Huomionosoitukset

Ylioppilaskunta muistaa yliopistoyhteisössä ansioituneita henkilöitä akateemisin kunniamerkein sekä muilla huomionosoituksilla.

OYY jakaa vuosittain akateemisia kunniamerkkejä ja muita huomionosoituksia kiitoksena opiskelijoiden hyvää elämää edistäneille toimijoille. Ansiomerkkejä myönnetään 1., 2., ja 3. luokassa, ja merkittävimpinä huomionosoituksina ovat ylioppilaskunnan kunniamerkki ja kunniajäseneksi kutsuminen. Lisäksi OYY voi myöntää standaarin. Vuodesta 2016 OYY on palkinnut myös jäätävän hyvän opettajan, joka valitaan opiskelijoiden ehdotusten joukosta. Myös akateemiset kunniamerkit myönnetään esitysten perusteella. OYY:n piirissä toimivat opiskelijajärjestöt voivat esittää niiden saajiksi ansioituneita jäseniään.

OYY:n kunniajäseneksi kutsutut 

1962 Oulun yliopiston va. rehtori professori Pentti Kaitera

1968 sosiaalineuvos Jouko Mäkelä

1970 tekniikan tohtori Vilho Lantto

1980 tasavallan presidentti Urho Kekkonen

1985 professori Yrjö Kilpi

1987 Oulun yliopiston rehtori, professori Markku Mannerkoski

1995 tasavallan presidentti Martti Ahtisaari

1997 ylivirastomestari Erkki Liljeblad

2005 maaherra Eino Siuruainen

2005 professori Vesa Mustonen

2007 professori Liisi Huhtala

2007 kehitysjohtaja Paavo Sippola

2010 Oulun yliopiston rehtori, professori Lauri Lajunen

2013 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimistosihteeri Pirjo Heikkinen

2023 Ministeri Liisa Jaakonsaari

OYY:n kunniamerkki

Kunniamerkki voidaan antaa kunnian- tai kiitollisuudenosoituksena ylioppilaskunnan tai sen päämäärien hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta työstä.

1994 Siikaluoma Teuvo

1995 Heikkinen Pekka

1995 Ruopsa Jukka

2004 Liimatainen Janne

2007 Kilpinen Jarno

2008 Nissinen Mikko

2012 Seppälä Milja

2016 Leppämäki Wille

2017 Manninen Eero

2019 Kaleva Riitta

2021 Hakkarainen Janne

 • I luokan ansiomerkki

  I luokan ansiomerkki

   

  Ensimmäisen luokan ansiomerkki voidaan antaa ylioppilaskunnan nykyiselle tai entiselle jäsenelle tai ylioppilaskuntaa lähellä olevalle henkilölle tunnustuksena ylioppilaskunnan hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä.

   

  Aikio Aslak

  Eklund Petri
  Eriksson Suvi

  Fahim Samira

  Haapala Teemu
  Haataja Ilkka
  Harila Esko
  Harju Risto
  Heikkinen Antti
  Heikkinen Pekka
  Heikkinen Pirjo
  Heiskanen Miina-Anniina
  Hentilä Markku
  Holopainen Tuure
  Hulkkonen Emma
  Huttunen Elsi
  Huusko Oskari
  Hyypiö Anni

  Impiö Ville
  Isohätälä Jaana

  Joki Olli
  Järvelä Sanna

  Kaakinen Heikki
  Kairivaara Mari-Leena
  Kaleva Jari-Pekka
  Kangas Jorma
  Kangasniemi Sanna
  Kantola Petteri
  Karhunen Salla
  Kastikainen Taneli
  Kauranen Kristiina
  Kavalto-Montin Kristiina
  Keinänen Jorma
  Kettunen Jonne
  Koiso-Kanttila Erkki
  Koistinen Vili
  Kolehmainen Eeva-Maija
  Koskikallio Jouko
  Kurula Timo

  Lantto Vilho
  Lehtinen Raimo
  Leikola Junnu
  Leinonen Eetu
  Leinonen Lotta
  Leipälä Pasi
  Leppämäki Wille
  Liisanantti Ville
  Lintula Tapani
  Lukkarila Anne

  Manninen Aino-Kaisa
  Manninen Jyrki
  Mattila Jussi
  Merilä Mika
  Meriläinen Iikka
  Meskus Niina
  Metso Antero
  Michelin Benjamin
  Mielityinen Miika
  Mikkola Anne
  Mustonen Vesa
  Mäkelä Jouko
  Mäki-Pollari Reeta
  Mäntyranta Hannes
  Määttä Henna
  Mölläri Matti

  Nikula Rami
  Nisula Ilari
  Nortia Teuvo
  Nuortimo Elina

  Oksman Juhani
  Ollikainen Joni

  Paakkolanvaara Mikko
  Pieskä Nina-Marika
  Pitko Jenni
  Pitkänen Raimo
  Pura Anneli
  Putula Miriam
  Pyykkö Risto
  Pääkkönen Jaakko

  Rautio Markku
  Roppola Leena
  Ruoppa Heikki
  Rytkönen Antti
  Röning Juha

  Saarela Markku
  Sainio Lauri
  Salminen Suvi-Anna
  Salo Anniina
  Sarmola Jaakko
  Strand Tiina
  Saukko Miikka
  Saure Lauri
  Seppälä Milja
  Simell Juha

  Tikkinen Annakaisa
  Toivanen Sakari
  Toiviainen Hennamari
  Tossavainen Anssi
  Turunen Jukka
  Tyrväinen Ville

  Vaara Jussi
  Vanhamäki Kaija-Leena
  Varjo Uuno
  Vasari Pekka
  Vatja Heidi
  Vatja Juha
  Vesala Tuomas
  Vikeväkorva Susa
  Virtanen Annika
  Virtanen Teemu
  Väisänen Liisa
  Väisänen Pauli

  Yli-Luukko Jari
  Ylikotila Arto
  Ylinampa Kati

 • III luokan ansiomerkki

  III luokan ansiomerkki

  III lk:n ansiomerkki voidaan antaa ylioppilaskunnan jäsenelle tai entiselle jäsenelle, joka on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta ylioppilaskunnan toiminnassa. Merkki voidaan myöntää myös ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön toimintaan ansiokkaalla tavalla osallistuneelle henkilölle.

  Aaltonen Toni
  Aarni Mari
  Aarni Tuomas
  Aho Tuomas
  Ahonen Valtteri
  Ahtiainen Emma
  Airaksinen Valtteri
  Al Husaini Sara
  Ala-Aho Iida
  Alahuhta Veera
  Alanärä Ilkka
  Alanko Veli-Matti
  Alaraappana Fanni
  Alaruikka Tiina
  Alatainio Noora
  Alaviitala Terhi
  Annunen Riina
  Antinkaapo Saana
  Anttila Olli
  Asmundi Topi
  Asukas Veera
  Aura Lotta

  Bazia Jakub
  Bergström Eemeli
  Berki Bence
  Brotherus Valtteri
  Brunou Ville
  Bruun Juho
  Bakiris Evi
  Bäckman Jemina

  Cao Jacky

  Delahunty David
  Djerf Laura

  Effe Elsa
  Eilola Hannes
  Eronen Antti
  Eränen Heikki
  Eskelinen Cassandra
  Eskelinen Janne
  Eskonniemi Minttu

  Forsman Aku
  Frogell Sami
  Fröjdholm Henri

  Guttorm Tuija

  Haanpää Veli-Jussi
  Haapala Rosa-Maria
  Haaranen Päivi
  Haataja Olga
  Haataja Riikka
  Hagelberg Sara
  Haikola Maaria
  Haimi Eero
  Hakala Jesse
  Hakkarainen Elisa
  Halonen Joona
  Hand Henri
  Hannila Kati
  Hannonen Juuli
  Hansson Tapio
  Harila Tuomas
  Harju Anisa
  Harju Ilmari
  Harju Matti
  Harju Siiri
  Harju Susanna
  Harlin Aleksi
  Harvala Karoliina
  Hasa Matias
  Hautamäki Marjut
  Hautala Jenni
  Hautala Jussi
  Heberg Kristian
  Heikkilä Olli
  Heikkinen Jonna
  Heikkinen Mikael
  Heikkinen Saara
  Heinikoski Anni
  Heininen Sofia
  Heinonen Roosa
  Hekko Linda
  Herala Sami
  Herranen Anne
  Hietala Elisa
  Hiltunen Sami
  Hiltunen Veera
  Himanka Ari
  Hollanti Petteri
  Holmi Katri
  Holopainen Jaakko
  Honkola Jussi
  Huhtaluoma Heidi
  Huhtaluoma Heidi
  Huhtala Pekka
  Huhtanen Suvi
  Huhtela Stina
  Huhtelin Eero
  Huhtelin Sakari
  Huttunen Mira
  Huusansaari Sara
  Hyttinen Jonna
  Hyvönen Mikko
  Hälinen Kaarin
  Hänninen Saara
  Härkönen Kati
  Härkönen Lauri
  Höök Lotta

  Ikäheimo Janina
  Ikonen Vilma
  Immonen Tapio
  Isoaho Rasmus
  Issakainen Olga

  Jaara Elina
  Jaatinen Tiina
  Jahangiri Erfan
  Jama Tommi

  Jeskanen Sirja
  Joki Olli
  Juholin Ville
  Junnelin Jasmin
  Junttila Sara
  Juntto Venla
  Juntunen Helmi
  Juntunen Iida-Maria
  Juntunen Joel
  Juntunen Veera
  Juntura Juuli
  Juola Marketta
  Jurvakainen Noora
  Juurikka Krista
  Juuso Tiia-Maria
  Juusola Hanna
  Juutilainen Terje
  Juvonen Ella
  Jyrkinen Muusa
  Jämsén Riikka
  Jämsä Lilja
  Jänkälä Henna
  Jänkälä Henna-Maria
  Järvelä Taru
  Järvinen Oona
  Järvinen Pauliina

  Kaakinen Markus
  Kaarlela Heikki
  Kaisko Kalle
  Kallio Jussi
  Kaltiola Kai
  Kananen Antti
  Kangas Mari
  Kangas Noora
  Kannussaari Aleksi
  Kantola Katri
  Kantola Reetta
  Kari Anunti
  Kari Kalle
  Karhu Tiia
  Karjalainen Anni
  Karjalainen Elina
  Karjalainen Emma
  Karjalainen Laura
  Karlsson Erika
  Karpale Mikko
  Karsaikko Jaakko
  Kassinen Otso
  Kaur Kamaldeep
  Kausto Katri
  Kemppainen Katja
  Kemppainen Teijo
  Kemppinen Jenni
  Keski-Korsu Pasi
  Keski-Korsu-Piekkari Paula
  Kettunen Hanne
  Kielenniva Leena
  Kiiskinen Mandi
  Kinisjärvi Anri
  Kirjavainen Janne
  Kittilä Julius
  Kivelä Oona
  Kivikallio Meeri
  Kivikko Suvi
  Kiviniemi Anssi
  Kiviniemi Antti
  Kiviniemi Juho
  Kivioja Joonas
  Kivirikko Tiia
  Kohonen Verneri
  Kohtamäki Veera
  Koivusaari Olli
  Kokkonen Anni
  Kokkonen Santeri
  Kolehmainen Roosa
  Komulainen Jenna
  Komulainen Onni
  Kononen Elli
  Konovets Nikita
  Kopalainen Salla
  Korkalo Santtu-Matti
  Korteniemi Kati
  Kortesalmi Marika
  Korvala Pauliina
  Koskela Hanna
  Koskela Laura
  Koskela Lauri
  Koskela Satu
  Kosonen Roni
  Kostamovaara Johanna
  Kotti Tiina
  Kouva Susanna
  Kovalainen Eeva-Maria
  Kuha Lauri
  Kujala Oona
  Kukkola Aatu
  Kulmala Niko
  Kuoppamaa Sami
  Kurtti Heikki
  Kurtti Joonas
  Kuusirati Antti
  Kuusniemi Tuomas
  Kvist Paula
  Kähkölä Johannes
  Kärki Mitja
  Kärki Timi
  Kärnä Erik
  Körkkö Saija

  Laakso Maaret
  Laakso Milla
  Laaksonen Aapo
  Laaksonen Rainer
  Lahdenperä Pyry
  Lahdenperä Silja
  Lahtinen Aki
  Lahtinen Henri
  Lahtinen Juho
  Laitakari Jaakko
  Laitala Mila
  Laiti Malla
  Laiti Piritta
  Laitinen Erkki
  Laitinen Eveliina
  Laitinen Jere
  Laitinen Mari
  Lakka Terhi
  Lakkala Elisabet
  Lakkala Paulus
  Lakkala Samuel
  Lakso Anni
  Lampela Essi
  Lampela Jenna
  Lamppu Marja
  Lamberg Valtteri
  Lankinen Laura
  Lantto Mari
  Lassila Lauri
  Latva-Kyyny Jonna
  Lappalainen Tatu
  Lappeteläinen Lotta
  Laukkanen Emilia
  Laukkanen Veikko
  Lehmus Stiina
  Lehtinen Pyry
  Lehtiniemi Olli
  Lehtonen Aleksi
  Lehtonen Eetu
  Lehtonen Petri
  Lehtonen Petri M.
  Lehtonen Riikka
  Lehtosaari Aapo
  Leinonen Eetu
  Leinonen Juho
  Leinonen Jussi
  Leipivaara Ida
  Leppälä Emma
  Leppälä Katri
  Leskelä Eveliina
  Leskinen Illusia
  Leväinen Santeri
  Lewis Natalie
  Linnanmäki Arttu
  Lintula Eveliina
  Lintula Tapani
  Lippo Tiia
  Lipponen Oula
  Lohiniva Inka
  Luosujärvi Iina
  Lyöri Taru
  Länsman Máren-Elle

  Maaninka Laura
  Maijala Anna
  Maijala Ilona
  Makkonen Jonna-Kristiina
  Malinen Andreas
  Mankinen Otto
  Mannermaa Elina
  Mannermaa Tomi
  Manninen Anni
  Marjakangas Salla
  Markkola Linda
  Markuksela Karoliina
  Martinkauppi Noora
  Marttila Tuukka
  Mattanen Tiina
  Matti Aapomikko
  Mattila Tuomo
  Maunuksela Kati
  Maununen Jake
  Maununiemi Tiina
  Meriläinen Iikka
  Meskus Ville
  Mettovaara Jukka
  Michelin Benjamin
  Mielityinen Lauri
  Miettinen Eeva
  Miettinen Heli
  Miettunen Roope
  Mikkonen Roosa
  Mikola Jenni
  Minkkinen Lassi
  Minkkinen Loviisa
  Minyoi Edgar
  Moilanen Jali
  Moilanen Lauri
  Moilanen Marianna
  Mourujärvi Maija
  Multas Anna-Maija
  Mustonen Janne
  Mustonen Tuomas
  Muukka Susanna
  Muukkonen Veera
  Myllymäki Elisa
  Määttä Emma
  Määttä Marko
  Mäenpää Nita
  Mäenpää Timo
  Mäkelä Erkko
  Mäkelä Senni
  Mäkinen Anna
  Mäkinen Jonna
  Mäkinen Kaisa
  Mäkitalo Juha
  Mäkinen Toni
  Männistö Tarja
  Männistö Vilja
  Mölsä Panu
  Möttönen Antti

  Neitola Uula
  Nemes Hannah
  Nenonen Mikko
  Niemelä Anni
  Niemelä Heidi
  Niemelä Ilona
  Niemelä Mira
  Niemi Heikki
  Niemi Heikki Samuli
  Niemi Jaana
  Niemi Outi
  Nieminen Sarita
  Nikkinen Okke
  Nikula Aleksi
  Nikunen Lotta
  Nikupeteri Markus
  Niskanen Heidi
  Niskanen Laura
  Niskanen Markus
  Nissinen Matias
  Nisula Ilari
  Niva Laura
  Niva Raita
  Nousiainen Ilmari
  Nousiainen Siiri
  Nurmesjärvi Antti
  Nygård Taru
  Nylund Tomi
  Nylund Niklas
  Nyman Aapo
  Nyrönen Eliska
  Nyrönen Pekka
  Näkkäläjärvi Inker-Elli
  Näppä Janina
  Näpänkangas Suvi

  Oikarainen Jaakko
  Oikarinen Erno
  Oikarinen Hannu
  Oinas-Panuma Martta
  Oinas-Panuma Olga
  Oja Aleksi
  Ojakoski Juha-Matti
  Ojala Lotta
  Ojanen Emma
  Oksanen Kare
  Ollila Maria
  Onnela Jenna
  Orava Jarkko

  Paajanen Eleonora
  Paakki Valtteri
  Paananen Ville
  Paarma Katri
  Paavola Miia
  Paju Tiitu-Lotta
  Pajunpää Katri
  Pakanen Johannes
  Pakonen Stiina
  Palmujoki Matias
  Palo Tatu
  Paloheimo Iia
  Palojärvi Anniina
  Palosaari Ella
  Pankkonen Riikka
  Parkkila Juha
  Parpala Jenni
  Partanen Elina
  Partanen Mari
  Partanen Tuomas
  Parviainen Kalle
  Pasanen Jukka
  Paso Pauli
  Paso Tuomas
  Paulin Tuomas
  Peitso Miika
  Pekki Meri
  Pekki Sini
  Pekola Sami
  Penttilä Aleksi
  Perämäki Harri
  Pesonen Aleksi
  Pesonen Heidi
  Pesonen Juha-Matti
  Petäjäjärvi Mika
  Peuna Ilkka
  Pihlajaniemi Linda
  Piekkari Kimmo
  Pieniniemi Matti
  Piipponen Noora
  Piironen Arto
  Piirto Sameli
  Piispanen Anni
  Piki Anna-Maija
  Pikkupeura Sonja
  Pirilä Enni
  Pistemaa Laura
  Pitko Jenni
  Pitkänen Henri
  Pitkänen Milla-Maaria
  Piukkula Eetu
  Pohjanen Aira
  Pohjoisaho Anne
  Pohjonen Elina
  Poikela Suvi
  Poranen Jenna
  Poropudas Aleksi
  Possakka Tiia
  Postila Aleksi
  Pouke Sakaria
  Poutanen Riika
  Pramila-Savukoski Sari
  Puhilas Anniina
  Puikko Teemu
  Pukari Minna
  Pulkkinen Eemil
  Pulkkinen Matti
  Puolakanaho Elisa
  Puro Kai
  Puska Jasmin
  Putkinen Laura
  Putkonen Maiju
  Puttonen Jyrki
  Putula Miriam
  Puutio Eveliina
  Puutio Johanna
  Pyhäjärvi Anniina
  Pyhtilä Johanna
  Pyykkönen Iina-Ruusa
  Päkkilä Johanna K.
  Päkkilä Jukka
  Pätsi Minna
  Pätäri Sanni
  Pääkkölä Julia
  Pääkkönen Miia
  Päätalo Mira
  Pöllänen Antti

  Quiroz Marco

  Rahkila Tia
  Raitavuo Laura
  Rajakallio Jaakko
  Rajala Pinja
  Rajanen Ida-Lotta
  Rankinen Juha-Antti
  Rannaste Lauri
  Ranta-Ojala Reetta
  Rantanen Mikko
  Rantanen Iida-Maria
  Rantapää Joonas
  Raulo Ina
  Rautasalo Iina
  Rautio Jori
  Rautio Tanja
  Reponen Paula
  Riekki Niklas
  Riikonen Mikko
  Riikonen Niklas
  Riikonen Sonja
  Riipi Taru
  Rinkinen Anna-Kaisa
  Rinta-Homi Outi
  Rinta-Piirto Meri
  Ritola Veikka
  Roine Lauri-Pekka
  Romppainen Kalle-Matti
  Rönni Teja
  Rova Erika
  Rukajärvi Asta
  Ruohola Tini
  Ruokamo Henna
  Ruopsa Miro
  Ruotsalainen Wilma
  Rysä Samuli
  Räsänen Sanni

  Saarenpää Sami
  Saari Johanna
  Saari Marko
  Saarinen Irena
  Saarinen Okko
  Saarinen Ville
  Saavalainen Mika
  Sairanen Inkeri
  Salin Henri
  Sallanko Joanna
  Salmela Jarno
  Salmelin Silja
  Salmi Anna
  Salmi Olli
  Salminen Laura
  Salmu Sami
  Salo Elina
  Salo Henna
  Salo Leena
  Salo Saku
  Salo-oja Päivikki
  Salomaa Sanna
  Salonen Laura
  Salonen Ronja
  Sandelin Ilmari
  Sankila Eero
  Sarja Katariina
  Sarkkinen Soile
  Saukko Jussi
  Savela Veera
  Savola Lotta
  Savolainen Ville
  Schroderus Vappu
  Seppälä Markus
  Seppänen Jarno
  Seppänen Marjo
  Siika-aho Maija
  Siilanen Joonas
  Siivola Jarno
  Sikanen Tommi
  Sikiö Saskia
  Silvén Eerik
  Simonen Katja
  Sinisalo Nikolas
  Siponen Essi
  Sipilä Janne
  Sirviö Johanna
  Sjöberg Suvi
  Smolander Mari
  Soanjärvi Nuppu
  Sohlo Laura
  Sormunen Taina
  Sorva Esko
  Sorvoja Jenni
  Sotkasiira Sini
  Sovio Sami
  Soudunsaari Joonas
  Strand Henri
  Strand Salla
  Strand Tiina
  Sulkala Annika
  Suojalehto Varpu
  Suokas Janne
  Suomela Sini
  Suoraniemi Henriikka
  Suvilehto Reetta
  Södö Maria

  Taanila Samuli
  Tahvanainen Marketta
  Takala Aleksi
  Takamäki Noora
  Tanhua Tiina
  Tanska Taru
  Tapaninen Miika
  Taskinen Anna-Leena
  Taskinen Hannele
  Taskinen Vili
  Tauriainen Joonas
  Teirikko Alli
  Tenhonen Heli
  Tenhunen Jesse
  Teperi Sanna
  Tervamäki Elviira
  Tervashonka Kauri
  Tervo Juuso
  Tervo Niko
  Tervo Vilja
  Tervonen Joakim
  Tervonen Väinö
  Tiala Anna
  Tiala Joonas
  Tiittanen Vilma-Riikka
  Tikka Iines
  Tikkala Janika
  Tikkanen Essi
  Tikkanen Meea
  Tikkanen Marika
  Tikkanen Vilho
  Timmerbacka Anthon
  Tirilä Juha-Matti
  Tirri Veikko
  Tisza Samuel
  Tiusanen Eveliina
  Toikka Tom
  Toivonen Outi
  Tolonen Heikki
  Tolonen Jussi-Pekka
  Tolppanen Janne
  Toppi Aino
  Tornberg Atte
  Tuppi Paavo
  Törmä Topi
  Torssonen Taru
  Toukkari Joonas
  Tryyki Eemil
  Tumelius Antti
  Tuomaala Tuulia
  Tuomi Nita
  Tuomivaara Milja
  Tuovinen Perttu
  Turkki Sonja-Maria
  Turpeinen Emmi
  Tähtinen Emma
  Törmänen Akke-Pekka
  Törmänen Valtteri
  Törrö Lotta

  Uimaniemi Katri
  Ulkoniemi Timo
  Utriainen Roope
  Uusi-Seppälä Siru
  Uusitalo Joonas
  Uutela Natalia

  Vaajoensuu Salla
  Vaarala Tuija
  Valkama Joonas
  Valkama Marianne
  Valtiala Kirsi
  Vanhainen Katri
  Vanhanen Laura
  Vapa Matti
  Varis Minttu
  Vaskuri Katariina
  Venho Janne
  Veijola Timo
  Ventelä Jaakko
  Vesterkvistiä Stefan
  Vielma Tuomas
  Viinamäki Sauli
  Viitala Joni
  Viljamaa Elisa
  Viljamaa Sonja
  Vilmi Arttu
  Virkkunen Heikki
  Virpiranta Jussi
  Virpiranta Katja
  Virtanen Oskari
  Virtanen Oula
  Virtanen Samuli
  Visuri Ville-Valtteri
  Voutilainen Niina
  Vuontisjärvi Roope
  Vuorela Essi
  Vähätaini Henry
  Väisänen Pauli
  Välimäki Emilia
  Vänttilä Samuli
  Värttö Aleksi

  Wallen Essi
  Walta Laura
  Welling Janne
  Westerberg Sampo
  Wilska Walentin
  Wuite Benjamin

  Yliselä Joona
  Yliviuhkola Riku
  Yli-Ojanperä Sanni

  Zaikovskaia Daria

  Öysti Silja

 • II luokan ansiomerkki

  II luokan ansiomerkki

   

  II lk:n ansiomerkki voidaan antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan toimintaan ansiokkaalla tavalla osallistuneelle henkilölle. Merkki voidaan myöntää myös ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä.

  Adolfsen Veera
  Aho Pekka

  Catana Maria-Anca

  Ellonen Lotta

  Gioia Sandler Bruno

  Hakala Heini-Maaria
  Hartama Anni
  Hartikka Heikki
  Haverinen Moona
  Hellberg Zacharias
  Hiltunen Veera
  Honkala Elina
  Honkanen Elina

  Immonen Miia
  Impola Jarkko
  Isohätälä Jaana

  Juntunen Veera
  Jusola Diana
  Juusola Hanna
  Jyrkäs Juha

  Kangas Pauli
  Kantomaa Laura
  Kantonen Kati
  Karjalainen Anni
  Karjalainen Emma
  Karjalainen Juho
  Kemi Matti
  Kesti Johanna
  Kettunen Jonne
  Kilponen Janne
  Kinisjärvi Anri
  Kiurujoki Katri
  Kivimäki Sarianna
  Kiviniemi Anssi
  Koivuniemi Ville
  Kokkoniemi Iikka
  Kukkonen Outi
  Kuoppala Mari
  Kähkönen Merja
  Kärki Jenny
  Kärki Timi
  Kärkkäinen Salli
  Käsmä Emilia

  Laine Tapani
  Laitinen Satu
  Lammassaari Aleksanteri
  Lassila Henrik
  Longi Tarja

  Marin Heli
  Marin Tero
  Maununiemi Susanna
  Mehtälä Sonja
  Mehtätalo Eevasisko
  Meriläinen Iikka
  Moilanen Eija
  Moilanen Tapio
  Molkkari Emmi-Kaisa
  Mustapirtti Mirja
  Mäkelä Kimmo
  Mäki-Petäjä Jaakko
  Mäki-Pollari Reeta
  Mäkitalo Juha
  Määttä Marko

  Napari Salla
  Nieminen Petra
  Niskavaara Aleksi
  Nissinen Tino
  Nurmesjärvi Antti

  Oja Mirjami
  Oja Olli
  Ollikainen Anne

  Palomaa Mariko
  Palokangas Eelis
  Palsola Antti
  Parviainen Kalle
  Patana Tuija
  Peltola Lotta
  Pennala Antti
  Pesola Kari
  Pesonen Juha
  Pesonen Suvi
  Pihlajamaa Heli
  Pistemaa Laura
  Portti Tommi
  Putula Leea
  Puusaari Anna-Kaisa

  Rannanpää Henna
  Rannaste Lauri
  Ranta Uula
  Rantala Kim
  Rantamaa Linda
  Rasinkangas Jarno
  Raudaskoski Jaana
  Reinola Elli
  Riippi Sofia
  Riitahuhta Heikki
  Rissanen Sampo
  Roivainen Hanna-Leena
  Rojo Sami
  Rossi Aino
  Ruonansuu Jutta
  Ruotsalainen Hanne
  Ryhänen Erika

  Saarela Henni
  Saarenpää Ville
  Salo Aleksi
  Salomaa Asta
  Sandvik Toni
  Saviluoto Ville
  Savola Lotta
  Seppänen Samu
  Shnoro Elisabet
  Siika-aho Anni
  Siikaluoma Ville
  Siira Santeri
  Simola Otto
  Siniluoto Lauri
  Soini Tuomas
  Strand Tiina
  Sundqvist Sohvi
  Suorsa Jenna
  Swamy Vivek
  Särkelä Matti

  Tervahauta Kaisa
  Tervo Lauri
  Tiittanen Vilma-Riikka
  Tikkala Janika
  Tikkinen Annakaisa
  Timonen Tuomas
  Tossavainen Anssi
  Tuiskula Alma
  Tuovinen Teemu
  Tuovinen Timo
  Tyrväinen Ville

  Uimonen Valle

  Vaara Jussi
  Vanhala Niko
  Vatjus-Anttila Joni
  Vasari Nuuti
  Viinikka Ida
  Viinikka Viljami
  Virtanen Teemu
  Vähämäki Jaakko
  Välkky Timo

  Yliniemi Outi
  Yliranta Ukko-Pekka

Jäätävän hyvä opettaja

 

2016: Matti Kangaspuoskari (Teknillinen tiedekunta, konetekniikka)

2017: Matti Niemelä (Teknillinen tiedekunta)

2018: Oliver Jarde (Kieli- ja viestintäkoulutus, saksan kieli)

2019: Vesa-Matti Pohjonen (Lääketieteellinen tiedekunta)

2020: Katja Sutela (Kasvatustieteiden tiedekunta)

2021: Elina Niemitalo-Haapola (Humanistinen tiedekunta, Logopedia)

2022: Jukka-Pekka Ranta (Teknillinen tiedekunta, geotieteet)

2023: Eetu-Pekka Heikkinen (Teknillinen tiedekunta, prosessimetallurgia)