Vuosijuhlat

OYY:n 64-vuotisjuhlia vietetään helmikuussa!

Muistaminen

Mikäli haluatte muistaa ylioppilaskuntaa lahjalla, toivomme lahjoitukset ohjattavan Hope Ry:lle vähävaraisten lapsiperheiden ja huostaanotettujen lasten hyväksi tehtävään työhön.

Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry
Rahankeräystili: FI19 5630 0020 3003 12
Viitenumero: 21050

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry

Luvan numero: RA/2022/791