Väitöstutkijoiden jaosto

Yhteisö kaikille väitöskirjatutkijoille Oulun yliopistossa

Väitöstutkijoiden jaosto (DRS, engl. The Doctoral Researchers’ Section) on kaikille Oulun yliopiston väitöstutkijoille tarkoitettu yhteisö, jonka toiminnasta vastaavat väitöskirjatutkijat itse. DRS perustettiin syksyllä 2013 tarjoamaan väitöstutkijoille verkoston vertaistukea ja edunvalvontaa.

DRS on väitöstutkijoiden virallinen ääni läpi eri alojen tutkijakouluissa, ja se korostaa korkealaatuisia tohtoriopintoja sekä inspiroivia akateemisia kokemuksia. Lisäksi jaosto tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen poikkitieteellisesti. Kaikki väitöstutkijat ovat tervetulleita – jäsenyyttä ei tarvita!

Jaosto työskentelee kaksikielisesti. Liittyäksesi DRS:n toimintaan sinun ei tarvitse olla OYY:n jäsen. Jos kuitenkin haluat tulla nimetyksi edustajaksi johonkin toimielimeen tai toimia jaoston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, sinun on oltava OYY:n jäsen. Jäsenyys-sivulta voit tarkistaa, mitä etuja OYY tarjoaa väitöstutkijoille sekä kuinka paljon jäsenyys maksaa.

Edunvalvonta

Jaosto seuraa yliopiston päätöksentekoa ja tohtorikoulutuksen käytäntöjä, valvoo proaktiivisesti väitöstutkijoiden etuja ja hyvinvointia sekä jakaa väitöstutkijoille tietoisuutta heidän oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon. DRS ehdottaa hallintoelimiin hakevien väitöstutkijoiden valintaa OYY:n hallitukselle.

DRS:n kokoukset toimivat keskeisinä keskustelualueina ajankohtaisten asioiden ja kysymysten jakamiseen. Voit ottaa yhteyttä joko DRS:n puheenjohtajaan tai toimikunnan edustajiin, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen tohtorinopintoihin ja tutkimukseen tai jos sinulla on aihe, josta haluaisit puhua kokouksessa.

DRS-edustajat Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) toimielimissä

UniOGS johtoryhmä

DRS:n puheenjohtaja on UniOGS johtoryhmän jäsen. UniOGS johtoryhmän tehtävänä on tukea UniOGS:n dekaania tohtorikoulutuksen johtamisessa ja kehityksessä ja yliopiston strategian toteuttamisessa. Johtoryhmä keskustelee mm. tohtorikoulutuksen prosessien kehityksestä, sisäänottoaikatauluista ja -kriteereistä sekä matkatukien suuruuksista.

Väitöstutkijoiden jaoston puheenjohtaja / UniOGS johtoryhmän jäsen

Väitöstutkijoiden jaoston varapuheenjohtaja / UniOGS johtoryhmän varajäsen

 

UniOGS:n koulutuksen kehittämisryhmä

Koulutuksen kehittämisryhmän tehtävänä on arvioida ja kehittää yleisiä ja valmistavia kursseja sekä alakohtaista koulutusta Oulun yliopistolla. Koulutuksen kehittämisryhmä keskustelee esimerkiksi siitä, kuinka UniOGS:n kursseja voi kehittää palautteen perusteella sekä siitä, millaisia uusia kursseja UniOGS voisi tarjota.

UniOGS:n koulutuksen kehittämisryhmä

Koulutustoimikunnat

Tohtorikoulutustoimikuntien päätöksillä on merkittävä vaikutus väitöstutkijoiden elämään. Tohtorikoulutustoimikunnat ohjaavat, kehittävät ja arvioivat tohtoritutkinto-ohjelmien toimintaa alan mukaan. Toimikunta muun muassa arvioi sisäänpääsyhakemuksia, tohtorikoulutuksen suunnitelmia ja valmiita väitöskirjoja. Lisäksi toimikunnat ovat vastuussa alakohtaisen tohtorikoulutuksen järjestämisestä. Toimikunnat tapaavat noin kerran kuussa.

Terveys- ja biotieteet (HB-DTC)

Ihmistieteet (HS-DTC)

Tieto- ja sähkötekniikka (ITEE-DTC)

Tekniikka ja luonnontieteet (TNS-DTC)

 

DRS-edustajat muualla yliopiston hallinnossa

 

Tutkimusneuvosto

Tutkimusneuvosto tukee yliopiston johtokuntaa, johtoryhmää ja tutkimusrehtoria tieteellisen tutkimuksen edistämisessä yliopistolla. Neuvosto tekee myös ehdotuksia tutkimuskäytännöistä ja arvioi tutkimuksen laatua yliopistotasolla. Neuvosto keskustelee esimerkiksi uusista tieteellisistä suunnista, tohtorikoulutuksesta, rekrytoinnista sekä tutkimuksen eettisistä periaatteista ja laadun varmistamisesta.

Tutkimusneuvosto

 

Koulutusneuvosto

Koulutusneuvosto tukee yliopiston johtokuntaa ja koulutusrehtoria koulutuksen edistämisessä, tarjoaa aloitteita koulutuskäytäntöihin sekä opetuksen kehittämiseen liittyen ja arvioi yliopiston koulutuksen laatua. Koulutusneuvoston puheenjohtaja on koulutuksen vararehtori.

Koulutusneuvosto

 

Mitä toimielimen jäsenyys tarkoittaa?

Toimielimen jäsenenä työskentelyyn kuuluu tutustuminen akateemisen päätöksenteon toimintatapoihin sekä yhteistyö muiden toimikunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Päätehtäväsi väitöstutkijoiden edustajana on varmistaa, että päätökset tehdään tasapuolisesti sekä ajaa muutosta sitä tarvittaessa. Toimielimestä riippuen kokouksia on keskimäärin kerran kuussa. Kokousmateriaalit toimitetaan etukäteen, joten esityslistaan ehtii tutustua ja aiheista keskustella muiden toimikunnan edustajien kanssa ennen kokousta. Toimielimelle voi myös esittää kokousaiheita ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan.

Miten voit tuoda esiin työskennellessäsi oppimasi asiat:

Voit hakea opintopisteitä toiminnasta.

UniOGS:n suositukset opintopisteistä eri tohtorin opintoihin liittyvistä toiminnoista

Listaa toimesi CV:si kohtaan “muut akateemiset saavutukset”.

Lisätietoja edustajana toimimisesta saat ylioppilaskunnan koulutuspoliittiselta asiantuntijalta (kopoasiantuntija@oyy.fi). Voit myös ottaa yhteyttä DRS:n nykyisiin edustajiin lisätietoja varten. Huomioithan, että sinun tulee olla OYY:n jäsen edustajana toimiessasi.

Tarkista avoimet paikat ja nykyiset edustajat täältä.

Ota yhteyttä

Pysyäksesi ajan tasalla tapahtumista ja ajankohtaisista aiheista, seuraa jaostoa sosiaalisessa mediassa ja liity Teams-työtilaan (kirjaudu sisään yliopiston tunnuksilla).

DRS Teams-työtilaan

Tapahtumista ja kokouksista viestitään myös UniOGS-sähköpostilistan kautta.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, ota yhteyttä sähköpostilla tai somessa!

Seuraa jaostoa Facebookissa

Liity Facebook-ryhmään

WhatsApp-ryhmä: lähetä sähköpostia DRS:n puheenjohtajalle liittyäksesi WhatsApp-ryhmään.

 

Atiqul Haq Mazumder
Jaoston puheenjohtaja 2022
atiqul.mazumder[at]oulu.fi, +358456943323 (engl.)

Muthusamy Saranya
Jaoston varapuheenjohtaja 2022
muthusamy.saranya[at]oulu.fi, +358451723910 (engl.)