Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuustyöhön liittyy lisäksi saavutettavuusnäkökulma, johon kuuluvat esimerkiksi opiskelujärjestelmien käytettävyys, yksilölliset opintojärjestelyt ja opiskeluympäristön esteettömyys. Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmisteluun osallistumisen lisäksi ylioppilaskunnalla on oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta ja -työryhmät

Oulun yliopistolla toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, jonka tehtävänä on kerätä ja välittää tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä koko yliopistoyhteisölle. Toimikunta järjestää koulutuksia sekä seuraa voimassa olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista ja edistämistä. Toimikunta valmistelee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yliopistolle. Toimikunnan alaisuudessa toimii kolme eri tiedekunnista koostettua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmää, joiden tehtävänä on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tiedekunta- ja yksikkötasolla. Opiskelijoita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa ja -työryhmissä edustavat hallopedit, eli hallinnon opiskelijaedustajat sekä OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija (sopoasiantuntija@oyy.fi, +358 40 526 5821).

Kiusaaminen, häirintä, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu

Kiusaaminen, häirintä, syrjintä tai muu epäasiallinen kohtelu eivät kuulu yliopistoyhteisöön – kuten eivät muillekaan – työ- ja opiskelupaikoille. Yhteisön jäsenet voivat omalla toiminnallaan ehkäistä ja vastustaa häirintää ja kiusaamista. Häirintään kannattaa puuttua heti kertomalla siitä häiritsevästi toimivalle. Mikäli asiaan puuttuminen ei auttanut tai et uskalla sanoa asiasta häiritsevästi toimivalle, voit tehdä ilmoituksen lomakkeen kautta tai olemalla yhteydessä yliopiston tai ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin. 

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt ovat tehtäväänsä koulutettuja ylioppilaskunnan työntekijöitä. Yliopiston häirintäyhdyshenkilöt löydät Oulun yliopiston kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja käsittely -ohjeesta. Kaikki häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita ja auttavat häirintätilanteen selvittämisessä. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä ei ole rangaista häirinnästä syytettyä tai toimia henkilökohtaisena terapeuttina häirintää kohdanneelle.