Täydennyshaku hallinnon opiskelijaedustajapaikoille kaudelle 2020-2021

Tarjolla loistavia paikkoja vaikuttaa yliopiston arkeen hallinnon opiskelijaedustajana!

Täydennyshaku hallinnon opiskelijaedustajapaikoille kaudelle 2020-2021

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja seuraaviin toimielimiin:

Yliopistokollegio
TOPIK:n koulutustoimikunta

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan johtoryhmä
Lääketieteellisen tiedekunnan johtoryhmä
Teknillisen tiedekunnan johtoryhmä
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan johtoryhmä

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitus
Humanistisen tiedekunnan tiedekuntahallitus
Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntahallitus
Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitus
Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitus
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntahallitus
Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitus
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntahallitus

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutustoimikunta
Humanistisen tiedekunnan koulutustoimikunta
Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunta
Lääketieteen tiedekunnan koulutustoimikunta

YTHS:n terveystyöryhmä
Oulun ylipiston etiikkatyöryhmä
Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä

Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. Poikkeuksena YTHS:n terveystyöryhmä, jonka . toimikausi on 1.1.2020 – 31.12.2020.

Haku avoinna oleviin paikkoihin päättyy 11.12.2019, paitsi yliopistokollegion haku päättyy jo 5.12.2019.

Yliopistokollegio

Yliopistokollegion opiskelijapaikoille voivat hakea kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäseniksi. Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. valita yliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet sekä vahvistaa yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös. Yliopistokollegio on mainio kurkistuspaikka koko yliopiston toimintaan. Kollegiossa opiskelijat ovat päässeet myös kartoittamaan rekrytointiosaamistaan yliopiston hallituksen ulkopuolisia jäseniä miettiessään ja haastateltaessaan. Kollegio kokoontuu noin 2-3 kertaa vuodessa.

Valinnan yliopistokollegion opiskelijajäsenistä tekee ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan 21.11.2019.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä motivaatiosi kollegiossa työskentelyyn liittyen.

Avoinna olevat paikat:
7 varsinaista ja 7 varajäsentä

Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikunta

Oletko kiinnostunut kieli- ja viestintäkoulutuksen kehittämisestä? Onko sinulla kokemusta onnistuneista tai ei niin onnistuneista kieli- ja viestintäopinnoista? Tämä on paras paikka vaikuttaa yliopistomme kieli- ja viestintäopintoihin, niiden kehittämiseen ja toimivuuteen!

Täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) tehtävänä on toteuttaa kieli- ja viestintäkoulutusta yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Toiseksi yksikkö toteuttaa aikuiskoulutusta ammatillisena täydennyskoulutuksena. Yksikkö koordinoi yliopiston alumnitoimintaa. Lisäksi yksikkö tukee tiedekuntia ja koulutusohjelmia koulutuksien työelämään kytkeytyvissä toiminnoissa. Osana yliopistoa täydentävien opintojen keskus edistää yliopiston perustehtävien, strategian ja tuloksellisuuden toteutumista.

Täydentävien opintojen keskuksessa yhdistyvät vahva kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen ja sen kehittämisen osaaminen sekä aikuiskoulutuksen ja projektihallinnan osaaminen. Koulutustoimikunnan opiskelijajäsen pääsee mukaan keskustelemaan kieli- ja viestintäkoulutuksen palautejärjestelmää, kurssiuudistuksia ja aikuiskoulutuksen täydennyskoulutusta koskevia asioita mm. laadun ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä motivaatiostasi kieli- ja viestintäkoulutuksen kehittämiseen.

Avoinna olevat paikat:
1 varsinainen ja 1 varajäsen

Tiedekuntien johtoryhmät

Tiedekuntasi johtoryhmä on sinulle oivallinen paikka oppia ja päästä osaksi tiedekuntasi kehittämistä ja strategista johtamista. Tiedekunnan johtoryhmässä toimit opiskelijanäkökulman asiantuntijana ja pääset työskentelemään tiedekuntasi johdon lisäksi tutkimusyksiköiden johtajien kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi johtoryhmätyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

Avoinna olevat paikat:
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan johtoryhmä, 1 varsinainen ja 1 varajäsen
Lääketieteellisen tiedekunnan johtoryhmä, 1 varajäsen
Teknillisen tiedekunnan johtoryhmä, 1 varajäsen
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan johtoryhmä, 1 varajäsen

Tiedekuntahallitukset

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitus, 1 varsinainen ja 2 varajäsentä
Humanistisen tiedekunnan tiedekuntahallitus, 2 varajäsentä
Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntahallitus, 1 varsinainen ja 2 varajäsentä
Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitus, 3 varsinaista ja 3 varajäsentä
Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitus, 2 varajäsentä
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntahallitus, 1 varsinainen ja 1 varajäsen
Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitus, 2 varajäsentä
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntahallitus, 1 varsinainen ja 2 varajäsentä

Tiedekuntien koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntiin valitaan aina vähintään kaksi opiskelijaedustajaa, eikä näin ollen tarvitse jäädä yksin luottamustehtävän kanssa. Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutustoimikunta, 1 varsinainen ja 2 varajäsentä
Humanistisen tiedekunnan koulutustoimikunta, 1 varajäsen
Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikunta, 2 varajäsentä
Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunta, 1 varsinainen ja 2 varajäsentä
Lääketieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunta, 2 varajäsentä

YTHS:n terveystyöryhmä

Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämisen toimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämisen toimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

Valinnan YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäsenistä tekee OYY:n hallitus.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä miksi haluat työskennellä YTHS:n terveystyöryhmässä.

Avoinna olevat paikat: 2 varsinaista jäsentä

Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä

Etiikkatyöryhmän tehtävänä on (Oulun yliopiston hallituksen päätös 17.12.1997) 1. Herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. 2. Miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa. 3. Osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä. 4. Tukea tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. 5. Eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Toimikauden 1.9.2018 – 31.8.2021 aikana erityistehtäviä ovat

Eettisen ja tutkimuseettisen valistuksen ja koulutuksen edistäminen Oulun yliopistossa sekä avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset.

Valinnan opiskelijoiden Oulun yliopiston etiikkatyöryhmän opiskelijajäsenistä tekee OYY:n hallitus.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä miksi haluat työskennellä Oulun yliopiston etiikkatyöryhmässä.

Avoinna olevat paikat: 1 varajäsen

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Valinnan opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän opiskelijajäsenistä tekee OYY:n hallitus.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä miksi haluat työskennellä opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä.

Avoinna olevat paikat: 2 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Skip to content