Universitas-rahoitus

Universitas-rahoitus on tarkoitettu kaikille Oulun yliopistolla toimiville opiskelijaryhmille ja järjestöille.

Rahoita projektisi

Universitas-rahoitusta voi hakea projekteihin, joiden tavoitteena on parantaa opintojen etenemistä, tukea kansainvälistymistä tai lisätä opiskelijoiden työelämätaitoja.

Rahoitus on tarkoitettu kaikille Oulun yliopistolla toimiville opiskelijaryhmille ja järjestöille. Rahoitettavilta projekteilta toivotaan yhteistyötä yhdessä yliopiston toimijoiden, kuten tiedekunnan, oppiaineen tai toisten opiskelijaryhmien kanssa.

Rahoitusta on aikaisemmin myönnetty esimerkiksi erikoiskurssien järjestämiseen, ekskursioihin ja tapahtumien järjestämiseen. Lähtökohtaisesti rahoitusta ei myönnetä tilavuokriin yliopistolla. Universitas-rahoitusta myönnetään projektille vain kerran. Toivomme, että hankkeet olisivat pidempikestoisia ja jatkuisivat muulla rahoituksella Universitas-rahoituksen jälkeen.

Rahoituksen myöntöperusteet

 • Projekti tukee opintojen sujuvuutta, työelämärelevanssia tai kansainvälisyyttä.
 • Projekti on voittoa tavoittelematon.
 • Kaikilla järjestön, oppiaineen tai yliopiston opiskelijoilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua ilmoittautumisajan ja maksimiosallistujamäärän puitteissa.
 • Onnistuneella projektilla on mahdollisuus jatkua muulla rahoituksella.
 • Projekti on uusi, eikä se kuulu järjestön tai yliopiston jatkuvaan toimintaan.
 • Projekti ei ole saanut ylioppilaskunnan projektiavustusta.
 • Projektin eduksi katsotaan yhteistyö esimerkiksi oppiaineen, muiden järjestöjen tai yritysten kanssa.

Miten rahoitus haetaan?

Rahoituspäätökset tekee Universitas-ohjausryhmä, jossa on sekä yliopiston että ylioppilaskunnan edustajia. Ohjausryhmä arvioi jokaisen hakemuksen tapauskohtaisesti ja käyttää päätöksessään harkintavaltaansa. 

Rahoitusta voi hakea jatkuvasti. Ohjausryhmä myöntää avustuksia sitä mukaa kuin avustukset saapuvat. Hakemusten käsittelyyn on hyvä varata aikaa muutamia viikkoja.

 • Hakemuksen täyttäminen

  Rahoitus myönnetään vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen universitas@oyy.fi, ja siihen täytyy sisältyä:

  • Hankkeen nimi
  • Järjestäjä ja hankkeen koordinointi
  • Hankkeen kuvaus
  • Hankkeen aikataulu
  • Tavoitteet
  • Kohderyhmä(t)
  • Mahdolliset yhteistyökumppanit ja heidän yhteystietonsa
  • Hankkeen jatkuvuus
  • Henkilöresurssit
  • Haettava rahasumma budjetoituna
  • Yhteyshenkilö.

  Hakemuksen tekemiseen ja budjetointiin voi pyytää apua ottamalla yhteyttä OYY:n yhteisöasiantuntijaan osoitteessa yhteiso@oyy.fi.

Hyväksytyistä hankkeista laaditaan hankkeen vastuuhenkilön toimesta loppuraportti, jossa kuvataan hankkeen toteutuminen ja vaikuttavuus sekä hankkeen ja kustannusten toteutuminen. Loppuraportti tulee palauttaa yhdessä sovittuun päivämäärään mennessä.