Järjestöopas

Järjestöopas on tietopankki OYY:n piirissä toimiville järjestöille. Täältä löydät tietoa ja vinkkejä olit sitten uusi tai jo kokenut järjestötoimija!

OYY:n piiriin liittyminen

OYY:n piiriin liittyvät järjestöt ovat oikeutettuja ylioppilaskunnan asiantuntijoiden neuvontaan, järjestöavustuksiin ja muihin palveluihin. OYY:n piirissä toimivat järjestöt saavat myös esittelynsä nettisivuilla olevaan järjestölistaukseen.

Oulun yliopistolla toimiva opiskelijajärjestö voi liittyä OYY:n piiriin lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen OYY:n yhteisöasiantuntijalle. Mukaan hakemukseen tulee liittää järjestön säännöt ja lisäksi voimassa oleva toimintasuunnitelma sekä budjetti, jos sellaiset on olemassa. Ylioppilaskunnan hallitus käsittelee tulleet hakemukset kokouksessaan ja päättää piiriin liittämisestä seuraavien kriteerien mukaan:

OYY:n hallitus päätti kokouksessaan 12/2018 20.5.2018 uudet kriteerit piirissään toimiville järjestöille.

 

  • Järjestön tulee olla rekisteröitynyt yhdistys
  • Järjestön varsinaisista jäsenistä 50 % tai enemmän tulee olla OYY:n jäseniä
    • OYY:n avustuksia hakevan järjestön tulee pyydettäessä osoittaa tiedon paikkansa pitävyys vuodesta 2019 lähtien.
  • Järjestö sitoutuu OYY:n arvoihin (avoimuus, rohkeus, vaikuttavuus, yhteisöllisyys ja kestävyys)
  • Järjestön toiminnan ja periaatteiden tulee olla sellaiset, että OYY voi ne hyväksyä
  • Järjestön toiminta ei ole ristiriidassa OYY:n strategian ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kanssa
  • Harrastejärjestöjen toiminta tulee olla avointa kaikille OYY:n jäsenille
    • Harrastejärjestön, jonka toiminta ei ole avointa kaikille OYY:n jäsenille, tulee perustella toimintaan osallistumisen rajaamista. Perustelluista syistä järjestö voi esimerkiksi olla suunnattu tietylle kohderyhmälle. Perustelut suunnataan OYY:n hallitukselle, joka käyttää asiassa harkintavaltaansa.

 

OYY:n hallitus voi pyytää järjestöltä selvityspyynnön yllä mainituista kriteereistä.