Edustajiston kokous 6/2022

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 6/2022 pidetään keskiviikkona, 7. päivänä joulukuuta 2022 klo 17.00 alkaen Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella, luentosalissa L2-salissa.

Edustajiston vuoden viimeisessä kokouksessa valitaan ensi vuoden hallitus! Lisäksi valitaan keskusvaalilautakunta, puheenjohtaja ja jäseniä talousvaliokuntaan ja päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Edustajisto myös valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaikki ylioppilaskunnan jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.

 

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT

7 § ILMOITUSASIAT

7.1 § HALLITUKSEN AJANKOHTAISET

7.2 § HYVINVOINTITUUTOROINTI

8 § YLIOPPILASKUNNAN INSPEHTORIN VALINTA KAUDELLE 2023–2024

9 § EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2023

10 § EDUSTAJISTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2023

11 § OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SIJOITUSPOLITIIKKA

12 § TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

13 § TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA JÄSENMAKSUN SUURUUS LUKUVUODELLE 2023–2024

14 § YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2023

15 § TALOUSVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA KOLMEN JÄSENEN VALINTA KAUDELLE 2023-2024

16 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA VUODELLE 2023

17 § JUHLASÄÄNNÖN MUUTOS: HALLITUSNAUHA

18 § HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS: AAPO-APU SIDOTUN RAHASTON PERUSTAMINEN

19 § OULUN YLIOPISTON KAMPUSVISIO

20 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

TERVETULOA!

 

Oulussa 30.11.2022

 

 

Emma Hulkkonen

Edustajiston puheenjohtaja

Lisää kirjoituksia