Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnan hallitus järjestäytyi

Ylioppilaskunnan hallitus järjestäytyi ja päätti vastuualuejaostoon alustavasti jo vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 10. tammikuuta, mutta koska ylioppilaskunnan edustajisto täydensi hallitusta kahdella lisäjäsenellä kokouksessaan 5. helmikuuta., hallitus järjestäytyi ja päätti vastuualuejaostaan lopullisesti kokouksessaan 21. helmikuuta.

Hallitus valitsi Teemu Virtasen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtaja on Miriam Putula.

Lopullinen vastuualuejako projektien, sektorien ja kummijärjestöjen osalta on seuraavanlainen:

Projektivastuut

Vaaleista2, Salli Kärkkäinen
Antoisaa alumnitoimintaa – OY ja OYY 60 v, Jonna Hyttinen
Komiat verannat ­– kampuskehittäminen 3.0, Zacharias Hellberg
Opetussuunnitelma 2020–2022 – laadukas ja sujuva koulutus, Benjamin Michelin
Edustajistovaalit ja halloped-valinnat <3, Salli Kärkkäinen, Edgar Minyoi
OYY:n talou$ ja jäs€npalvelut – rahat vai 3-pyörä?, Nuuti Vasari
Parempaa opiskelukykyä 4real, Teemu Virtanen

Sektorivastuut

Järjestys: päävastuu, toissijainen vastuu

Koulutuspolitiikka, Benjamin Michelin, Teemu Virtanen
Sosiaalipolitiikka, Teemu Virtanen, Nuuti Vasari
Viestintä, Salli Kärkkäinen, Edgar Minyoi
Järjestö, Zacharias Hellberg, Salli Kärkkäinen
Talous, Nuuti Vasari, Zacharias Hellberg
Kansainväliset asiat, Edgar Minyoi, Jonna Hyttinen
Kulttuuri- ja ympäristö, Jonna Hyttinen, Zacharias Hellberg

Kummitiedekunnat- ja järjestöt

Humanistinen tiedekunta
Humanistinen Kilta ry, Communica ry, Index ry, Gieku ry, Kultu ry, Suma ry, Verba ry, Tiima ry, Timppa ry, Salli Kärkkäinen

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kaski ry, Oulun luokanopettajaopiskelijat ry, Lastarit ry, Motiva ry, Spessu ry, Mukava ry, Ohari ry, Nuuti Vasari

Kauppakorkeakoulu
Finanssi ry: Jonna Hyttinen

Luonnontieteelliset alat
Atlas ry, Histoni ry, Sigma ry, Syntaksis ry, Nikoli ry, Blanko ry, Valenssi ry): Teemu Virtanen

Oulun Luonnontieteilijät ry, Benjamin Michelin

Lääketieteellinen tiedekunta
Terveystieteiden kilta ry, Oulun hammaslääketieteen kilta ry, Oulun lääketieteellinen kilta ry: Nuuti Vasari, Benjamin Michelin

Teknilliset alat
Oulun Teekkariyhdistys ry, Ympäristörakentajakilta, Prosessikilta, Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta ry, Oulun tuotantotalousteekkarit ry – Optiem, Oulun Arkkitehtikilta, Sähköinsinööri kilta ry, Oulun tietoteekkarit ry, Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry: Zacharias Hellberg

ESN Oulu, NISO
Edgar Minyoi

AIESEC
Jonna Hyttinen