Vuoden 2021 ensimmäisen edustajiston kokouksen päätöksiä

OYY rekrytoi uusia työntekijöitä alkaviin hankkeisiin, ja edustajisto valitsi keskusvaalilautakunnan etäkokouksessaan

OYY:n edustajisto kokoontui tiistaina 9.2. vuoden 2021 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokous oli jo totuttuun tapaan etänä Zoom-alustalla. Kokouksen aluksi uusi hallitus esitteli itsensä edustajistolle, ja samalla käytiin läpi hallituksen vastuualueet ja kuulumiset. Myös sääntötyöryhmän puheenjohtaja Miriam Putula esitteli ryhmän tähänastista työtä ja suunnitelmia vuoden työskentelylle. Työryhmän keskusteluissa on käsitelty muun muassa hallituksen valintaa ja edustajistovaaleja koskevia sääntöjä.

Kokouksessa valittiin ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta vuodelle 2021, jonka tärkeimpänä tehtävänä ovat syksyllä käytävät edustajistovaalit. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Jussi Vaara ja varapuheenjohtajaksi Atte Siira. Jäseniksi valittiin Emma Ojanen, Kalle Parviainen ja Susanna Harju ja varajäseniksi Timo Veijola ja Ella Rankinen.

Yliopistokollegion opiskelijajäseniä täydennettiin yhden varajäsenen osalta, ja valituksi tuli kauppatieteen opiskelija Lotta Leinonen. Kollegiossa on seitsemän opiskelijajäsentä ja heillä kaikilla henkilökohtaiset varajäsenet.

Kokouksen viimeisenä asiakohtana hallituksen puheenjohtaja Olli Joki esitteli käynnistymässä olevia hankkeita. OYY on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 95 000 euron erityisavustuksen hyvinvointiin liittyvään hankkeeseen.  Hankkeen tarkoituksena on käynnistää hyvinvointituutoritoiminta, jonka avulla voidaan lieventää opiskelijoiden yksinäisyyttä ja lisätä yhteisöllisyyttä sekä yhdenvertaisuutta. Hankkeeseen palkataan määräaikainen työntekijä, jonka rekrytointi alkaa 9.2. ja päättyy 23.2. Lue lisää rekrytointi-ilmoituksesta. Lisäksi esiteltiin yhdessä Oulun yliopiston kanssa suunniteltua hanketta opiskelijakokemuksen parantamisesta ja kansainvälistymisestä. Myös tätä hanketta varten rekrytoidaan määräaikainen työntekijä, jonka haku avataan myöhemmin.

Skip to content