Prateek Singh vierailevana puhujana väitöstutkijoiden jaostossa 13.6.

Biotekniikan insinööri ja biokemian ja proteiinitieteen maisteri Prateek Singh vierailee Väitöstutkijoiden jaoston kuudennessa kokouksessa 13.06.2022 klo 15 alkaen. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja se pidetään englanniksi.


Väitöstutkijoiden jaosto (DRS, engl. The Doctoral Researchers’ Section) on kaikille Oulun Yliopiston väitöstutkijoille tarkoitettu yhteisö, jota pyörittää väitöskirjatutkijat väitöstutkijoille. DRS perustettiin syksyllä 2013 tarjoamaan väitöstutkijoille verkoston vertaistukea ja edunvalvontaa. Lisätietoja DRS:stä.


Hyvät väitöskirjatutkijat, tervetuloa väitöskirjatutkijoiden jaoston (DRS) kokoukseen!

Jaostossa kuullaan asiantuntijapuheenvuoro 13.06.2022 maanantai klo 15 EET (Suomen aikavyöhyke) DRS Teams -tilassa. Vieraileva puhuja on Prateek Singh (MSc.), joka tulee kertomaan tutkijanurastaan. Olet sydämellisesti tervetullut esittämään hänelle kysymyksiä.

Prateek Singh on Suomessa asuva bioinsinööriksi ryhtynyt yrittäjä.  Hän on koulutukseltaan biotekniikan insinööri ja biokemian ja proteiinitieteen maisteri.  Suurin osa hänen pro gradu -työstään tehtiin Zürichissä, Sveitsissä, missä hänen kiinnostuksensa mikroteknologiaan sai alkunsa.

Prateek johtaa tällä hetkellä 21 hengen tiimiä Finnadvancessa, EU:n rahoittamassa startupissa, joka kehittää teknologisia alustoja sairauksien mallintamiseen siruilla ja tarjoaa vaihtoehtoja eläinkokeiden vähentämiseen ja korvaamiseen lääketutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

https://www.finnadvance.com


Väitöstutkijoiden jaosto DRS kokoontuu kerran kuukaudessa, ja kokoukset ovat avoimia kaikille väitöskirjatutkijoille. Kokouksessa käydään läpi ajankohtaisia asioita, joita on noussut eri toimielimissä, mutta se on myös paikka, jossa voi nostaa esille asioita, joita pitäisi edistää. Jaoston tehtävä on toimia sekä väitöskirjatutkijoiden verkostona ja tukena että edunvalvojana. Jaosto on muun muassa vienyt eteenpäin väitöskirjatutkijan nimikeasiaa sekä apurahatutkijoiden työsopimusasiaa.


 

Linkki kokoukseen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE4OTIxNmQtMWM1NS00ZDlhLThlMTYtZGY1YWE2MzRhNDk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f9ce49a-5101-4aa3-8c75-0d5935ad6525%22%2c%22Oid%22%3a%22fef62f52-af03-46c9-858d-66304eadfe0f%22%7d

Linkki asialistaan:

https://unioulu.sharepoint.com/:w:/r/sites/DSS/Shared%20Documents/Meeting%20materials/DRS%202022/DRS%2006_2022%20Agenda.docx?d=w14343a31092640a9a0f081afef5446e6&csf=1&web=1

 

Ystävällisin terveisin!

DRS 2022, Oulun yliopisto, Suomi.

Skip to content