Uutiset Janne Hakkarainen

Uusi edustajisto valittu – äänestysaktiivisuus laski hiukan

Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan on valittu tänään uusi edustajisto.

Vaaleissa menestyi hyvin keskustaopiskelijat, jotka nostivat paikkamääräänsä yhdestä kolmeen. Uutena liittona edustajistoon valittiin Oulun Akateemiset Perussuomalaiset. He saivat yhden paikan.

Eniten ääniä sai Kontinkankaan vaaliliiton Eelis Palokangas, 230, toiseksi eniten Kyltereiden vaaliliiton Sonja Mehtälä, 98, ja kolmanneksi eniten Oulun Akateemisten Perussuomalaisten vaaliliiton Sebastian Tynkkynen, 75. Äänestysprosentti oli 28,46.

Yhteensä edustajistoon valittiin 37 uutta jäsentä. Ehdokkaita oli 159. Vaikka ehdokasmäärä nousi hiukan, äänestysprosentti jäi vuoden 2015 lukuja alhaisemmiksi. Silloin äänioikeuttaan käytti 29,3 prosenttia ylioppilaskunnan jäsenistä. Vuonna 2013 äänestysprosentti oli 22,9.

Äänestys järjestettiin ensimmäistä kertaa pelkästään sähköisenä. Vielä vuonna 2015 järjestettiin sekä perinteinen uurnaäänestys että sähköinen äänestys. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä toimielin ja sen toimikausi on kaksi vuotta.

Lisätiedot:

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
040 523 1822, paasihteeri@nulloyy.fi

Liisa Komminaho
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
044 019 8790, kvl@nulloyy.fi

Tulokset

Tietoa edustajistovaalituloksesta 2017

Läpipäässeet

Edustajistovaalien tulokset, kaikki ehdokkaat

Paikkajako

Paikkajako vaaliliitoittain