Aktiiviklubi – koulutukset järjestötoimijoille 29.–31.1.2020

Oletko mukana järjestötoiminnassa tänä vuonna? Ylioppilaskunta kouluttaa piirissään toimivien aine- ja harrastejärjestöjen uusia ja vanhoja aktiiveja Aktiiviklubilla 29.-31.1. Voit osallistua niin moneen koulutukseen kuin haluat. Älä kuitenkaan ilmottaudu päällekkäisiin koulutuksiin.

Ilmoittaudu koulutuksiin 23.1. mennessä täällä.

Koulutusten kesto: noin 1,5h

16:00-17:30 Koulutus
17:30-18:00 Tauko (evästarjoilu)
18.00-19:30 Koulutus

Maanantai 27.1.

Tellus Stage

Tellus Frost Club

OYY:n toimiston kokoushuone

klo 16.00

Hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet

Yhtenäisempää visuaalista viestintää

Järjestötoiminnan johtaminen

klo 18.00

Puheenjohtajat ja sihteerit yhdistyksen moottoreina

Järjestön taloushallinnon perusteet

Kestävä tapahtuma

Tiistai 28.1.


klo 16.00

Olen kopo - mitä nyt?

KUPLAn tapahtumakonseptipaja

Sujuvaa sisäistä viestintää

klo 18.00

Kansainvälinen opiskelijayhteisö

Tapahtumaturvallisuus

Maine, media ja järjestöt

Keskiviikko 29.1.

klo 16.00

Sosiaalipolitiikan perusteet

Tapahtumaviestintä

OYY:n äänentoiston käyttäminen

klo 18.00

Yhdenvertaisuus ja häirintä

Inklusiivisuus tapahtumajärjestämisessä

Yritysyhteistyö

Mikä on yhdistyslaki ja mitkä muut asiakirjat ohjaavat järjestön toimintaa? Millaisia vastuita ja velvollisuuksia yhdistyksen hallituksella on, entä sen yksittäisellä jäsenellä? Mitä eroa on yhdistyksen kokouksella ja yhdistyksen hallituksen kokouksella? Tervetuloa kuuntelemaan perusasioita yhdistystoiminnan perusteista. Koulutus on suunnattu erityisesti uusille yhdistystoimijoille, mutta perusasioiden kertaus ei ole pahitteeksi vaikka olisi ollut yhdistyksen hallituksella aiemminkin. Huom. Tässä koulutuksessa on päällekkäistä sisältöä puheenjohtaja- ja sihteerikoulutukseen, joten sinun ei tarvitse osallistua näihin molempiin.

Mitä käytännössä tarkoittaa hyvä hallinto järjestöissä? Mitkä ovat järjestön tärkeät asiakirjat, yhdistyslain perusteet sekä mitä tulee ottaa huomioon kokoustekniikassa? Mitä hyvä yhdistyksen puheenjohtaja tekee, mitä ei tee? Mikä on puheenjohtajan asema ja vastuut, entä sihteerin? Käymme ensin läpi hallintoa ja koulutuksen lopppupuolella on mahdollisuus poikkitieteelliseen verkostoitumiseen.

Tuntuuko että järjestön visuaalinen ilme aloittaa alusta joka vuosi? Työpajassa teemme ohjatusti järjestölle brändioppaan, joka toimii visuaalisen viestinnän selkärankana. Tapahtuma soveltuu parhaiten järjestön visuaalisesta viestinnästä vastaaville. Käymme läpi muun muassa fontit, logot ja värit. Ota oma tai lainaläppäri mukaan!

 Koulutuksessa käsitellään järjestöjen talousasioiden hoitamista ja kirjanpidon perusteita. Tavoitteena on antaa sinulle järjestöaktiivina hyvä pohja raha-asioiden hoitamiselle aine- tai harrastejärjestössäsi. Koulutuksessa käsitellään muun muassa yhdistys- ja kirjanpitolain keskeisimmät talousvastaavan toimintaa ohjaavat säädökset, talousvastaavan keskeiset tehtävät vuoden aikana (esim. maksuliikenteen hoitaminen, kirjanpito ja laskutus), talousvastaavan roolia osana järjestön hallituksen toimintaa (esim. rahankäytön ohjaaminen ja valvominen) sekä kaksinkertaisen kirjanpidon perusteita (Debet ja Kredit, paperinen ja sähköinen). Koulutus on suunnattu erityisesti OYY:n piirissä toimivien järjestöjen ensimmäisen vuoden rahastonhoitajille ja talousvastaaville, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös järjestöjen taloudenhoidosta kiinnostuneille puheenjohtajille ja muulle hallitukselle.

Onko järjestötoiminan johtaminen rakettitiedettä? Miten organisoidaan ja motivoidaan hallituslaisia ja vaapaaehtoisia aktiiviseen toimintaan kun sitouttaminen pitkäaikaiseen toimintaan on haastavaa ja kilpailu vapaa-ajasta muiden mielenkiinnon kohteiden kanssa käy kuumana?

Koulutuksen teemana on kestävä kehitys, ja tulemme käymään läpi kestävän kehityksen ja ympäristön huomioimista niin tapahtuman järjestämisessä kuin järjestön arjessa.

Haluat parempaa ja reilumpaa opetusta, mutta kuinka siinä voi onnistua? Tässä koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkkien ja vinkkien avulla, miten ainejärjestö voi saada aikaan onnistunutta edunvalvontaa!

Kuinka huomioida kansainvälisyysasiat paremmin opiskelijatoiminnassa? Miksi kansainvälisyyteen kannattaa panostaa? Koulutuksessa käsitellään kansainvälisyyttä yleisellä tasolla ja jaetaan kokemuksia kansainvälisyydestä opiskelijatoiminnassa.

Aina samoja sitsejä, lukupiirejä ja liikunta-approja? Kaipaatko ideoita uusiksi tapahtumakonsepteiksi? Tule tapahtumakonseptipajaan! Koulutuksessa pohditaan millainen on toimiva tapahtumakonsepti ja ideoidaan yhdessä kokonaan uusia tapahtumia.

Oletko joskus pohtinut opiskelijatapahtumien turvallisuutta? Mitä kaikkea tapahtumaturvallisuuteen kuuluu ja miten tapahtumien turvallisuutta voisi kehittää? Tapahtumaturvallisuuskoulutus käsittelee opiskelijatapahtumien turvallisuutta fyysisen turvallisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmista.

Mikä kuuluu hallitukselle, jäsenille tai someen? Työpajassa tutustutaan sisäiseen viestintään ja pohditaan, mikä kanava on kullekin kohderyhmälle paras. Tule oppimaan miten pyörittää sähköpostilistaa, onko Facebook parempi kuin Whatsapp, ja kuinka jäsenistölle viestiminen eroaa tapahtumajulisteista. Tapahtumaan on tervetullut kuka tahansa, mutta siitä hyötyvät erityisesti järjestöjen viestintävastaavat!

Mitä järjestön kannattaisi tietää median toiminnasta? Mikä tekee uutisesta uutisen? Mitä ovat haastateltavan oikeudet? Miten maineenhallinnallista kriisiä kannattaa hoitaa? Miten ne voidaan ehkäistä?

Koulutuksen toinen puolisko on omistettu järjestön kriisiviestintään, toisella puoliskolla asiaa tarkastellaan toimittajan näkökulmasta.

Koulutus sopii kaikille viestinnästä ja mediasuhteista vastaaville sekä viestinnästä ja median toiminnasta kiinnostuneille järjestöaktiiveille. 

Mitä on sosiaalipolitiikka? Miksi sosiaalipolitiikkaa tehdään opiskelijaliikkeessä? Koulutuksessa käsittelemme sosiaalipolitiikkaa ensin yleisellä tasolla, jonka jälkeen siirrymme ajankohtaisiin aiheisiin. Koulutus sopii kaikille sosiaalipoliittisille vastaaville ja sosiaalipolitiikasta kiinnostuneille.

Mitä tulisi tietää yhdenvertaisuudesta ja häirinnän ehkäisystä? Kuinka tehdä toiminnasta avoimempaa kaikille? Koulutuksessa käsitellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus asioita sekä tarkastellaan häirinnän ja kiusaamisen ehkäisyä Oulun yliopistossa. Koulutus sopii kaikille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus vastaaville sekä niistä kiinnostuneille.

Inklusiivisuus tarkoittaa sisällyttämistä ja mukaan ottamista. Miten inklusiivisuuden periaate näkyy tapahtumanjärjestämisessä ja miten inklusiivisuutta voi lisätä oman opiskelijayhteisön tapahtumissa? Miten opiskelijayhteisö hyötyy mukaan ottavasta tapahtumakulttuurista? Koulutus tarjoaa keinoja ja ideoita tapahtumanjärjestäjille, joiden mielestä opiskelijakulttuuri kuuluu kaikille.

Onko bileitä tai bingoiltaa olemassa, jos kukaan ei kuule niistä? Mitä asioita kannattaa huomioida tapahtumaviestinnässä kohdeyleisölle ja miten viestintä tapahtumasta on koko toteuttavan tiimin asia? 

Koulutuksessa käsitellään viestintä tapahtumanjärjestämisen olennaisena osana: millaista on hyvä tapahtumaviestintä, miten viestintä voi madaltaa osallistumiskynnystä tapahtumaan ja mitä asioita kannattaa huomioida tapahtuman viestintäsuunnitelmassa.

OYY:n jäsenet ja jäsenjärjestöt voivat vuokrata OYY:ltä PA:n, eli äänentoistolaitteiston, käyttöönsä tapahtumia varten. Tässä koulutuksessa opetellaan kokoamaan laitteisto ja käyttämään sitä. PA soveltuu musiikin toistamiseen omilta laitteilta ja puheen tai pienen musiikkiesityksen vahvistamiseen. Koulutuksen käyneet saavat vuokrata äänentoistolaitteistoa alennettuun hintaan.

Kuinka yhteistyökumppaneita ja sponsoreita hankitaan? Miten kehittää järjestön yrityssuhteita? Mikä on sponsoripaketti ja yhteistyösopimus? Koulutuksen käytyäsi tiedät, miksi järjestösi kannattaa tehdä yritysyhteistyötä, miten alentaa kynnystä yhteistyön tekemiseen ja kuinka myydä omaa tapahtumaa siitä kiinnostuneille yrityksille.

Skip to content