Ylioppilaskunta tiedottaa: koronavirusepidemian vaikutuksista opiskelijoihin

Koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden ja yliopiston arkeen.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 15.5.2020 klo 13.06. Lisätty tiedot valtioneuvoston mahdollistamista rajoitusten purkutoimista Oulun yliopistolla. 

Taustaa

Kiinassa käynnistyi loppuvuonna 2019 uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tartuntatautiepidemia, joka on levinnyt maailmanlaajuisesti. Seuraa tuoreimpia tietoja taudin esiintymisestä sekä ohjeita tartuntojen torjumiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Usein kysytyt kysymykset koronatilanteesta

1. Opintoni eivät etene suunnitelmieni mukaan koronatilanteen vuoksi ja opintopistekertymäni ei täytä Kelan vähimmäisvaatimuksia opintojen etenemisestä. Joudunko palauttamaan opintotukea?

Opintotukea ei tarvitse palauttaa, mikäli opintosi ovat viivästyneet Koronapandemiasta johtuvista syistä. Kela kuitenkin pyytää sinua selvittämään, että miksi opintosi ovat viivästyneet. Opintotukisäännökset mahdollistavat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen huomioimisen opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä. Opintotuen enimmäisaikaa voidaan myös pidentää.

Kun haet opintotukea uudelleen, valitse Kelan asiointipalvelussa ”Ilmoitan muusta muutoksesta tai haen lisätukea” ja ”Jatko- tai lisätukihakemus”. Ilmoita, että hakemuksesi koskee ”Tuen myöntämistä uudelleen opintojen riittämättömän edistymisen jälkeen”. Kerro hakemuksessasi, miten poikkeustilanne vaikutti opintoihisi. OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija (sopoasiantuntija@oyy.fi) voi auttaa sinua opintotukeen ja opintojen riittävään edistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

2. En saanut kesätöitä ja minun ei ole mahdollista opiskella kesällä. Joudunko nostamaan opintolainan saadakseni toimeentulotukea?

Normaalisti toimeentulotuen saamisen edellytyksenä on opiskelijoille se, että he ovat nostaneet käytettävissä olevan opintolainan. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut Kelaa ja kuntia siitä, että opiskelijoilta ei ole tarpeen pyytää selvitystä opintojen etenemisestä tai kesätyönhausta. Ministeriö on myös ohjeistanut Kelaa ja kuntia siitä, että opintolainan nostoa ei ole tarpeen edellyttää tämän vuoden kesällä toimeentulotuen saamiseksi. Mikäli olet kuitenkin jo nostanut opintolainan, niin se huomioidaan tulona toimeentulotukipäätöksessä. OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija (sopoasiantuntija@oyy.fi) voi auttaa sinua toimeentulotukeen liittyvissä kysymyksissä.

3. Olen alle 10-vuotiaan lapsen huoltaja ja jouduin koronatilanteen vuoksi jäämään palkattomalle vapaalle töistä voidakseni hoitaa lastani kotona. Mitä tukia minun on mahdollista saada?

Mikäli opiskelet, niin sinun on mahdollista nostaa opintotukea, joka koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Saat opintorahaan lisäksi huoltajakorotuksen. Koska jäit töistä pois kotiin hoitaaksesi alle 10-vuotiasta lastasi, voit saada väliaikaista epidemiatukea Kelasta. Opintotukea ja väliaikaista epidemiatukea voidaan maksaa samanaikaisesti. Huomaa kuitenkin, että epidemiatuki on veronalaista tuloa, joten se huomioidaan tulona opintotuen tulovalvonnassa, kuten aiemmat palkkatulosi.

4. Haluan opiskella kesällä. Onko minun mahdollista nostaa opintotukea? 

Voit saada opintotukea kesällä suoritettaviin opintoihin. Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen. Opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle opiskelija on sitä hakenut. Huomioi kuitenkin, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet ovat myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia kuukausia. Voit hakea opintotukea kesäksi Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi.

5. Haluan opiskella kesällä. Mistä voin löytää opintoja?

Kesällä opintoja voi tehdä Oulun yliopiston kesäopintotarjonnan, Pohjois-pohjanmaan kesäyliopiston opintotarjonnan tai muiden yliopistojen koronan vuoksi avaamien avointen opintojen avulla. Pohjois-pohjanmaan kesäyliopiston opintojaksot ovat Oulun yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia mikäli opintojaksot ovat hyväksytty opiskelijan HOPSiin. Ota HOPSin päivittämisen osalta yhteyttä omaopettajaasi. Osallistuaksesi Oulun yliopiston ja tiedekuntien opintojaksoille, sinun täytyy olla ilmoittautunut läsnäolevaksi (ks. Yliopiston nettisivut). Muiden yliopistojen avoimet opinnot ovat maksuttomia 31.7. saakka. 

6. En ole saanut tehtyä opinnäytetyötäni suunnitellusti valmiiksi keväällä koronatilanteen vuoksi. Mitä teen?

Ota yhteyttä opinnäytetyösi ohjaajaan: joissain tapauksissa opinnäytetöitä on mahdollista palauttaa myös kesällä. Jos tätä ei ole tutkinto-ohjelmassasi mahdollistettu, voi koulutuspoliittinen asiantuntijamme (help@oyy.fi) pyrkiä selvittämään asiaa pyynnöstäsi. Voit myös palauttaa opinnäytetyön ensi lukuvuonna ja hakea tukea siihen (ks. yllä kysymys nro 1)

7. Opettajani vaatii minua jakamaan henkilökohtaisia tietojani tentin yhteydessä tallenteelle tai tenttiin liittyvät henkilöllisyyden varmentamiseen tähtäävät ohjeistukset tuntuvat muutoin kohtuuttomilta. Miten nämä asiat pitäisivät oikeasti mennä?

Oulun yliopiston on julkaissut poikkeusolojen alkupuolella Patiossa ohjeistuksen henkilöllisyyden todentaminen etäopiskeluun liittyvissä tilanteissa. Pääset kirjautumaan Patioon opiskelijatunnuksilla. Näissä ohjeissa sanotaan, että “Palveluissa, joissa opiskelija käyttää käyttäjätunnustaan voidaan olettaa, että opiskelija on se, jonka hän kertoo olevansa”. Keskustele ensin asiasta kurssin opettajan kanssa. Voit vedota keskustelussa näihin ohjeisiin. Jos tilanne ei ratkea kurssin opettajan kanssa keskustelemalla, voit ottaa yhteyttä OYY:n koulutuspoliittiseen asiantuntijaan.

8. Suorittamani kurssi tuntuu todella työläältä. Onkohan opettaja laittanut meille liikaa tehtäviä?

Oulun yliopisto on määritellyt, että opiskelijan keskimääräinen lukunopeus n. 10 sivua/h, jolloin esim. 100 sivua = 10 h opiskelijan työaikaa. Lisäksi keskimääräinen kirjoitusnopeus 0,5-1 sivua muokattua tekstiä/h, jolloin esim. 5 sivun esseeseen varattava 5-10 h opiskelijan työaikaa. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelua. Voit pyytää opettajalta kuormittavuusselvityksen.

 

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä Kelan www-sivuilla.

 

Vaikutus opiskelijoiden arkeen

Koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden ja yliopiston arkeen. Valtioneuvoston toukokuun alussa tekemien päätösten mahdollistamana Oulun yliopisto purkaa joitain koronarajoituksiaan. Täsmälliset tiedot muutoksista löytyvät Oulun yliopiston nettisivuilta

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa: yliopistojen tilat suljettiin ja lähiopetus niissä keskeytettiin. 

Seuraa yliopiston ajankohtaisia tiedotteita täällä.

Exam tenttiakvaariot

Sähköiset tenttitilat on avattu osittain 14.5.2020 alkaen. Tettimään pääset ilman 24/7 -korttia. Ota tenttitilaan pääsemisestä yhteyttä opintojaksosi vastuuopettajaan. Jos et halua tehdä tenttiä Exam-tilassa, niin ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan muista mahdollisista suoritustavoista.

Kirjaston palvelut

Opiskelijat voivat lainata välttämättömästi tarvitsemiaan kirjoja kirjastosta. Yliopisto tiedottaa asiasta tällä sivulla ja Tuudon kirjasto-välilehdellä.

Tiedekirjasto Pegasus ja lääketieteen kirjasto avataan 1.6. rajoitetuin aukioloajoin ja palveluin. Kirjastossa voi käydä noutamassa ja palauttamassa lainoja aukioloaikana. Varastokokoelmat ja lukusalilainojen säilytyspaikka on suljettu. Kirjastot ovat kiinni 29.6.-2.8.2020. Lisätietoa löydät täältä.

Yliopiston tarjoamat etätyöpöydät

Yliopisto on ottanut käyttöönsä etäpalvelimia, joiden kautta voi käyttää ohjelmistoja kuten  SPSS, NVivo, Matlab, CST Studio, Comsol, Mathematica, SAS, Adams ja Julia. Lisätietoa löytyy täältä.

Vaihto-opiskelijoille

Valtioneuvosto on 16.3. päättänyt suositella suomalaisille matkailijoille välitöntä paluuta Suomeen. Oulun yliopiston 12.3. tekemän päätöksen mukaan vaihdossa olevia opiskelijoita suositellaan palaamaan Suomeen maasta riippumatta. Oulun yliopisto korvaa välttämättömät ylimääräiset paluumatkan kulut, joita matkavakuutus tai apuraha ei kata.

Paluumatkalla on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta. Yliopisto suosittelee, että opiskelijat eivät lähde opiskelijavaihtoon kevätlukukaudella 2020.

Lisätietoa saat kansainvälisen liikkuvuuden palveluista osoitteesta international.office@oulu.fi

Opintotuki

Opintotukisäännökset mahdollistavat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen huomioimisen opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä. Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei ole ollut riittävä, ja opintotuen enimmäisaikaa voidaan pidentää. Kela on koonnut sivuilleen vastauksia yleisimpiin kysymyksiin opintotuesta ja muista etuuksista.

Ylioppilaskunnan palvelut

Ylioppilaskunnan toimisto on toistaiseksi suljettu. Ylioppilaskunnan asiantuntijat ovat kuitenkin käytettävissä tavalliseen tapaan, mutta vain etänä. Jos sinulla on opiskeluun, asumiseen, toimeentuloon tai muuhun opiskelijaelämään liittyvä ongelma, voit ottaa yhteyttä ylioppilaskunnan asiantuntijoihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen help@oyy.fi. Ylioppilaskunnan asiantuntijoiden puhelinnumerot ja muut yhteystiedot löytyvät täältä

Ylioppilaskunnan tulevat tapahtumat on joko peruttu tai ne toteutetaan etäyhteydellä. Seuraa ylioppilaskunnan sosiaalisen median kanavia saadaksesi lisätietoa. 

Koronavirustilanteesta huolimatta suunnittelemme Vulcanaliaa. Tiedotamme, jos Vulcanalia joudutaan perumaan.

Kiltahuoneet

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on suositellut ainejärjestöille ja killoille kiltahuoneiden sulkemista toistaiseksi.

Jos sairastut

Jos sinulla on flunssan kaltaisia oireita tai epäilet sairastuneesi koronavirukseen, toimi Oulun kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti. Lievissä oireissa pysyttele kotona. 

Lisätietoa löydät YTHS:n nettisivuilta.

Lääketieteellisen tiedekunnan tilanne

Oulun yliopisto tiedotti 12.3. yhteensä 17 opiskelijan saamasta koronavirusinfektiosta. Lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin mukaan muut mahdollisesti koronavirukselle altistuneet opiskelijat on kartoitettu huolella yhteistyössä PPSHP:n infektiolääkärin kanssa. Kaikki ne (ne-sana lisätty 13.3. 15.30) 1. ja 2. vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat, jotka ovat olleet maanantaina 9.3. samassa luentosalissa koronavirustartunnan saaneiden opiskelijoiden kanssa sekä muut altistuneet on asetettu karanteeniin infektiolääkärin ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli uusia sairastumistapauksia ilmenee, altistuneet selvitetään infektiolääkärin toimesta. Yliopisto ja PPSHP seuraavat tilannetta tarkoin. Mikäli uusia tartuntoja ilmenee, toimitaan asiassa PPSHP:n ohjeiden mukaisesti.

Miksi kaikki tämä?

Tavoitteena on rajata epidemian leviämistä siten, että terveydenhuollon resurssit riittävät ja jotta suojelisimme heitä, jotka esimerkiksi iän tai perussairauden vuoksi ovat suuremmassa riskissä. Jos haluat ottaa yhteyttä vaikkapa isovanhempiisi, soita heille tapaamisen sijaan.

Etkö löytänyt tältä sivulta vastausta kysymykseesi?

Tilanne on synnyttänyt paljon kysymyksiä, joihin meillä ei vielä ole valitettavasti vastausta. Ylioppilaskunta keskittää kaikki voimavaransa koronavirusepidemian seurausten hoitamiseen, ja vastaamme avoimiin kysymyksiin, kun meillä on vastauksia. Tavoitteenamme on huolehtia opiskelun mahdollisimman hyvästä sujuvuudesta ja opiskelijan hyvästä arjesta myös poikkeusoloissa.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä ylioppilaskunnan asiantuntijoihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen help@oyy.fi. Ylioppilaskunnan asiantuntijoiden puhelinnumerot ja muut yhteystiedot löytyvät täältä.

Skip to content