Järjestöopas

Järjestöopas on tietopankki OYY:n piirissä toimiville järjestöille. Täältä löydät tietoa ja vinkkejä olit sitten uusi tai jo kokenut järjestötoimija!

Kirjanpito ja tilinpäätös

Yhdistyksen kirjanpitoa säätelevät kirjanpitolaki sekä yhdistyslaki. Yhdistyksen on pidettävä taloudestaan kahdenkertaista kirjanpitoa ja noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Yhdistyksen kirjanpitoa kannattaa tehdä jatkuvasti vuoden mittaan, jotta tilinpäätöksen tekeminen kauden loputtua on mahdollisimman helppoa.

Kirjanpitolaki määrittelee myös tilinpäätöksen sisältöä. Tilinpäätöksen on oltava valmis neljän kuukauden kuluttua tilikauden loppumisesta. Tilikausi on tavallisesti kalenterivuosi, mutta yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä myös toisin. Yhdistyksen rahastonhoitajan on hyvä tutustua kirjanpitolakiin aloittaessa toimintansa.

Kirjanpitolaki

Toiminnantarkastus

Yhdistyslaki ja tilintarkastuslaki määräävät yhdessä yhdistyksen toiminnan- tai tilintarkastuksen toteuttamisesta. Yhdistyksellä on oltava vähintään toiminnantarkastaja, mutta tietyissä tapauksissa yhdistys on tilintarkastusvelvollinen. Tästä kerrotaan tarkemmin tilintarkastuslaissa. Toiminnan- ja tilintarkastajan kelpoisuudesta kerrotaan yhdistys- ja tilintarkastuslaeissa.

Toiminnantarkastuksen tavoitteena on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto. Tarkoituksena on siis käydä läpi, onko yhdistyksen toimikauden aikana yhdistykselle aiheutunut vahinkoa tai onko yhdistyksen sääntöjä tai lakeja rikottu. Tilintarkastajalle tilinpäätös on toimitettava viimeistään kuukautta ennen tilinpäätöksen vahvistavaa yhdistyksen kokousta. Vastaavaa aikarajaa ei ole määrätty yhdistyksen toiminnantarkastajalle, mutta kuukauden tarkastusaika on hyvä nyrkkisääntö tässäkin tapauksessa. 

Yhdistyksen hallituksen on autettava toiminnantarkastajaa tekemään työnsä hyvin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi materiaalien ja lisätietojen toimittamista toiminnantarkastajan pyytämässä laajuudessa. Toiminnantarkastajalla on salassapitovelvollisuus tarkastamiensa asioiden suhteen. Lisäksi toiminnantarkastajalla on oikeus olla läsnä ja puhua niissä yhdistyksen kokouksissa, joissa käsitellään hänen tehtäviinsä liittyviä asioita.

Ohjeita toiminnantarkastajalle löytyy esimerkiksi teoksesta Yhdistystoiminnan käsikirja (kirjoittaja Kari Loimu). Teoksen voi lainata esimerkiksi yliopiston kirjastosta.

Tilintarkastuslaki