Päätösmuistiot

 

Tältä sivulta löytyvät OYY:n hallituksen ja edustajiston kokousten päätösmuistiot.

 

Hallitus kokoustaa lukukauden aikana noin kerran viikossa, ja edustajiston kokouksia on noin 7 kertaa vuodessa. Päätösmuistiot julkaistaan tällä sivulla mahdollisimman pian kokousten jälkeen. Viralliset pöytäkirjat ovat myös julkisia, ja ne löytyvät valmistuttuaan materiaalipankista.

Jos haluat tarkempia tietoja kokousten päätöksistä, voit ottaa yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan (hpj@oyy.fi), edustajiston puheenjohtajaan (epj@oyy.fi) tai pääsihteeriin (paasihteeri@oyy.fi).

 • Hallituksen kokousten päätösmuistiot 2023

  12/23

  16.3.2023

  • Päätimme OYY:n vuosijuhlien ajankohdaksi 24.02.2024

   

  11/23

  3.3.2023

  • Valitsimme viestintäharjoittelijan.

   

  10/23

  2.3.2023

  • Vahvistimme uuden pysyväismääräyksen jaostoista.
  • Valitsimme Jere Tapion koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi.

   

  9/23

  23.2.2023

  • Valitsimme kääntäjäharjoittelijan syyslukukaudelle. 
  • Panimme täytäntöön edustajiston 1/2023 päätökset.
  • Päätimme osallistua Oululaiseen teekkariseminaariin pitämällä siellä rastin opiskelijavaikuttamisesta.

   

  8/23

  16.2.2023

  • OYY:n toimisto on kiinni viikon 10.
  • Suoritettiin opiskelijaedustajien nostomenettely varalta varsinaisiksi, valittiin uusia opiskelijaedustajia sekä avattiin täydennyshakuja opiskelijaedustajiksi.

  7/23

  14.2.2023

  • Valmisteltiin edustajiston kokouksen 1/2023 esityslistan asiat.
  • Päätettiin osallistua Oulu Prideen.

  6/23

  8.2.2023

  • Päätimme allekirjoittaa Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry:n kannanoton Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden mahdollisuudesta suorittaa psykologian aineenopettajan pätevyys menettämättä mahdollisuus suorittaa psykologin pätevyys.

  5/23

  2.2.2023

  • Valitsimme toimitusharjoittelijan kevääksi.
  • Vahvistimme Oyy:n eduskuntavaalitavoitteet.

  4/23

  27.1.2023

  • Myönsimme akateemiset kunniamerkit ansioituneille järjestötoimijoille esitysten perusteella.

  3/23

  26.1.2023

  • Osallistumme Koneen laskiaistapahtumaan 21.2.
  • Hankimme uuden monitoimilaitteen tulostukseen, skannaukseen sekä kopiointiin.
  • Osallistumme Suomen ylioppilaskuntien liiton avausseminaariin Vaasassa 9.–10.2. 

   

  2/23

  19.1.2023

  • Valittiin uudeksi tapahtumatuottajaksi Katri Jämsä.
  • Valittiin yhtiökokousedustajaksi Uniresta oy:hyn HPJ Salminen (varalla HVPJ Hakoniemi).
  • Valittiin sisaryhteisöjen yhdistysten kokouksiin edustajat seuraavasti:
   • Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys – HJ Matti ja  HVPJ Holmi (varalla HJ Forsman ja HJ Reinola)
   • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura – HVPJ Hakoniemi (varalla HVPJ Holmi)
   • Opiskelijan Oulu ry – HJ Kostiainen
  • Avattiin kääntäjäharjoittelijan haku 19.1.–12.2. väliseksi ajaksi.
  • Avattiin viestintäharjoittelijan haku 19.1.–12.2. väliseksi ajaksi.
  • Valittiin opiskelijaedustajiksi Artic Five Students’ Team -elimeen:
   • Varsinaisiksi: HJ22 Iikka Kokkoniemi ja HJ Zaikovskaia
   • Varalle: HJ Forsman sekä HJ22 Lotta Ellonen 
  • Päätettiin osallistua Wapun avajaisten järjestämiseen. Nimettiin HJ Forsman työryhmään. 
  • Myönnettiin ystävyydenosoituksena ylioppilaskuntanauha entisille työntekijöille Kangasniemi ja Kantonen.

  1/23

  12.1.2023

  • Todettiin hallituksen kokoonpano
  • Päätettiin hallituksen koollekutsumisajaksi edellisen vuorokauden aikana mutta kiireellisessä tilanteessa lyhyemmälläkin varoajalla.
  • Valittiin hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Hakoniemi ja 2. varapuheenjohtajaksi Holmi.
  • Päätettiin hallituksen jäsenten vastuualueet seuraavasti:
   • Hakoniemi: Koulutuspolitiikka
   • Holmi: Sosiaalipolitiikka ja ”Yhdenvertaistamme” toimintasuunnitelmaprojekti
   • Matti: Vaalit ja ”Vaikutamme” toimintasuunnitelmaprojekti
   • Kostiainen: Järjestöt
   • Zaikovskaia: Kansainvälisyys
   • Forsman: Tapahtumat
   • Reinola: Viestintä ja kestävä kehitys sekä ”Järjestöllinen kehittäminen” toimintasuunnitelmaprojekti
  • Valittiin järjestökummeiksi: Hakoniemi, Forsman ja Kostiainen.
  • Hyväksyttiin Oulun Opiskelevat Kokoomusnuoret Ylioppilaskunnan piirissä toimivaksi järjestöksi.
  • Päätettiin osallistujista 17.1 pidettävään arvoseminaariin.
 • Edustajiston kokousten päätösmuistiot 2023

  Edustajiston kokous 7/2023

  29.11.2023

  • Todettiin hallitustyöskentelyn vuoksi estyneet edustajiston jäsenet ja heidän tilalleen nousseet varajäsenet
  • Käytiin lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta
  • Käytiin lähetekeskustelu talousarviosta
  • Valittiin Anton Kostiainen hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2024
  • Valittiin yliopistokollegion jäsenet kaudelle 2024-2025
  • Valittiin lipunkantajat ja airueet vuodelle 2024

  Edustajiston kokous 6/2023

  14.11.2023

  • Edustajisto äänesti hallituksen luottamuksesta
  • Edustajisto valitsi uuden hallituksen kokoonpanon. Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Suvi-Anna Salminen ja hallituksen jäseninä jatkavat Mikko Hakoniemi, Katri Holmi, Elli Reinola, Anton Kostiainen, Aku Forsman, Aapomikko Matti ja Eveliina Tiusanen.

  Edustajiston kokous 5/2023

  17.10.2023

  • Kuultiin keskusvaalilautakunnan ja Rauhala-klubin tervehdykset ja ajankohtaiset asiat.
  • Kuultiin Hurmoksen loppuraportti.
  • Valittiin Oulun yliopiston hallitukseen opiskelijajäseniksi kaudelle 2024-2025 Teemu Virtanen ja Lotta Leinonen.
  • Valittiin PSOASin hallitukseen kaudelle 2024-2025 Eetu Leinonen ja Iisakki Tapaila.

  Edustajiston kokous 4/2023

  28.9.2023

  • Todettiin eronneet edustajiston jäsenet ja heidän tilalleen nousevat edaattorit
  • Kuultiin ajankohtaiset kuulumiset inspehtorilta, hallitukselta ja keskusvaalilautakunnalta
  • kuultiin yliopiston hallituksen toisen opiskelijajäsenen Teemu Virtasen esittely yliopiston hallituksen toiminnasta
  • valittiin delegaatio edustamaan OYY:tä Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen. Delegaatioon valittiin Leea Putula, Karoliina Kokko-Tollola, Suvi-Anna Salminen, Salla Karhunen, Janne Kilponen, Greta Mäntykangas, Tia Rahkila, Katri Holmi, Jarkko Impola, Maria Ollila, Iikka Kokkoniemi ja Lotta Ellonen
  • Edustajisto valtuutti hallituksen täydentämään delegaation varajäsenet.
  • Valittiin kolme uutta varajäsentä yliopistokollegioon

  Edustajiston kokous 3/2023

  15.8.2023

  • Todettiin eronneet edustajiston jäsenet ja heidän tilalleen nousevat edaattorit
  • Päätettiin OYY:n hallituksen täydentämisestä. Haku oli auki 30.6–6.8.2023. Paikkaa haki Abdallah Alrefaie, Aino Uitamo, Aino Urpiola ja Eveliina Tiusanen. Edustajisto päätti täydentää hallitusta 2 jäsenellä, ja valituiksi tulivat äänestyksen jälkeen Eveliina Tiusanen ja Aino Urpiola.
  • Valittiin uusi varajäsen yliopistokollegioon loppukaudeksi 22-23. Valituksi tuli äänestyksen jälkeen Maari Kytöharju.

   

  Edustajiston kokous 1/2023

  15.2.2023

  • Todettiin eronneet edustajiston jäsenet ja heidän tilalleen nousevat edaattorit
  • SYL-kummi Jenny Kasongo vieraili kertomassa ajakohtaisia kuulumisia
  • Uudet työntekijät, tapahtumatuottaja Katri Jämsä ja yhteisöasiantuntija Viljami Viinikka  esittäytyivät edustajistolle
  • Edustajisto valitsi yliopistokollegion varajäseneksi Santtu Mäenpään
  • Edustajisto keskusteli linjapaperin taustadokumentista
  • Edustajisto kuuli Unirestan tilannekatsauksen
 • Hallituksen kokousten päätösmuistiot 2022

  Hallituksen kokous 32/22

  20.12.2022

   

  • Päätettiin uudistaa Oulun ylioppilaslehden ulkoasu vastaamaan nykyisiä tarpeita muuttamalla se aikakausilehdeksi ja hyväksytään Punamusta Oy:n painosopimus sekä uusi mainosmyyntisopimus.
  • Päätettiin avata toimitusharjoittelijahaku. Haku on auki 15.1.2023 asti.
  • ​​Täydensimme avoimia halloped-paikkoja. Jatkettiin hakua.
  • Merkittiin tiedoksi edustajiston kokouksessa 6/2022 käyty keskustelu ja saapuneet esitykset. 
  • Edustajisto esitti kokouksessaan 4/2022 ponnen, jossa toivottiin hallituksen valmistelevan taustadokumenttia uuden linjapaperin tueksi ja termistön käsitteiden selventämiseksi. Hyväksyttiin taustadokumentti ja tuodaan se edustajistolle 1/2023 kokoukseen.
  • Kiitos kaikille tästä vuodesta ja mukavaa ensi vuotta! OYYH22 kiittää!

   

  Hallituksen kokous 31/22
  9.12.2022

   

  • Vahvistettiin jäsenmäärä
  • Merkittiin tiedoksi KA Rossin eroilmoitus
  • Valittiin yhteisöasiantuntijaksi Viljami Viinikka
  • Päätettiin avata tapahtumatuottajan haku viikolla 50. Haku päättyy 8.1.2023
  • Käytiin keskustelua vuosijuhlien budjetista ja päätettiin nostaa lippujen hintaa. Nosto johtuu ruuan hinnan noususta.
  • Päätettiin jatkaa yhteistyötä Lakitoimisto Ahola & Seppäsen kanssa
  • Hyväksyttiin työntekijöiden TES-vapaat vuodelle 2023
  • Myönnettiin järjestöavustukset
  • Valittiin Jarkko Impola PS Keskisärkän sijaiseksi tämän isyysvapaan ajaksi 9.1.-12.3.2023.

   

  Hallituksen kokous 30/22

  7.12.2022

  • Kokous pidettiin edustajiston kokouksen 6/2022 aikana. Hallitus oli valmiina käsittelemään edustajiston kokouksessa tulleet esitykset.
  • Merkittiin tiedoksi edustajiston päätökset ja otettiin hallituksen nimiin Impolan esitys väitöskirjatutkijoiden jäsenmaksusta.

  Hallituksen kokous 29/22
  29.11.2022

  • Otetaan käyttöön Visma Sign sähköinen allekirjoitusjärjestelmä
  • ​​Nimettiin kunniatyöryhmä
  • Kävimme läpi edustajiston kokouksen 6/2022 asioita. Viedään edustajistolle esitys Sijoituspoliitiikka 2022 -asiakirjan hyväksymisestä, toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, jäsenmaksun suuruudesta, hallitusnauhasta ja sidotun rahaston perustamisesta.

  Hallituksen kokous 28/22
  24.11.2022

  • ​​Täydensimme avoimia halloped-paikkoja.
  • O’Diako tulee mukaan Hurmoksen toteuttamiseen
  • Keskusteltiin pääsihteerin isyysvapaasta
  • Merkittiin tiedoksi edustajiston kokouksessa 5/2022 käyty keskustelu ja saapuneet esitykset. 
  • Kävimme läpi edustajiston kokouksen 6/2022 asioita. Viedään edustajistolle esitys Helka-Liisa Hentilän valinnasta inspehtoriksi. Lisäksi esitetään edustajistolle, että he valitsevat hallituksen jäsenet, edustajiston puheenjohtajiston sekä  puheenjohtajan ja jäsenet sekä talousvaliokuntaan että keskusvaalilautakuntaan.
  • Jatketaan Jäätävän hyvän opettajan hakua.

  Hallituksen kokous 27/22
  8.11.2022

  • Kävimme läpi edustajiston kokouksen 5/2022 asiat. Viedään edustajistolle esitys kunniajäsenen kutsumisesta, hallitusnauhasta sekä ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan, airueiden ja lipunkantajien valinnasta.
  • Täydennettiin SYL:n liittokokousdelegaatio ja hyväksyttiin valtakirja
  • Käytiin keskustelua Seligsonin ja LähiTapiolan varainhoidon siirtoprosessista ja siitä, miten se on edennyt. Todettiin, että hyvä järjestää sijoituspoliittisen asiakirjan päivittämisen jälkeen salkun kilpailutus, jotta saataisiin vertailukelpoiset tarjoukset markkinoilta. Allekirjoitetaan LähiTapiolan lähettämä toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
  • Tarkasteltiin periferiakannanottoa harjoittelupaikoista ja päätettiin olla mukana julkaisemassa se sovittuna ajankohtana.
  • Päätettiin avata hakukuulutus YHTS:n valtuuskuntaan
  • Ryhdyttiin suunnittelemaan eduskuntavierailua
 • Edustajiston kokousten päätösmuistiot 2022

  Edustajiston kokous 6/2022

  7.12.2022

  • Kuultiin hallituksen ajankohtaiset kuulumiset sekä hyvinvointituutorointihankkeen kuulumisia ja tuloksia palautekyselystä.
  • Valittiin Helka-Liisa Hentilä inspehtoriksi kaudelle 2023-2024.
  • Valittiin Leea Putula edustajiston puheenjohtajaksi ja Karoliina Kokko-Tollola edustajiston varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023.
  • Kuultiin esittely OYY:n päivitetystä sijoituspolitiikka-dokumentista ja hyväksyttiin se.
  • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Toimintasuunnitelma lisätään pian materiaalipankkiin nähtäville.
  • Päätettiin jäsenmaksusta vuodelle 2023. Jäsenmaksu pysyy samana kuin edellisenä vuonna, 57 euroa lukuvuodelta. Väitöskirjatutkijoiden jäsenmaksu on 40 euroa lukuvuodelta.
  • Valittiin ylioppilaskunnan hallitus vuodelle 2023. Hallitukseen valittiin Mikko Hakoniemi, Elli Reinola, Anton Kostiainen, Aapomikko Matti, Katri Holmi, Daria Zaikovskaia ja Aku Forsman. 
  • Valittiin kaudelle 2023-2024 talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Lotta Ellonen ja jäseniksi Joona Pulkkinen, Minttu Varis ja Eetu Leinonen.
  • Valittiin vuodelle 2023 keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Tiitu-Lotta Paju, jäseniksi Maria Ollila, Tia Rahkila, Jaakko Vähämäki ja Kati Korteniemi. Varajäseniksi Aleksanteri Heikkinen ja Tapani Laine.
  • Päätettiin juhlasäännön muuttamisesta. Juhlasääntöön lisättiin kohta hallitusnauhasta, jota ovat oikeutettuja käyttämään entiset ja nykyisen ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet sekä edustajiston puheenjohtajisto. 
  • Päätettiin perustaa Aapo-Apu-rahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea pitkäjänteisesti opiskelijoiden henkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia sekä aiemmin Oulun ylioppilasapu ry:n harjoittamaa tukitoimintaa.

   

   

  Edustajiston kokous 3/22

  14.9.2022

  • Edustajisto totesi kokoonpanonsa kesäloman jälkeen
  • Lotta Leinonen nimettiin ehdokkaaksi SYL:n puheenjohtajaksi vuodelle 2023. Iikka Kokkoniemi nimettiin ehdolle SYL:n hallitukseen. Liittokokous pidetään marraskuussa.
  • Nimettiin ensimmäiset delegaatit SYL:n liittokokoukseen:
   • Emma Hulkkonen (pova)
   • Joonatan Salminen(pova)
   •  Laura Putkinen (pova)
   • Janne Kilponen(teta)
   • Tia Rahkila (teta)
   • Jarkko Impola (teta)
   • Anni Vakkuri (led)
   • Jaakko Vähämäki (led)
   • Maria Ollila(tiet)
   • Vilja Tervo(tiet)
   • Olli Joki (kok)
   • Leea Putula (kexi)
  • Täydennettiin yliopistokollegion edustusta. Valittiin valmistuneiden ja eronneiden jäsenten tilalle Aku Forsman kollegion varsinaiseksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi

   Swagata Saha. Emma Hulkkosen varajäseneksi Lotta Nikunen.

  • Käytiin lähetekeskustelu linjapaperista. Valmistelua jatketaan ja linjapaperia käsitellään seuraavan kerran edustajiston kanssa iltakoulussa 4.10.