Universitas-rahoitus

Rahoitusta projektillesi

Universitas on rahoitus uusille projekteille, jotka lisäävät opiskelijoiden työelämätaitoja, tukevat opintojen etenemistä, poistavat opiskelua hidastavia pullonkauloja tai tukevat kansainvälisiä kohtaamisia ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Hankkeiden odotetaan jatkuvan itsenäisesti jollain muulla rahoituksella projektien päättymisen jälkeen.

Universitas on rahoitus uusille projekteille, jotka lisäävät opiskelijoiden työelämätaitoja, tukevat opintojen etenemistä, poistavat opiskelua hidastavia pullonkauloja tai tukevat kansainvälisiä kohtaamisia ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Hankkeiden odotetaan jatkuvan itsenäisesti jollain muulla rahoituksella projektien päättymisen jälkeen.

Universitas Oulu on yliopiston rahoittama ja ylioppilaskunnan itsenäisesti vetämä yhteishanke, joka tarjoaa rahoitusta opiskelijoiden opintoja tukeville ideoille. Aiempina vuosina rahoitusta on myönnetty esimerkiksi tuutoritoiminnan pyörittämiseen, opiskelijalähtöisten oppimistilojen kehittämiseen, seminaareihin ja vierailevien tähtien luentoihin sekä erikoisosaamista kehittäviin kursseihin. Suunnittelussa voi hyödyntää olemassa olevia ideoita tai luoda jotain aivan uutta.

Universitas-rahoituksen myöntöperusteet

 • Projekti tukee opintojen sujuvuutta, työelämärelevanssia tai kansainvälisyyttä.
 • Projekti on voittoa tavoittelematon.
 • Kaikilla järjestön, oppiaineen tai yliopiston opiskelijoilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua ilmoittautumisajan ja maksimiosallistujamäärän puitteissa.
 • Onnistuneella projektilla on mahdollisuus jatkua muulla rahoituksella.
 • Projekti on uusi eikä se kuulu ainejärjestön tai yliopiston jatkuvaan toimintaan.
 • Projekti ei ole saanut ylioppilaskunnan projektiavustusta.
 • Projektin eduksi katsotaan yhteistyö esimerkiksi oppiaineen, muiden ainejärjestöjen tai yritysten kanssa.

Lähtökohtaisesti rahoitusta ei myönnetä tilavuokriin yliopistolla.

Universitas-rahoitus myönnetään kullekin projektille vain kerran, mutta hankkeen ei tarvitse olla kertaluonteinen. Toivottavaa on, että projektit voivat vastaisuudessa jatkua esimerkiksi tiedekunnan tai oppiaineen rahoituksella. Hankkeen eduksi siis luetaan se, jos esimerkiksi oppiaine sitoutuu jatkamaan onnistunutta projektia.

Ohjausryhmä arvioi jokaisen hakemuksen tapauskohtaisesti ja käyttää päätöksessään harkintavaltaansa.

Rahoituksen hakuaika on jatkuva. Universitas-rahoituksen myöntämisestä päättää kuusihenkinen ohjausryhmä, johon kuuluu ylioppilaskunnan edustajia.  Ohjausryhmä myöntää avustuksia sitä mukaa kuin avustukset saapuvat. Syksyllä alkavien projektien kohdalla hakemukset olisi hyvä toimittaa huhtikuun loppuun mennessä.  Hakemusten käsittelyyn on hyvä varata aikaa muutamia viikkoja.

Rahoitus myönnetään vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen universitas@oyy.fi, ja siihen täytyy sisältyä

 • hankkeen nimi
 • järjestäjä ja hankkeen koordinointi
 • hankkeen kuvaus
 • hankkeen aikataulu
 • tavoitteet
 • kohderyhmä(t)
 • mahdolliset yhteistyökumppanit ja heidän yhteystietonsa
 • hankkeen jatkuvuus
 • henkilöresurssit
 • haettava rahasumma budjetoituna
 • yhteyshenkilö.

Hakemuksen tekemiseen ja budjetointiin voi pyytää apua ottamalla yhteyttä OYY:n yhteisöasiantuntijaan osoitteessa yhteiso@oyy.fi.

Oppiaineen tai muun yhteistyökumppanin yhteyshenkilö täytyy nimetä, jos projekti liittyy tiettyyn opintojaksoon tai jos kumppani osallistuu jollakin tavalla projektin kustannuksiin. Kannustamme ainejärjestöjä suunnittelemaan projekteja yhdessä oppiaineen, laitoksen tai osaston kanssa.

Hyväksytyistä hankkeista laaditaan hankkeen vastuuhenkilön toimesta loppuraportti, jossa kuvataan hankkeen toteutuminen ja vaikuttavuus sekä hankkeen ja kustannusten toteutuminen.

Skip to content