Kansainvälisyys

The Student Union supports you for a more international study experience.

Intercultural competence is an asset in the labour market and gaining international experience already as a student will open you up opportunities in the future.

Internationalisation is an essential part of all students’ everyday-life in the globalising world. Everyone has to be able to operate in the internationalising worklife and society. This will require language skills, intercultural competence, openness, adaptability and new ways to see the world and home.

The aim of university education is to prepare you for your future, so it really pays off to think about internationalising yourself. The student union supports you to a more international study experience. Familiarize yourself with the opportunities the university and the student union offer.

Kansainvälisyys näkyy kampuksen jokapäiväisessä elämässä. Yliopistolla on vajaa tuhat ulkomailta tulevaa tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa luoden kansainvälistä ilmapiiriä eri kampuksilla.

Tutkintosi suomenkielisestä nimestä huolimatta on todennäköistä, että opintoihisi kuuluu jonkin verran ellei aika paljonkin opetusta muulla kuin äidinkielelläsi, yleensä englanniksi. Kursseillesi saattaa osallistua myös ulkomaisia opiskelijoita ja saatat päästä myös tekemään tiimitehtäviä yhdessä heidän kanssaan. Tämä tarjoaa sinulle mahdollisuuksia saada käytännön kokemusta erilaisista kulttuureista ja harjoitella kielitaitoja sekä saada uusia ystäviä ja verkostoja. Työskentely muualta tulevien opiskelijoiden kanssa voi olla hieman erilaista kuin saman taustan omaavien kurssikavereittesi kanssa, mutta samalla hyvin opettavaista, hyödyllistä ja työelämään valmistavaa. Samalla oppii myös itsestään uusia asioita!

Yliopisto avaa monenlaisia ovia maailmalle. Tällä sivulla esittelemme muutamia mahdollisuuksia laajentaa omaa osaamista ja monipuolistaa tutkintoa.

Vaihto-opiskelu ja kansainväliset maisteriohjelmat

Yliopisto tarjoaa myös englanninkielisiä kansainvälisiä maisterintutkintoja, joitakin joint-degree ohjelmia kumppaniyliopistojen kanssa sekä kansainvälisiä tutkimus- ja tohtorikoulutusmahdollisuuksia. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla monenlaisia vaihto-ohjelmia ympäri maailman, joiden kautta pääset vaihtamaan maisemaa! Lisätietoa saat yliopiston nettisivuilta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/vaihto-opiskelu/miten-vaihtoon ja tiedekuntasi nettisivuilta sekä oppiaineesi kv-koordinaattorilta. Oulun yliopiston kansainvälisistä maisteriohjelmista voi lukea lisää www.oulu.fi/degree. Mikäli sinulle tulee ongelmia esimerkiksi kurssien hyväksilukujen kanssa tai et saa tarvitsemaasi apua yliopistolta, voit kääntyä kv-sihteerimme puoleen.

Kieli mutkalla!

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkeskus eli KVK tarjoaa monipuolista kieliopetusta Euroopan kielistä mandariinikiinaan. Jokaisella tiedekunnalla on omia tieteenalakohtaisia kielikursseja, joita KVK järjestää. Lisäksi KVK järjestää erikseen esim. harvinaisempien kielten yhteistä opetusta, puhumisen ja kirjoittamisen kursseja, tieteellisen tekstin tuottamista sekä suomi vieraana kielenä -kursseja.
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/

Lähde ulkomaille!

Vaihto-opiskelu ja/tai ulkomailla suoritettu työharjoittelu ovat suositeltavia kokemuksia kaikille opiskelijoille. Vaihtoon voi lähteä kolmesta kuukaudesta peräti vuoden pituiselle ajalle kerrallaan. Vaihtoon voi mennä useammankin kuin kerran ja voit lähteä ulkomaille myös työharjoitteluun. Kansainvälinen harjoittelu yhdistää samalla kansainvälistymisen ja työkokemuksen hankkimisen.

Vaihto-ohjelmia on runsaasti ja voit myös free-moverina hankkia oman vaihtopaikan. Vaihtopaikkoja löytyy läheltä Ruotsissa sekä kaukaa USA:ssa, Aasiassa ja Australiassa –  ihan jokaista maailman kolkkaa myöten.

Vaihto-opinnot ja/tai harjoittelu ulkomailla kannattaa suunnitella etukäteen, jotta saat mahdollisimman paljon siitä irti. Ennakoiminen on erityisen tärkeää silloin, kun haluat saada opinnot tai harjoittelun hyväksiluettua tutkintoosi tai korvattua täällä tehtäviä kursseja. Puhu asiasta HOPS-ohjaajasi, opettajiesi ja tiedekuntasi kansainvälisen vaihtokoordinaattorin kanssa.

Yliopiston nettisivuilta ja kv-koordinaattoreilta saat lisätietoa apurahoista, vaihtokohteista sekä muista vaihtoon liittyvistä asioista.

Vaihtoon! http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34865
Kv-harjoitteluun! http://www.oulu.fi/yliopisto/harjoittelupaikat
Maailmalle! http://www.maailmalle.net/

Hyödyllistä kv-kokemusta ja uusia kavereita voi hankkia ihan kotikampukseltakin. Toimintaa löytyy ihan järjestötoiminnasta harrastustapahtumiin, international dinnereihin ja bilesiin! Jokaiselle löytyy jotain, voit

  • osallistua Erasmus Student Networkin toimintaan ja tapahtumiin
  • ryhtyä järjestösi tai kiltasi kv-vastaavaksi
  • osallistua Cafe Linguaan tai Tandem-ohjelmaan ja harjoittaa kielitaitoasi
  • ryhtyä kummiksi (pienryhmäohjaajaksi) uudelle ulkomailta tulevalle opiskelijalle
  • osallistua Network of International Students in Oulu ry:n (NISO) tapahtumiin ja toimintaan
Skip to content