Vaihtoehtoisia tapoja viettää kesä

1. Kesätyöt

Oivallinen tapa viettää kesä on käydä töissä. Tällä voi kartuttaa osaamistaan ja lisätä tulevaa houkuttelevuutta työmarkkinoilla. Kaikenlainen työkokemus on kokemusta ja antaa parempia valmiuksia työelämään.

Lue täältä vinkkejä, kuinka hakea tietoa töiden hakemisesta ja hakemuksen tekemisestä.

Olethan tarkkana tulorajojen kanssa! Säästä kaikki vuoden palkkakuitit ja laske tienestiesi loppusumma. Jos kesätöistä saatu palkka nousee tulorajojen yli, opintotuki kannattaa perua ja jo nostetut tukikuukaudet palauttaa. Mikäli tulorajat ylittyvät eikä opintotukea peruta tai palauteta, Kela perii opintotuen takaisin 7,5 prosentin takaisinperintäkorotuksella, minkä lisäksi takaisinperittyjä opintotukikuukausia ei saa enää takaisin käyttöönsä.

2. Opiskelu

Opintotukea saa myös kesäopintoihin. Kesäopintotukea haetaan opintotuen muutoslomakkeella tai Kelan sähköisessä asioinnissa ”Jatko- tai lisätuki” -hakemuksella, joka löytyy hakemuslajin ”Ilmoitan muusta muutoksesta tai haen lisätukea” alta. Hakemuksessa on esitettävä opintosuunnitelma (käytännössä listaus tenteistä, kirjallisista suorituksista tai gradun teosta; ei kevään opintojen loppusuorituksia). Opintotukea kannattaa nostaa kesäajalta vain, jos tarkoituksesi todella on opiskella, jottei opintotukikuukaudet lopu kesken tutkinnon suorittamisen.

Lisätietoja kesäajan opintotuesta löytyy täältä.

3. Harjoittelu

Oman alan työkokemusta saa varmimmin harjoittelun kautta. Osa harjoitteluista on palkallisia tai tuettuja, joistakin ei palkkaa saa. Tällöin harjoittelun tukena on opintotuki. Huomaa, että harjoittelustakin saatu palkka voi vaikuttaa opintotukeen.

Lue täältä vinkkejä ja linkkejä, kuinka saada harjoittelupaikka ja kuinka tehdä hyvä hakemus.

4. Toimeentulotuki

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta suorittaa mitään opintoja, eikä sinulla ole tuloja eikä säästöjä, olet oikeutettu toimeentulotukeen. Huomioi, että toimeentulotuki lasketaan ruokakuntakohtaisesti ja nostamaton(kin) opintolaina lasketaan tuloksi.

Lue lisää toimeentulotuesta täältä.

5. Akkujen lataaminen

Jos sinulla on säästöjä, muutat kesäksi takaisin vanhempiesi luo tai muuten vaan tarvitset ja sinulla on mahdollisuus lomailuun, voit käyttää kesän akkujen latailuun. Pimeän syksyn ja talven tuloon on hyvä varautua, jotta jaksaa taas opiskella.