Ylioppilaskunnan koronakyselyn tulokset on nyt julkaistu

Tuotimme (OYY) huhtikuussa 2020 kyselyn koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksista opintoihin yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Kyselyyn vastasi 1603 Oulun yliopiston opiskelijaa. Kyselyn otos on 12 % kaikista Oulun yliopiston opiskelijoista (2019). Kyselyn taustamuuttujina vastaajilta kysyttiin tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.  Koko raportin voit lukea täältä.

Nostoja tuloksista

Noin kolmasosa vastaajista ei ole kyselyn mukaan voinut edistää opintojaan suunnitellusti. Suurin osa vastanneista opiskelijoista on kokenut poikkeusolojen vaikeuttaneen opintoja. Lisäksi suurin osa vastanneista opiskelijoista on kokenut etäopiskeluun siirtymisen ja etäopiskelun kuormittavana. Kuitenkin suurin osa vastanneista opiskelijoista on kokenut saaneensa hyvin tietoa poikkeusolojen aikaisista muutoksista ja arvioi etäopetuksen toimivaksi. Eniten ohjausta tai tukea opiskelijat kertoivat kaipaavansa eristyksissä olemiseen ja yhteisöllisyyden puuttumiseen sekä tilanteen aiheuttamaan epävarmuuteen ja ahdistukseen liittyen. 

Opintojen suorittamisessa on ollut kyselyn mukaan haasteita muun muassa liittyen työmäärän lisääntymiseen sekä opiskelumateriaalien ja opiskelun fyysisten ympäristöjen muuttuneeseen saatavuuteen. Kyselyn mukaan muita opiskelua haastavia tekijöitä ovat olleet esimerkiksi stressi, elämänhallinnan, motivaation ja mielenterveyden haasteet sekä toimeentulon vaarantuminen. Lisäksi perheellisillä opiskelijoilla on ollut haasteita opintojen edistämisessä lasten mahdollisesti jäätyä kotiin. 

Kyselyn tuloksia tarkasteltiin myös tiedekuntakohtaisesti ja tulokset ovat osin vaihtelevia. Tiedekuntakohtaiset nostot tuloksista on nähtävissä raportin luvussa 5.1. (s. 34-37).

Haasteista huolimatta vastaajat myös kiittelivät vastauksissaan asioita, joissa on onnistuttu poikkeusolojen aikana. Kiitosta saivat erityisesti etäopetuksen luennot ja seminaarit, tiedotus ja tavoitettavuus, joustavuus sekä opiskelun välineet ja tilat. Avoimissa vastauksissa kiiteltiin myös yksittäisten henkilökunnan jäsenten ja tiedekuntien toimintaa.

Jatkotoimenpiteet

Edunvalvonta aloitettu jo poikkeusolojen alussa – osaan asioista on tartuttu jo ennen tulosten julkaisua, kun analysoimme vastauksia. Kun saimme alustavat tulokset, esittelimme ne yliopiston johdolle ja tiedekuntien koulutusdekaaneille hyvin varhaisessa vaiheessa. Toimme esiin niitä asioita, jotka vaativat kehittämistä, mutta myös niitä hyviä käytänteitä, jotka opiskelijat toivat vastauksissaan esiin, ja joita voitaisiin ottaa tiedekunnissa laajemmin käyttöön.

Kerroimme koulutuksen johtoryhmälle ja koulutusdekaaneille esimerkiksi sen, että opiskelijat ovat erityisen hyväksi tavaksi nähneet luentojen ja seminaarien tallentamisen ja sen, että tallenteita on voinut katsoa jälkeenpäin. Tämä on helpottanut opiskelua ja oppimista.

Olemme myös tuoneet tiedoksi, että koronavirustilanteen johdosta moni opiskelija on jäänyt vaille kesätyöpaikkaa ja siksi olisi tärkeä, että yliopisto tarjoaa kesällä opintojaksoja. Tällöin opiskelija voi nostaa opintotukea ja samalla edistää omia opintojaan. Osa tiedekunnista on lisännyt kesäopintotarjontaansa. 

Tuloksista tullaan viestimään vielä tiedekunnille useampaan kertaan ja pohtimaan tiedekuntien kanssa yhteistyössä, että mitä toimenpiteitä on syytä tehdä tulosten valossa. Pohdimme myös mahdollisuutta tehdä tulosten osalta seurantaa esimerkiksi uudella kyselyllä tilanteen normalisoiduttua. Olemme neuvoneet opiskelijoita opintoihin ja toimeentuloon liittyvissä asioissa. Jos sinulla tulee kysyttävää opiskeluun, hyvinvointiin tai toimeentuloon liittyen, niin kannustamme ottamaan meihin rohkeasti yhteyttä (help@oyy.fi)!

Raportti koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksista Oulun yliopiston opiskelijoihin – Kangasniemi & Rossi.pdf

Skip to content