Tiedote: Valintakoejärjestelyissä ja -pisteyttämismenetelmissä on vielä kehitettävää

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) kannustaa Oulun yliopistoa tekemään aloitteen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeen (2018-2020) osahankkeiden kaikissa työryhmissä, jotta hakijoiden osallistuminen valtakunnallisesti yhteisiin valintakokeisiin voitaisiin turvata myös erityisissä tilanteissa. OYY haluaa myös tehdä tiiviimmin Oulun yliopiston kanssa edunvalvonnallista yhteistyötä koulutuksen kehittämisen saralla, jotta valintakokeiden pisteytysprosessia saadaan kehitettyä paremmaksi.

Kaleva (15.5.2019) uutisoi useiden pohjoisesta saapuneiden hakijoiden myöhästyneen ja joutuneen jäämään pois Oulun lääketieteellisen tiedekunnan valintakokeesta liikenneonnettomuuden raivaustöiden takia. Valintakoetta ei ollut mahdollista järjestää myöhästyneille hakijoille uudestaan, sillä se on valtakunnallinen. Valintakokeisiin ehtiminen on lähtökohtaisesti hakijan vastuulla, mutta vakavan liikenneonnettomuuden kaltainen ylivoimainen este nostaa esiin kysymyksen siitä, että pitäisikö valintakokeita suunniteltaessa huomioida paremmin erityistilanteet, jotta kaikkien hakijoiden tasavertainen mahdollisuus osallistua valintakokeeseen voitaisiin turvata? Tänä vuonna lääketieteellisestä valintakokeesta myöhästyneille tilanne on harmillinen, sillä se tarkoittaa, että seuraava mahdollisuus osallistua valintakokeeseen on vasta vuoden päästä. 

Oulun yliopisto tiedotti tiistaina 25.6.2019, että valintakoepisteiden syöttämisessä  oli kasvatustieteiden VAKAVA-valintakokeen osalta tapahtunut inhimillinen erehdys, jonka vaikutti yhteensä 12 hakijan valintakoetuloksiin. Valintakokeiden tulosten osalta oli viidelle hakijalle ehtinyt lähteä tieto ennen juhannusta, että heidät olisi hyväksytty opiskelemaan kasvatustieteitä, vaikka heidän pistemääränsä eivät todellisuudessa olleet riittävät. Vastaavasti seitsemälle hakijalle oli lähtenyt tieto, että he eivät tulleet valituiksi, vaikka todellisuudessa heidän pistemääränsä olivat riittävät opiskelupaikan saamiselle. Oulun yliopisto lähetti myöhemmin oikaisun 12 hakijalle, joille oli jo ehtinyt mennä väärä tieto opiskelupaikan saamisesta. 

 

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Sanna Kangasniemi (sopoasiantuntija@oyy.fi, 040 5265821)

Skip to content