Uutiset Henna Määttä

Puhe mielenilmauksessa toimivien tilaratkaisujen puolesta

Hyvät OYYläiset, eli arvon kanssaopiskelijat, hyvä yliopistoyhteisö, hyvät kuulijat!

Olemme viime viikon aikana kuulleet kahdesta eri tilaratkaisusta, jotka heikentävät opiskelijoiden asemaa ja opiskelumahdollisuuksia merkittävästi. Nämä tilaratkaisut ovat:

  • Telluksesta Pegasukseen siirtyvät opiskelutilat
  • Yleisopetustilojen suunnittelun jäädyttäminen

Näiden kahden esille nousseen päätöksen lisäksi jo aiemmin keskustelua ovat herättäneet

  • Itsenäisen opiskelun tilojen puute sekä Linnanmaalla että Kontinkankaalla
  • Yliopiston viestinnän olemattomuus tila-asioihin liittyen

Haluamme tällä mielenilmauksella tuoda esille opiskelijoiden aidon huolen yliopiston opiskelutilojen suhteen. Kampuskehittäminen on koko yliopiston ja yliopistoyhteisön asia! Nämä päätökset koskettavat meitä kaikkia, paitsi opiskelijoita, niin myös opetushenkilökuntaa. Nykyaikaiset, riittävät ja laadukkaat opetustilat sekä opetusvälineistö ovat kaikkien etu. Ilman riittäviä ja nykyaikaisia opetustiloja, ilman itseopiskelutiloja ja ympärivuorokautista mahdollisuutta opiskella, meillä ei ole mahdollista tarjota laadukasta koulutusta ja sujuvia opintopolkuja. Kampuksen toimivuus ja ajanmukaisuus vaikuttavat merkittävällä tavalla koko yliopiston toimintaan ja tulokseen.

Kampuskehittämisellä tarkoitetaankin kaikkia niitä tilamuutoksia, joita meidän yliopiston kahdella kampuksella: Linnanmaalla ja Kontinkankaalla tehdään. Kampuskehittämistä on tehty viime vuosina paljon, liittyen esimerkiksi arkkitehtien muuttoon ja väylän kehittämiseen, mutta asia on erityisen ajankohtainen nyt, kun Oulun Ammattikorkeakoulu on muuttamassa Linnanmaalle, ja Ouluun on syntymässä kaksi suurta kampuskeskittymää.

Osana tätä kampuskehittämistä OYY on tahollaan pitänyt opiskelijoiden puolta, saamalla muun muassa opiskelijaedustuksen tilatyöryhmiin ja olemalla aktiivinen työryhmien sekä johdon suuntaan. Tänä keväänä aloittaneet tilatyöryhmät ovat Humanistisen tiedekunnan tilatyöryhmä, Kasvatustieteellisen tiedekunnan tilatyöryhmä, ja Yleisopetustilat 2018-tilatyöryhmä; jossa suunnitellaan tiedekuntien yhteisiä opetustiloja niin luentokäyttöön, ryhmätöihin kuin itsenäiseen opiskeluunkin. Näiden työryhmien lisäksi tulisi ehdottomasti perustaa myös Kontinkankaan kampusta koskeva tilatyöryhmä, joka lähtisi kehittämään Kontinkankaan kampuksen puutteellisia itsenäisen opiskelun tiloja. Molemmat kampukset tarvitsevat nykyisen Telluksen kaltaisia moderneja, ja toimivia opiskelutiloja. Tämä on suora lainaus vuoden alussa teetetystä opiskelijapalveluiden kehittämiseen liittyvästä kyselystä: Tilanne on kärjistynyt kohdallani jo siihen pisteeseen, että mieluummin jään kotiin opiskelemaan kuin tulisin yliopistolle, enkä taatusti ole ainoa.” Yliopisto ei saa olla sellainen paikka, josta opiskelija sanoo näin.

Haluamme muistuttaa, että kokonaiskuvaan ei vaikuta ainoastaan yliopiston johto. Katseet on syytä suunnata myös Suomen hallituksen tekemiin merkittäviin koulutusleikkauksiin, jotka heikentävät ja vaikeuttavat yliopiston toimintaa, sekä Suomen Yliopistokiinteistöt Oyn suuntaan. Puheet esimerkiksi nykyaikaisesta opetuksesta ja digitalisaatiosta jäävät auttamatta juhlapuheiden tasolle tilanteessa, jossa kampuskehittämisestä tehdään taloudellisesti kannattamatonta.

Tilanne yleisopetustilojen tilahankkeen kanssa on se, että Suomen Yliopistokiinteistöjen (SYK) liian korkea vuokrataso käytännössä estää hankkeen toteutumisen. Tällä hetkellä vuokrakustannukset nousisivat kolminkertaisiksi tilojen remontoinnin myötä. Onko tässä oikeasti mitään järkeä ja onko tämä todellakin meidän valtakunnallinen tahtotila asioiden suhteen?

Tellus on toiminut Linnanmaan kampuksen opiskelijoiden kotina jo reilun vuoden. Nyt tietokoneelliset työskentelypisteet on päätetty siirtää Pegasus-kirjaston yhteyteen, ja Telluksen vapautuva tila tulee Business Kitchenin käyttöön. On hankala ymmärtää tällaista ratkaisua tilanteessa, jossa opiskelijoiden määrä tulee seuraavan kolmen vuoden aikana tiivistymään nimenomaan Telluksen läheisyyteen, ja Pegasus-kirjasto jää Oulun ammattikorkeakoulun siipeen. Lisäksi Pegasus-kirjaston sisäilmaongelmat aiheuttavat sen, että kaikki opiskelijat eivät voi terveydellisistä syistä jatkossa hyödyntää näitä tietokoneellisia työskentelypisteitä. On vähintäänkin oikeudenmukaista toivoa, että sekä Pegasuksen uudet työskentelypisteet, että Telluksesta vapautuva tila ovat molemmat jatkossakin opiskelijoiden käytössä.

Lopuksi haluamme ylioppilaskuntana muistuttaa toimivan tiedottamisen, neuvottelun ja tilatyöryhmien käytänteiden merkityksestä. Työryhmien toimintaa tulee tukea asianmukaisilla tiedoilla ja päätöksenteko ei saa lipsua pois henkilökunnan ja opiskelijoiden luota. Olemme toistuvasti pyytäneet selkeämpää ja avoimempaa otetta, eikä siihen ole vastattu toivomallamme tavalla. Yliopiston viestintä päätettävien asioiden suhteen on hidasta ja niukkaa, ja tällaisenaan se luo epävarmuutta yliopistoyhteisön sisällä, kun päätöksistä kerrotaan vähän ja liian myöhään. Toivomme, että tämä mielenilmaus toimii herättäjänä sekä yliopiston, että Suomen Yliopistokiinteistöjen suuntaan. Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette tänään saapuneet paikalle, koska yhdessä olemme enemmän, ja yhdessä saamme äänemme paremmin kuuluviin. Kiitos.

Miina-Anniina Heiskanen
Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen jäsen, kampuskehittäminen