, että se hyväksyy ylioppilaskunnan ylivuotiset hankkeet
 • päätettiin avata täydennyshaku BMTK:n tiedekuntahallitukseen, johtoryhmään sekä koulutustoimikuntaan
 • päätettiin valita Eevasisko Mehtätalo LuTK:n tiedekuntahallitukseen ja LuTK:n koulutustoimikuntaan ja avattiin täydennyshaku kahden varajäsenen osalta molempiin toimielimiin
 • päätettiin avata täydennyshaku kahden varajäsenen osalta TSTK:n tiedekuntahallitukseen
 • päätettiin avata täydennyshaku yhden varajäsenen osalta LTK:n tiedekuntahallitukseen
 • päätettiin valita Tia Rahkila varajäseneksi Tutkintolautakuntaan
 • päätettiin valita varajäseneksi Susanna Harju Kontinkankaan kampuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään
 • päätettiin valita Russel Iwhiwhu jäseneksi hyvinvointityöryhmään ja nimitettiin Atiqul Mazumder Maria Anca Catanan varajäseneksi, Katherine Mimnaugh Sonja Hofslagaren varajäseneski ja Negar Sharifi Russel Iwhiwhun varajäseneksi
 • päätettiin valita Atiqul Mazumder Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan
 • päätettiin jatkaa hakua tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmään
 • päätettiin valita Julia Pääkkölä kasvatustieteiden tiedekunnan, humanistisen tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän varajäseneksi
 • päätettiin valita HJ Al Husaini Unirestan ravintolatoimikunnan jäseneksi
 • päätettiin, että HJ Rahkila järjestää tervehdyksen Ari Savuojan 60v syntymäpäiville ja HVPJ Karhunen osallistuu Oulun tapahtumavuosi 2021- webinaariin

Hallituksen kokous 03/2021 (26.1.2021)

 • päätettiin valita HJ Rahkila ja HVPJ Hulkkonen Arctic Five yliopistoyhteistyöhön
 • päätettiin avata haku SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan
 • käytiin läpi Uniresta Oy:n tilanne
 • päätettiin muuttaa pysyväismääräystä ja vaihtaa jatko-opiskelijoiden jaoston nimi väitöstutkijoiden jaostoksi sekä antaa jaostolle mahdollisuus jakaa vuoden väitösohjaajan palkintoa ja jakaa nauhaa jaoston entisille puheenjohtajille sekä ansioituneille toimijoille
 • päätettiin sääntötyöryhmän puheenjohtajan palkkioksi 20e/ kokous (max 10 kokousta per vuosi)
 • päätettiin vastuuttaa HPJ Joki käymään keskusteluja mahdollisesta periferiatapaamisesta
 • päätettiin avata haku ESR-työryhmään yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen osalta
 • päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan OKM-hankkeen tarkennettu projektisuunnitelma muuttuneesta rahoituksesta johtuen
 • päätettiin osallistua vastinrahakampanjaan ja hakea rahankeräyslupa kampanjaa varten lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteyteen
 • päätettiin vastuuttaa HJ Rahkila kansainvälisten opiskelijoiden sosiaalisen median haasteen järjestämiseen ja päätettiin haastepalkintojen budjetiksi 100-200€

Hallituksen kokous 02/2021 (20.1.2021)

 • päätettiin valita OYY:n edustajaksi yliopiston kansainvälisten asioiden työryhmässä (Working Group of International Affairs in the University of Oulu) HJ Manjunatha Swamy
 • päätettiin valita VA Komminaho edustamaan OYY:tä yliopiston saavutettavuusohjausryhmään
 • päätettiin, että HVPJ Hulkkonen osallistuu Pohjoinen muuttaa maailmaa -keskustelutilaisuuteen OYY:n edustajana
 • päätettiin perustaa rekrytointityöryhmät Oulun ylioppilaslehden toimitusharjoittelijoiden, kääntäjäharjoittelijoiden, viestintäharjoittelijan sekä tutkimusharjoittelijan rekrytointia varten
 • päätettiin yhtiö- ja sisaryhteisöjen kokousedustajat Uniresta Oy:n, OSNA ry:n, PPKY ry:n ja Opiskelijan Oulu ry:n yhtiö- ja yhdistyskokouksiin. 
 • päätettiin valita HJ Rahkila Tuudon ja Pivon sidosryhmävastaavaksi
 • päätettiin vaikuttaa kansainvälisten opiskelijoiden apurahamalliin PS Keskisärkän, KA Rossin ja vs. KA Leinosen valmistelun mukaisesti
 • päätettiin perustaa työryhmä suunnittelemaan ja toteuttamaan opiskelijoiden digitaalinen selvitymispaketti
 • merkittiin tiedoksi tämän hetkinen tilanne digitaalisista järjestöesittelyistä
 • merkittiin tiedoksi tämän hetkinen tilanne kunnallispoliittisesta esitteestä
 • päätettiin valita Jarkko Impola yritysyhteistyökoordinaattorin sijaiseksi
 • päätettiin, että HJ Rahkila juontaa ja HVPJ Hulkkonen on käytettävissä OYY:n edustajaksi yliopiston pop-up tapahtumaan “Jaksaa, jaksaa”

Hallituksen kokous 01/2021 (12.1.2021)

 • päätettiin, että kokouksista tehdään päätösmuistio edustajistolle
 • todettiin hallituksen kokoonpano HPJ Olli Joki ja hallituksen jäsenet Emma Hulkkonen, Jukka Turunen, Salla Karhunen, Tia Rahkila, Ida-Maria Juntunen, Sara Al Husaini sekä Vivek Manjunatha Swamy
 • päätettiin, että hallituksen koollekutsumisaika vuonna 2021 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisissä tilanteissa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla
 • Valittiin HJ Karhunen 1. varapuheenjohtajaksi ja HJ Hulkkonen 2. varapuheenjohtajaksi
 • päätettiin hallituksen jäsenten vastuualueet vuodelle 2021
 • päätettiin hallituksen jäsenten OYY-kummi vastuut järjestöille vuodelle 2021
 • päätettiin jatkaa laajoja etätyöskentelykäytäntöjä 1.2.2021 asti
 • päätettiin vuosijuhlille osallistumisen periaatteista
 • valtuutettiin HJ Rahkilaa lähettämään tervehdys SHS:n vuosijuhlille
 • päätettiin esittää SYL:lle vaihtoehdoiksi Jukka Turusta ja Sara Al Husainia YTHS:n valtuuskunnan varajäseneksi
 • päätettiin hyväksyä HPJ Joen, KA Rossin, vs. KA Leinosen ja SA Kangasniemen valmistelemat kommentit koulutuspoliittiseen selontekoon
 • valittiin Namrata Baruah tutkijakoulun johtoryhmän jäseneksi ja jatko-opiskelijajaoston puheenjohtajaksi
 • päätettiin avata uudelleen haku tutkijakoulun johtoryhmän varajäseneksi
 • valittiin ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan Elizaveta Shevelkova ja avattiin täydennyshaku yhden jäsenen ja kahden varajäsenen osalta
 • valittiin terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan Atiqul Mazumder ja avattiin täydennyshaku yhden jäsenen ja kahden varajäsenen osalta
 • avattiin täydennyshaku tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikuntaan kahden varsinaisen ja kahden varajäsenen osalta
 • valittiin tutkijakoulun koulutuksen kehittämisryhmän jatko-opiskelijaedustajaksi Atiqul Mazamder ja avattiin täydennyshaku yhden jäsenen ja kahden varajäsenen osalta
 • päätettiin, että avataan haku edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
 • päätettiin perustaa kansainvälinen, Kontinkangas ja kestävän kehityksen jaosto

edustajiston kokous 2/2022 (27.4.2022)

 • Todettiin edustajiston kokoonpano ja myönnettiin ero eropyynnön jättäneelle edaattorille.
 • Kuultiin SYL-kummi Elina Kuulan terveiset.
 • Käytiin läpi vuosikertomus, tilintarkastuskertomus ja talousvaliokunnan arviointikertomus.
 • Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2021 ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle ja pääsihteerille.
 • Päätettiin lahjoittaa Suomen punaiselle ristille 5000 € Ukrainan humanitääriseen apuun.

Edustajiston kokous 1/2022 (15.2.2022)

 • Todettiin edustajiston kokoonpano ja myönnettiin ero valmistumisen johdosta eropyynnön jättäneelle edaattorille.
 • Päätettiin perustaa linjapaperityöryhmä uudistamaan OYY:n linjapaperia. Linjapaperityöryhmään päätettiin valita pääsihteeri, edustaja hallituksesta sekä yksi edustaja kaikista edustajistoryhmistä.
 • Valittiin linjapaperityöryhmän jäseniksi Kauko Keskisärkkä (pääsihteeri), Lotta Ellonen (hallitus), Emma Hulkkonen (Pova), Luukas Lohi (Kexi), Aapomikko Matti (Kokoomus), Tia Rahkila (Teta), Hanna Koskela (Led), Maria Ollila (Tiet.).

Edustajiston kokous 8/2021 (23.11.2021)

 • merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat: hallituksen esittäytyminen uudelle edustajistolle, sidosryhmien esittäytyminen edustajistolle sekä rehtorin puheenvuoro edustajistolle
 • päätettiin hyväksyä muutoksen OYY:n sääntöihin
 • käytiin lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta, sen liitteenä olevasta jatkuvan toiminnan kuvauksesta ja talousarviosta vuodelle 2022
 • valittiin airueet ja lipunkantajat vuodelle 2022

Edustajiston kokous 7/2021 (28.10.2021)

 • päätettiin valita PSOAS:n hallitukseen kaudelle 2022-2024 Jonne Kettunen ja Jussi Karhunen
 • päätettiin hyväksyä muutokset OYY:n sääntöihin
 • päätettiin hyväksyä muutokset OYY:n hallintosääntöön

Edustajiston kokous 6/2021 (12.10.2021)

 • päätettiin hyväksyä edustajiston jäsenten eronpyynnöt
 • todettiin edustajiston vaalikelpoisuuksien menetykset
 • merkittiin tiedoksi hallituksen ajankohtaiskatsaus
 • päätettiin valita Oulun yliopiston hallituksen opiskelijaedustajiksi Teemu Virtanen ja Miriam Putula
 • hyväksyttiin uusi johtosääntö opiskelijaedustajien valinnasta

Edustajiston kokous 5/2021 (14.9.2021)

 • päätettiin hyväksyä edustajiston jäsenten eronpyynnöt
 • merkittiin tiedoksi ylioppilaskunnan inspehtorin tervehdys
 • merkittiin tiedoksi hallituksen ajankohtaiskatsaus
 • merkittiin tiedoksi Unirestan ajankohtaiset
 • merkittiin tiedoksi sääntötyöryhmön kuulumiset
 • todettiin 7/2020 sekä 1-4/2021 edustajiston kokouksen päätökset ja merkittiin ne tiedoksi
 • päätettiin OYY:n delegaation osallistuvan SYL:ryn sääntömääräiseen liittokokoukseen 19.-20.11.2021
 • nimettiin delegaation varsinaisiksi jäseniksi Teemu Virtanen, Jasmin Urpilainen, Janne Kilponen, Antti Pennala, Joona Pulkkinen, Jarno Siivola, Tapani Laine, Jaakko Vähämäki, Eevasisko Mehtätalo, Lotta Ellonen, Ilkka Karkulehto ja Miriam Putula
 • valtuutettiin ylioppilaskunnan hallitus täydentämään delegaatiota 8 varajäsenen ja mahdollisten poisjäämisten, delegaation varajäsenten nimeämisen tai vastaavien muutosten osalta
 • päätettiin nimetä Olli Joki OYY:n ehdokkaaksi Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitukseen vuodelle 2022

Edustajiston kokous 4/2021 (9.6.2021)

 • päätettiin todeta vallitsevat poikkeustilanteesta aiheutuneet erityisjärjestelyt ja hyväksyä esitetyt ehdotukset kokouksen menettelytavaksi
 • päätettiin hyväksyä edustajiston jäsenten eronpyynnöt
 • merkittiin tiedoksi rekrytointityöryhmän esittely päätoimittajahaun rekrytointiprosessista ja rekrytointityöryhmän esityksen taustoista
 • päätettiin valita Oulun ylioppilaslehden uudeksi päätoimittajaksi Tuuli Heikura
 • päätettiin täydentää yliopistokollegiota kahdella varajäsenellä ja nimettiin Janne Kilponen Erno Oikarisen varajäseneksi sekä Emma Hulkkonen Anni Vakkurin varajäseneksi
 • päätettiin valita Vilja-Elina Törmänen talousvaliokunnan jäseneksi loppukaudeksi 2020-2021

Edustajiston kokous 3/2021 (18.5.2021)

 • päätettiin todeta vallitsevat poikkeustilanteesta aiheutuneet erityisjärjestelyt ja hyväksyä esitetyt ehdotukset kokouksen menettelytavaksi
 • päätettiin hyväksyä edustajiston jäsenten eronpyynnöt
 • merkittiin tiedoksi hallituksen ajankohtaiset
 • päätettiin valita tilintarkastusyhteisöksi OYY:lle ja Uniresta Oy:lle Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jari Karppinen
 • päätettiin hyväksyä vaalijärjestys ja valtuuttaa hallitus tekemään stilistiset muutokset vaalijärjestykseen

 

Edustajiston kokous 2/2021 (13.4.2021)

 • päätettiin todeta vallitsevat poikkeustilanteesta aiheutuneet erityisjärjestelyt ja hyväksyä esitetyt ehdotukset kokouksen menettelytavaksi
 • päätettiin hyväksyä edustajiston jäsenten eronpyynnöt
 • todettiin yhden henkilön menettäneen vaalikelpoisuutensa
 • merkittiin tiedoksi SYL-kummi Camilla Saarisen kuulumiset
 • merkittiin tiedoksi hallituksen ajankohtaiset
 • merkittiin tiedoksi sääntötyöryhmän kuulumiset
 • merkittiin tiedoksi uusien työntekijöiden esittäytyminen
 • merkittiin tiedoksi strategiakauden 2016-2020 toteuma
 • päätettiin hyväksyä strategian mittaristo strategiakaudelle 2021-2025
 • päätettiin hyväksyä vuosikertomus ja merkittiin tiedoksi hallituksen ja pääsihteerin esitys tilinpäätöksestä. Päätettiin siirtää vuoden 2020 ylijäämästä juhlavuosirahastoon 7 846,45€, jonka lisäksi ylijäämästä sijoitetaan 35 000€
 • merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus sekä talousvaliokunnan arviointikertomus vuodelta 2020
 • vahvistettiin tilinpäätös (84 208,48€) tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020
 • myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 hallituksen jäsenille ja pääsihteerille

Edustajiston kokous 1/2021 (9.2.2021)

 • päätettiin todeta vallitsevat poikkeustilanteesta aiheutuneet erityisjärjestelyt ja hyväksyä esitetyt ehdotukset kokouksen menettelytavaksi
 • päätettiin myöntää ero edustajistosta eronpyynnön jättäneelle
 • todettiin yhden henkilön menettäneen vaalikelpoisuutensa
 • merkittiin tiedoksi hallituksen esittäytyminen ja alkuvuoden kuulumiset
 • merkittiin tiedoksi sääntötyöryhmän kuulumiset
 • merkittiin tiedoksi Unirestan tilannekatsaus
 • valittiin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Jussi Vaara ja muiksi jäseniksi Atte Siira, Emma Ojanen, Kalle Parviainen ja Susanna Harju sekä varajäseniksi Timo Veijola ja Ella Rankinen
 • valittiin yliopistokollegioon Miriam Putulan varajäseneksi Lotta Leinonen
 • päätettiin hyväksyä ylioppilaskunnan ylivuotiset hankkeet
Skip to content