Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeuksia on määritelty useissa laeissa, säännöissä ja säädöksissä. Tähän osioon on koottu kattava lista oikeuksista, joita sinulla opiskelijana on.

Jos arvelet, että oikeusturvaasi on loukattu, kannattaa ensin pyrkiä keskustelemaan toisen osapuolen, esimerkiksi kurssin opettajan kanssa. Voit halutessasi pyytää OYY:n asiantuntijan tueksi keskusteluihin (asiantuntijamme tavoitat osoitteesta help@oyy.fi). Jos et ole varma siitä, onko tilanteessa toimittu oikein, ota yhteys OYY:n asiantuntijoihin. Jos asiasta ei päästä sopuun keskustellen, voit olla oikeutettu tekemään oikaisupyynnön.

Oikaisutilanteissa on tärkeää olla nopea, sillä viralliset oikaisupyynnöt on yleensä toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksensaannista, esimerkiksi tenttituloksiin tai opinnäytteiden arviointiin liittyen. OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija neuvoo ja on tukena erimielisyyksien ilmaantuessa ja oikaisupyyntöjen ollessa tarpeen.