Järjestöopas

Järjestöopas on tietopankki OYY:n piirissä toimiville järjestöille. Täältä löydät tietoa ja vinkkejä olit sitten uusi tai jo kokenut järjestötoimija!

Avustukset

OYY tarjoaa piirissään toimiville järjestöille vuosittain avustuksia. Myönnettävien avustusten kokonaissumman määrittää ylioppilaskunnan edustajisto, ja avustukset myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Hallitus myös hyväksyy vuosittain käytettävät avustuskriteerit, joiden perusteella avustukset myönnetään. Avustuksia on aikaisemmin myönnetty muun muassa yleiseen toimintaan, tapahtumien järjestämiseen sekä palautepäivien järjestämiseen.

Järjestöavustusten myöntämisen ehdot:

 

● Jäsenistö sitoutuu OYY:n arvoihin (avoimuus, rohkeus, vaikuttavuus, yhteisöllisyys ja kestävyys)

● Järjestön toiminta ja periaatteet ovat sellaiset, että OYY voi ne hyväksyä

● Järjestön toiminta ei ole ristiriidassa OYY:n strategian tai tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa

● Järjestö käyttää ylioppilaslehden tapahtumakalenteria, muistuttaa jäseniään tilaamaan OYY:n viikkokirjeen ja OYY näkyy avustetun järjestön viestinnässä hyvän
avustuskäytännön mukaisesti (esim. nettisivut & some)

● Järjestön edustajat osallistuvat OYY:n järjestämiin järjestökoulutuksiin säännöllisesti

● Järjestön talousvastaava on kouluttautunut tehtäväänsä ja järjestön hallitus on ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta

● Järjestön tapahtumissa on huomioitu yhdenvertaisuus- ja esteettömyysnäkökulmat

● Kansainväliset opiskelijat pystyvät osallistumaan yhdistyksen toimintaan

Järjestö ei ole puoluepoliittinen järjestö (Puoluelaki § 8 b Tukea koskevat rajoitukset)

 

 

Ehtojen toteutuminen voi vaikuttaa järjestön seuraavan vuoden avustussummaan. Tarkemmat tiedot avustusten hakemisesta, kriteereistä ja avustusten tarkoituksesta löydät alla olevasta dokumentista. Hakuaika vuonna 2024 päättyy 19.5. klo 23.59.