Organisaatio

Oulun yliopiston ylioppilaskunta eli OYY on noin 12 000 jäsenen yhteisö sekä edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Ylioppilaskunta valvoo opiskelijoiden etua yliopistolla sekä Oulun kaupungissa. Lisäksi se tarjoaa jäsenilleen neuvontaa ja apua opiskeluun tai opiskelijaelämään liittyvissä tilanteissa. Ylioppilaskunta järjestää myös vapaa-ajan toimintaa kuten tapahtumia ja hyvinvointituutorointia. Oulun yliopistossa toimii paljon kiltoja, ainejärjestöjä ja harrastejärjestöjä, jotka saavat ylioppilaskunnalta tukea, avustuksia ja koulutuksia. Ylioppilaskunta tukee ja kouluttaa yliopiston hallinnossa vaikuttavia opiskelijaedustajia eli hallopedejä.

Ylioppilaskunnan toiminta on määritelty yliopistolaissa, ja jokaisessa Suomen yliopistossa toimii oma ylioppilaskunta. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL yhdistää ylioppilaskunnat ja vaikuttaa opiskelijoiden puolesta valtakunnallisella tasolla.

MITEN OYY TOIMII?

Ylioppilaskunnassa käydään joka toinen vuosi edustajistovaalit, joissa valitaan 37-henkinen edustajisto päättämään toiminnan suurista linjoista. Edustajistovaaleissa jokainen jäsen on äänioikeutettu. Edustajisto valitsee vuosittain hallituksen, joka toteuttaa OYY:n päivittäistä toimintaa ja edustaa ylioppilaskuntaa julkisesti. Henkilökunta huolehtii asiakaspalvelusta, neuvonnasta ja tukee hallitusta sen työskentelyssä.

EDUSTAJISTO

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitaan joka toinen vuosi käytävissä edustajistovaaleissa. Edelliset vaalit käytiin marraskuussa 2021. Jokainen ylioppilaskunnan jäsen voi asettua ehdolle tai äänestää edustajistovaaleissa. Vaaleissa valitaan edustajiston varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet eli edaattorit ja varaedaattorit. Edustajistossa toimii useita eri ryhmiä, joista osa edustaa eri tiedekuntien opiskelijoita ja joista osa on poliittisia ryhmiä. Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan aina vuodeksi kerrallaan johtamaan edustajiston toimintaa. Edustajiston kokouksissa sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri.

Edustajisto kokoontuu noin 7 kertaa lukuvuoden aikana. Se päättää ylioppilaskunnan suurista linjoista, jotka on kirjattu asiakirjoihin, kuten poliittiseen linjapaperiin, strategiaan ja sääntöihin. Vuosittain edustajisto päättää ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta eli siitä miten ylioppilaskunnan rahoja käytetään. Edustajisto myös hyväksyy toimintasuunnitelmaan kuuluvat projektit, joilla toimintaa kehitetään.

Lisäksi edustajisto valitsee hallituksen, ylioppilaskunnan pääsihteerin ja Oulun ylioppilaslehden päätoimittajan.

Edustajiston kokoukset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita! Kokouksista myös kirjoitetaan päätösmuistiot, joista voi nopeasti lukea, mitä päätöksiä kokouksissa on tehty. 

 

Päätösmuistiot

 

HALLITUS

Ylioppilaskunnan hallitus koostuu aina vuodeksi kerrallaan valittavista luottamushenkilöistä, joiden tehtävänä on käyttää ylioppilaskunnan toimeenpanovaltaa ja toteuttaa edustajiston tekemiä päätöksiä ja toimintasuunnitelmaa.

Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa puheenjohtajan johdolla ja ottaa kantaa ylioppilaskunnan nimissä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa, johon hän erityisesti toimintavuoden aikana keskittyy. Hallitus vastaa ylioppilaskunnan päivittäisestä toiminnasta sekä opiskelijoiden edunvalvonnasta yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Ylioppilaskunnan hallitus kokoustaa noin kerran viikossa sekä osallistuu muihin toimiston yhteisiin tapahtumiin. Hallituksen tehtäviin kuuluu esimerkiksi yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa, ja se myöntää muun muassa järjestöavustukset. Sen lisäksi hallitus valitsee hallinnon opiskelijaedustajat ja tekee tarvittaessa kannanottoja. 

Kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen voi asettua ehdolle hallitukseen. Hallitus valitaan vuosittain edustajiston kokouksessa marras–joulukuussa, ja hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallituksen yhteystiedot

HENKILÖKUNTA

OYY:n henkilökunta huolehtii ylioppilaskunnan arjen sujumisesta, valvoo opiskelijoiden etuja ja tukee hallitusta heidän työskentelyssään. Asiantuntijat tarjoavat hallitukselle tietoa ja tukea edunvalvontaan ja tekevät edunvalvontatyötä. Sen lisäksi he neuvovat ja tukevat yksittäisiä opiskelijoita ja opiskelijajärjestöjä opiskelijaelämän pulmissa sekä viestivät ylioppilaskunnan toiminnasta. Henkilökunta työskentelee esimerkiksi ylioppilaskunnan suurten tapahtumien, hyvinvointituutoroinnin ja kansainvälisten asioiden parissa. Sen lisäksi opiskelijakortti- ja jäsenyysasiat hoituvat henkilökunnan voimin. Myös ylioppilaslehden päätoimittaja työskentelee osana ylioppilaskunnan toimistoa.

Ylioppilaskunnan henkilöstöä johtaa pääsihteeri, joka toiminnan johtamisen ja esihenkilötehtävien lisäksi toimii sihteerinä edustajiston ja hallituksen kokouksissa. OYY:n henkilökunnan rekrytoinneista vastaa hallitus. Pääsihteerin ja ylioppilaslehden päätoimittajan valitsee edustajisto.

 

Henkilökunnan yhteystiedot