EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2022

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 4/2022 pidetään tiistaina, 18. päivänä lokakuuta 2022 klo 17.00 alkaen Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella, L2-salissa.

Kokouksessa käsitellään muun muassa muutoksia OYY:n hallituksen valintaan sekä linjapaperia. Linjapaperi on asiakirja, joka määrittelee ylioppilaskunnan edunvalvonnan ja vaikuttamisen suuret linjat. Lisäksi kuullaan esittelyt PSOASin edustajalta sekä OYY:n uusilta työntekijöiltä! Asialista kokonaisuudessaan alla. Kokousta voi seurata paikan päällä tai etänä zoomin kautta.

 

Asialista


1 § KOKOUKSEN AVAUS
2 § LAILLISUUS
3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS
4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT
7 § ILMOITUSASIAT
7.1 § UUSIEN TYÖNTEKIJÖIDEN ESITTÄYTYMINEN
7.2 § PSOASIN ESITTELY
7.3 § OULUN YLIOPISTON YLIOPISTOHALLITUKSEN OPISKELIJAJÄSENTEN TERVEISET
7.4 § YLIOPPILASKUNNAN HALLITUSVALINNAN MUUTOKSET
8 § OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI
9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA!

Oulussa 11.10.2022
Emma Hulkkonen
Edustajiston puheenjohtaja     

Lisää uutisia