Edustajiston kokous 2/2022

Edustajisto kokoontuu Linnanmaalla keskiviikkona 27.4.

Vuoden 2022 toinen edustajiston kokous pidetään keskiviikkona 27.4. klo 17 alkaen Linnanmaalla, luentosalissa L2. Kokouksessa muun muassa käsitellään OYY:n tilinpäätös vuodelta 2021. Koko asialistan voit lukea alta!

Kokousta voi myös seurata zoomissa.

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT

7 § ILMOITUSASIAT

7.1 § SYL-KUMMI ELINA KUULAN KUULUMISET
7.2 § HALLITUKSEN AJANKOHTAISET

8 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TILIKAUDELTA 1.1.2021–31.12.2021 JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

8.1 § VUOSIKERTOMUS JA HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTOKSESTÄ
8.2 § TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TALOUSVALIOKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS
8.3 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
8.4 § VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2021 HALLITUKSEN JÄSENILLE JA         PÄÄSIHTEERILLE

9 § HUMANITÄÄRINEN APU UKRAINAAN

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lisää kirjoituksia