PRO:n opas

Pienryhmäohjaaja on fuksin tärkein linkki yliopistoyhteisöön

Mahtavaa, että lähdit pienryhmäohjaajaksi! Roolisi on merkittävä, jotta jokainen uusi opiskelijamme toivotetaan tervetulleeksi osaksi yliopistoamme. Jos kuitenkin jokin mietityttää, niin ylioppilaskunta auttaa. Tämän sivuston on tarkoitus toimia ensiapunasi.

OYY:n vuoden 2021 PRO-koulutuksen oppaan löydät tästä linkistä.

Joustavuuden, sujuvuuden ja ennen kaikkea opiskelijaystävällisyyden nimissä OYY on koonnut opiskelijoita varten Opiskelijan oikeudet -tietopaketin, josta voit tarkastaa pelisäännöt, joiden tulee toteutua koko yliopistoyhteisössämme.

Opiskelijan oikeudet perustuvat yliopiston noudattamiin lakeihin sekä yliopiston omiin johtosääntöihin. Ne eivät ole aina yksiselitteisiä, joten kun tunnet kokeneesi hankaluutta tai epäasiallista käytöstä kannattaa olla yhteydessä OYY:n koulutus- ja sosiaalipoliittisiin asiantuntijoihin, jotka voivat neuvoa sinua asiassasi eteenpäin.

On tärkeää selvittää asiaa yliopiston henkilökunnan kanssa rakentavasti, vaikka tuntisitkin kokeneesi vääryyttä – toimiva keskusteluyhteys helpottaa ratkaisun löytämisessä. Kannattaa myös muistaa, että monissa muodollisissa valitustilanteissa, kuten opintosuorituksen oikaisupyynnöissä nopeus on valttia, koska oikaisupyynnöt täytyy toimittaa 14 päivän kuluessa päätöksensaannista!

Anna palautetta!

Opiskelijapalautteen antaminen on yksi tärkeä osa oppimista. Sen avulla opiskelija arvioi omaa osaamistaan ja oppimistaan. Palautteen antaminen on myös yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa, koska opiskelijapalautetta käytetään opetuksen kehittämisen välineenä. Kurssipalautteen avulla opettajien lisäksi tutkinto-ohjelmat ja tiedekunta saavat tietoa siitä, mitkä ovat opetuksen vahvuuksia ja missä on vielä kehitettävää ja onko opetus mitoitettu ja resursoitu oikein.

On tärkeää antaa rakentavaa palautetta, jonka avulla opetushenkilökunta saa tietoa kurssin kehittämiskohteista ja siitä, miten opiskelijat ovat kurssin kokeneet. Mitä tarkemmin palautteen antaja pystyy kuvailemaan parannuskohteen ja esittämään, miten sitä voitaisiin kehittää, sitä paremmin pystytään kohdistamaan resursseja opetuksen laadun kehittämiseen.

Muista pienryhmäohjaajana painottaa palautteen merkitystä ja kannustaa uusia opiskelijoita antamaan palautetta aina kun siihen on mahdollisuus! Palautekulttuurin rakentaminen on kaikkien asia, myös sinun!

Tässä on kaikissa tiedekunnissa kerättävä palaute – lisäksi voi olla muitakin.

 • Opintojaksopalaute kaikilta opintojaksoilta: palaute.oulu.fi.
 • Opintopolkukysely 1. vuoden opiskelijoille
 • Kandipalaute-kysely. Kandipalautteella kehitetään koulutusta, mutta sillä on merkittävä vaikutus myös yliopiston ja oman tutkinto-ohjelmasi rahoitukseen!
 • Palaute opinnäytteen ohjauksesta
 • Opintopolkukysely 5. vuoden opiskelijoille
 • Maistereiden uraseuranta -kysely
 • International Student Barometer survey kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille
 • Ainejärjestöjen keräämä palaute omasta toiminnastaan

Lisätietoa Oulun yliopistossa käytössä olevista palautejärjestelmistä löydät täältä.

Vaikuta yliopistoon!

Opiskelijapalautteen lisäksi opiskelijoilla on monia tapoja vaikuttaa omaan tutkinto-ohjelmaan, tiedekuntaan, ohjauksen laatuun, harjoitteluun, vaihtoon, ruokailun laatuun… lista on todella pitkä! Palautetta antamalla voi saada muut tekemään muutoksen, mutta opiskelijaedustajana voi olla itse tekemässä sitä. Nämä opiskelijaedustajat ovat aivan tavallisia opiskelijoita, jotka toimivat pesteissään opiskelijanäkökulman asiantuntijoina.

Hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja toimii jokaisella yliopisto-organisaation tasolla aina yliopistokollegiosta ja hallituksesta tiedekuntien koulutustoimikuntiin ja oman tutkinto-ohjelmasi tutkinto-ohjelmatoimikuntaan saakka.

Syksyllä 2021 valitaan seuraavan kerran hallopedit jokaiseen tiedekuntaan sekä yliopistotasolla muun muassa yliopiston hallitukseen, kollegioon, tutkintolautakuntaan, koulutusneuvostoon ja koulutuksen johtoryhmään. Syksyllä valittavien hallopedien kaudet alkavat aina vuoden alusta ja kestävät kaksi vuotta.  Nykyisten hallinnon opiskelijaedustajien kaudet siis päättyvät 31.12.2021. Hallopedeja kuitenkin silloin tällöin valmistuu tai lähtee esimerkiksi vaihtoon, joten kausien aikanakin vapautuu aina paikkoja. Kannattaa siis tsekkailla avoimet hakukuulutukset osoitteesta halloped.fi.

Opiskelijaedustajana toimimisesta saa arvokasta työkokemusta, ja monista pesteistä maksetaan kokouspalkkiota ja työ tunnustetaan opintopistein kaikissa tiedekunnissa syksystä 2017 lähtien. Yksin vaikuttamistyön kanssa ei tarvitse jäädä, vaan ylioppilaskunta tarjoaa koulutusta sekä vertaistukea opiskelijaedustajille.

Kaiken kaikkiaan Oulun yliopistossa toimii noin 40 aine- ja noin 50 harrastejärjestöä. Tutustu aine- ja harrastejärjestötoimintaan täältä.

Jäsenistömme on värikäs joukko oululaisia opiskelijoita, joilla on omat mielenkiinnon kohteensa ja erilaiset elämäntilanteensa. Toimintamme yhteisiä, kaikkia opiskelijoita palvelevia päämääriä ovat kuitenkin opiskelijoiden työllistyminen, edullinen elämä, laadukas koulutus ja yhteisöön kuuluminen. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi työskentelemme ylioppilaskunnassa tarmokkaasti.

Ylioppilaskunnan jäsen on oikeutettu muun muassa opiskelija-alennuksiin, YTHS:n palveluihin, opiskelijahintaiseen lounaaseen ja alennuksiin busseissa ja junissa. Lisäksi OYY järjestää tapahtumia ja tekee töitä joka päivä opiskelijan hyvän elämän eteen.

Jäsenedut:

 • Asiantuntijapalvelut ja henkilökohtainen neuvonta
 • Oulun ylioppilaslehti ja lehden tapahtumakalenteri
 • Lakineuvonta
 • Vippikassa
 • Tapahtumat, joista suurimpana Vulcanalia

Järjestöille:

 • Koulutukset
 • Neuvonta
 • Toiminta-avustukset
 • Lainattavia tavaroita

OYY:n ylin päättävä elin on 37-henkinen edustajisto, joka valitaan joka toinen vuosi demokraattisesti vaaleilla. Helpoin tapa vaikuttaa on käyttää äänioikeuttaan. Ehdolle asettuminenkin kannattaa, se on hieno mahdollisuus päästä päättämään opiskelijoiden yhteisistä asioista ja saada kokemusta vaikuttamistyöstä. Uusilta kavereiltakaan ei voi välttyä!

Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on, jos on henkilökohtaisesti läsnäoleva, äänioikeutettu ylioppilaskunnan jäsen ja on täyttänyt viimeistään varsinaisena vaalipäivänä 18 vuotta. Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan vaaliasiakirjoilla, joita on saatavana ylioppilaskunnan kansliasta ja OYY:n verkkosivuilta. Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita.

Kannusta fukseja lähtemään äänestämään ja lähtemään ehdolle ja tee sama itse! Yleensä henkilökohtaisella kannustamisella ja suosituksella on suurin merkitys ehdolle lähtemisessä.

Edustajisto valitsee taas vuosittain toimeenpanevan elimen eli hallituksen edustamaan itseään ja toteuttamaan päätöksiä. Jokainen ylioppilaskunnan jäsen on oikeutettu asettumaan ehdolle sekä edustajistoon että hallitukseen.

Mutkattomin ja helpoin tapa päästä OYY:n toimintaan mukaan on lähteä jonkin jaoston kokoukseen. Jaostoissa keskustellaan opiskelijoiden elämään vaikuttavista asioista, järjestetään tempauksia, otetaan kantaa ja valmistellaan esityksiä ylioppilaskunnan hallitukselle. Tutustu jaostojen toimintaan ja kannusta myös uusia opiskelijoita tekemään se!

Ylioppilaskunnan viestintä

Paras tapa pysyä kärryillä opiskelijoita koskevista  ajankohtaisista asioista on tykätä ylioppilaskunnasta Facebookissa sekä seuraamalla Twitterissä ja Instagramissa.

Lisäksi kannattaa tilata ylioppilaskunnan viikkokirje, jonka kautta tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Ylioppilaskunnan asiantuntijat apunasi

OYY:ssä työskentelee pääsihteerin alaisuudessa joukko asiantuntijoita. Ylioppilaskunnan asiantuntijat ovat edunvalvojiasi ja auttajiasi, joihin voit ottaa yhteyttä, jos joudut opiskelijaelämässäsi ongelmatilanteisiin. Asiantuntijat työskentelevät hallituksen päätöksenteon tukena ja valmistelevat asioita hallitukselle. He myös vastaavat ylioppilaskunnan päivittäisten asioiden pyörittämisestä omalla erityisalueellaan.

Mikäli opiskelija tarvitsee apua opiskeluun tai opiskelijaelämään liittyvään kysymykseen, muttei tiedä keneltä kysyä apua. Ei hätää! Ylioppilaskunnalle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen help@oyy.fi, ja ylioppilaskunnan asiantuntijat arvioivat, kenen vastuulle asiasi kuuluu.

Yleistä palautetta ylioppilaskunnan toiminnasta voit laittaa osoitteeseen feedback@oyy.fi. Antamalla palautetta kehität toimintaamme entistä opiskelijoita paremmin palvelevaksi!

Asuminen

Vuokra-asuntoja tarjoavat Oulussa mm. seuraavat vuokranantajat
www.psoas.fi
www.oulunsivakka.fi
www.ovv.fi
www.osna.fi
lumo.fi/
www.sato.fi
m2kodit.fi/
medikiinteistot.fi/ (Kontinkangas)
iskonmummola.horneman.fi/index.shtml

Lisäksi yksityiset vuokranantajat (katso esimerkiksi www.tori.fi).

Toimeentulo

Kaikki tieto opintotuesta ja yleisestä asumistuesta sekä niiden hakemisesta on saatavilla Kelan nettisivuilla www.kela.fi/opintotuki ja www.kela.fi/yleinen-asumistuki. Opiskelijat saavat opintotukineuvontaa soittamalla Kelan palvelunumeroihin (opiskelijan tuet 020 692 209 & asumisen tuet 020 692 201, huom. voi myös jättää soittopyynnön) tai varaamalla puhelin- tai toimistoajan Kelan asiointipalvelussa verkossa.

OYY:n nettisivuilta saa myös lisätietoa mm. toimeentulotuesta, yleisestä asumistuesta, sairauspäivärahasta ja kesätoimeentulosta.

Terveys, hyvinvointi, elämänhallinta

Yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto-opiskelijoille tarjoaa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Oulussa YTHS:n terveysasema sijaitsee Linnanmaalla osoitteessa Yliopistokatu 1 A ja se on avoinna ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14.

Akuuttivastaanotosta vastaa Oulun kaupungin lääkäri- ja hoitajapäivystys.

Uusia opiskelijoita tulee muistuttaa siitä, että YTHS:n Self-palveluun kirjautuminen ja yhteystietojen päivittäminen on erittäin tärkeää! Ilman tätä opiskelija ei saa kutsua sähköiseen terveyskyselyyn (SÄTKY).

YTHS:n terveystietopankkiin on koottu laaja valikoima hyödyllistä terveystietoa. YTHS järjestää myös vertaistuellista ryhmätoimintaa.

YTHS:n I love arki -sivustolla on runsaasti vinkkejä parempaan arjenhallintaan. Myös Nyyti ry tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Nyyti järjestää esimerkiksi vähintään joka toinen viikko ryhmächatteja erilaisilla teemoilla juttuseuraa kaipaaville.

Kiusaaminen ja häirintä

Kiusaaminen, asiattomat, syrjivät ja loukkaavat puheet, viestit ja sähköpostit eivät kuulu yliopistolle eikä ylioppilaskuntaan, niin kuin eivät muillekaan opiskelu- tai työpaikoille. Kiusaamiseen on puututtava aina sellaista kohdattaessa!

Yliopistolla on oma kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn malli, jonka mukaan yliopiston häirintäyhdyshenkilöinä toimivat tiedekunnista koostuvien lähipalvelutiimien koulutuspalvelupäälliköt. Opintoihin ja ohjaukseen liittyvissä tapauksissa yliopistolla on velvollisuus selvittää kiusaamis- ja häirintätapaukset. Järjestötoiminnan osalta tätä lakisääteistä velvollisuutta ei ole. Yliopiston on tärkeää saada tietoa kiusaamis- ja häirintätapausten määrästä ja luonteesta, joten kannustamme opiskelijoita aina raportoimaan koetusta tai havaitusta kiusaamisesta ja häirinnästä yliopistolle. Yliopiston käsittelyprosessit perustuvat vapaaehtoisuuteen. Jos kyseessä on rikos tai epäily rikoksesta, niin kannattaa ottaa yhteyttä suoraan poliisiin.

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää ja kiusaamista kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö on koulutettu tehtäväänsä, hänellä on vaitiolovelvollisuus, ja käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Hän ei puhu edes muiden häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ilman lupaa. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä ei ole rangaista häirinnästä syytettyä, vaan auttaa tilanteen selvittämisessä.

Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löydät täältä. Voit myös ottaa yhteyttä kaikkiin häirintäyhdyshenkilöihin sähköpostilla hairinta@oyy.fi.

Opiskelun tuki, esteetön opiskelu ja erityisjärjestelyt

Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään omaopettaja, joka ohjaa opiskelijaa vähintään kandivaiheen ajan. Omaopettaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka seuraa opiskelijan opintojen etenemistä sekä tarjoaa tukea ja neuvontaa opiskelun solmukohdissa. Useimmissa tutkinto-ohjelmissa omaopettaja on myös opiskelijan HOPS-ohjaaja ja tukee opiskelijoita HOPS:n laadinnassa.

Lisätukea opintojen suunnittelussa tarjoavat opiskelijoiden hyvinvointi- ja ohjauspalvelut, joihin kuuluvat opiskelu- ja uraohjaus sekä opintopsykologin palvelut. Opiskelu- ja uraohjaus auttaa mm. opintojen aikatauluttamisessa, harjoitteluasioissa tai työnhaussa ja urasuunnittelussa. Opintopsykologin puoleen kannattaa kääntyä, jos kohtaa esimerkiksi ongelmia motivaatiossa, opiskelu-itsetunnossa tai jaksamisessa, tai jos opinnot ovat jumiutuneet. Voit varata ajan ohjaukseen verkkolomakkeella, tai tulla vastaanottoaikoina ilman ajanvarausta.

Opintopsykologi toimii myös yliopiston esteettömyysyhdyshenkilönä, jonka avulla voi sopia esimerkiksi opintojen erityisjärjestelyistä.

Lisätietoa opiskelun tuesta, yhteystiedot ja vastaanottoajat yliopiston nettisivuilla.

Perheelliset opiskelijat

Opiskeleva vanhempi on oikeutettu samoihin lapsiperheiden etuuksiin kuin muutkin vanhemmat. Lisätietoa lapsiperheiden etuuksista Kelan nettisivuilta ja Kela-Kertun Facebook-sivuilta.

Lisätietoa opiskeluiden ja perheen yhdistämisestä OYY:n nettisivuilla. Perheellisten kannattaa myös liittyä Facebook-ryhmään ‘OYY:n perheelliset opiskelijat’ , josta löytyy muita samassa elämäntilanteessa olevia opiskelijoita, joilta saa vertaistukea.

Liikunta

Oulun korkeakoululiikunta tarjoaa monipuolisen lajivalikoiman opiskelijaystävälliseen hintaan . Oulun kaupungin nettisivuilta löytyy myös kattava paketti eri liikuntavaihtoehdoista kaupungin alueella.

Hiljainen huone

Yliopistolle on sekä opiskelijoiden että henkilökunnan käytettävissä hiljainen huone. Huone palvelee pysähtymis- ja rauhoittumispaikkana, jonne voi tulla hiljentymään tai esimerkiksi rukoilemaan.

Lakiasiainneuvonta

Ylioppilaskunnan jäsenellä on mahdollisuus maksuttomaan lakiasiainneuvontaan.

Vaihto-opiskelu

Vaihto-opiskelu ja työharjoittelu ulkomailla ovat suositeltavia kokemuksia kaikille opiskelijoille. Vaihtoon voi lähteä kolmesta kuukaudesta peräti vuoden pituiselle ajalle kerrallaan. Vaihtoon voi mennä useammankin kuin kerran ja voit lähteä ulkomaille myös työharjoitteluun. Vaihto-opiskelujakson ja/tai ulkomaanharjoittelun suunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman pian. Lisätietoa löytyy Oulun yliopiston sivuilta ja tiedekuntasi kansainvälisistä asioista vastaavalta henkilöltä.

Skip to content