Uutiset Janne Hakkarainen

Täydennyshaku ylioppilaskunnan hallitukseen – hae 29.1. mennessä!

Taustaa: Ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 3.12. edustajisto hyväksyi ponnen, joka esitti ylioppilaskunnan hallitukselle vahvan toiveen muun muassa avata täydennyshaku ylioppilaskunnan hallitukseen ennen vuoden 2019 ensimmäistä kokousta. Hallitus avasi haun kokouksessaan 21. tammikuuta.

Ylioppilaskunnan hallituksessa sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kehittymään opiskelijavaikuttajana, saada uusia ystäviä ja oppia työelämän kannalta monipuolisia taitoja. Pääset vaikuttamaan siihen, miten OYY näkyy opiskelijoiden parissa ja rakentamaan entistä parempaa ylioppilaskuntaa.

Hallitustyöskentely ainutlaatuisen tilaisuuden johtaa ja kehittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston linjojen mukaisesti. Kenenkään ei tarvitse olla superihminen, jotta voisi hakea hallitukseen: motivaatio, halu oppia ja kehittyä vuoden mittaisessa työssä opiskelijoiden hyväksi riittää. Hallituksen jäsenenä toimit linkkinä opiskelijoiden välillä ja saat pitää tiiviisti yhteyttä eri aloihin OYY-kummin roolissa. Pääset laajentamaan projektinhallinta-, johtamis- ja organisointiosaamistasi, edistämään vuorovaikutustaitojasi, verkostoitumaan sekä kehittämään monia muita tärkeitä opiskeluiden aikana ja niiden jälkeen tarvittavia taitoja. Hallitusvuosi tuo mukanaan uusia, mahtavia kavereita ympäri Suomen ja tilaisuuden vaikuttaa yli 11 000 opiskelijan puolesta niin yliopiston, kaupungin kuin valtakunnankin tasolla.

Hallitustyöskentely on luottamustoimi, jossa pääset esimerkiksi valitsemaan opiskelijaedustajat useisiin eri päätöksentekoelimiin, järjestämään tapahtumia ja tempauksia, vastaamaan ylioppilaskunnan taloudesta sekä valvomaan ylioppilaskunnan jäsenten eli opiskelijoiden etua. Hallituslaiset työskentelevät hyvin moninaisissa ja vaihtelevissa tehtävissä, jolloin sinulla on mahdollisuus päästä hyödyntämään juuri omaa osaamistasi. Kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä aiempiin ja nykyisiin hallituslaisiin ja kysyä lisää heidän pesteistään!

Hallitustyöskentely vaatii sitoutumista ja osallistumista viikoittaiseen ja pääsääntöisesti virka-aikaiseen toimintaan, kuten hallituksen kokouksiin ja palavereihin, projektien edistämiseen, sekä poliittiseen vaikuttamiseen. Hallituksessa toimiminen ei ole täysipäiväistä eli joustava opiskelu on tarvittaessa mahdollista hallitustyöskentelyn ohessa. Hallituksen jäsenet saavat toimeentulon takaamiseksi palkkiota noin 500 euroa kuukaudessa.

Hallitusvuoden jälkeen olet saanut:

– laajan suhdeverkoston ja uusia ystäviä ympäri Suomen
– itsevarmuutta ja rohkeutta vaikeidenkin tilanteiden hoitoon
– ainutlaatuista akateemista pääomaa ja uudenlaisia näkemyksiä koko elämään
– kokemusta työelämässä tarvittavista taidoista, kuten tiimityöskentelystä, projektinhallinnasta ja kokoustekniikasta

Näin haet hallitukseen:

Hallitukseen voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen, konkurssissa, liiketoimintakiellossa tai jonka toimintakelpoisuutta ei ole muuten rajoitettu. Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi soveltuvilta osin pdf-muodossa osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 29.1. klo 23.59. Kerro hakemuksessasi millaista osaamista sinulla on tehtävään. Edustajisto täydentää hallitusta kokouksessaan 5.2.

Lisätiedot:
hallituksen puheenjohtaja
Miriam Putula
miriam.putula@nulloyy.fi
040 523 1821