Hyvästä opetuksesta, kiittäen koposektori

Olemme halunneet nostaa vaikuttamisessamme esille opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuden ja näkökulman esimerkiksi tekoälyyn, palautekäytäntöihin ja opiskelijahyvinvointiin näissä asioissa. Olemme iloisia siitä, että nämä teemat ovat myös nousseet keskusteluun läpi yliopiston. Esimerkiksi yliopiston työryhmiin halutaan entistä enemmän mukaan opiskelijoita ja heidän ajatuksiaan. Tämä on kehitys, jolle toivomme jatkoa! Uusillekin ajatuksille on vielä tilaa ja uskomme, että keskustelut kehittämisestä jatkuvat vielä pitkään.

Opiskelijajärjestöjen roolia hyvän edunvalvonnan toteutumisessa ei voi väheksyä. Olemme pyrkineet tänä vuonna toiminnassamme madaltamaan kynnystä tuoda ajankohtaisia puheenaiheita ja haasteita OYY:n alaisissa järjestöissä meidän tietoomme, jotta voimme mahdollisuuksien mukaan auttaa ja tehdä yhteistyötä opiskelijayhteisöämme koskevissa asioissa. Tästä haluamme osoittaa tässä vaiheessa kiitoksemme kaikille meihin yhteyttä ottaneille opiskelijoille ja järjestöille! Järjestökentältä saatu tieto muuttaa koulutuspoliittista sektoriamme reaktiivisesta toiminnasta enemmän proaktiiviseksi, kun pystymme paremmin ennakoimaan tulevaa samalla parantaen ylioppilaskunnan vaikutusmahdollisuuksia. Tällaisia asioita ovat olleet esimerkiksi opetukseen ja kurssijärjestelyihin liittyvät epäkohdat.

Myös tavallisen riviopiskelijan vaikutus opetuksen kehittämiseen ja muuttamiseen paremmaksi on merkittävä. Oikeastaan muutosta luovat erityisesti kaksi toimijaa – opiskelija joka intoutuu antamaan palautetta, sekä opettaja, joka toimii vastaanottavaisesti ja innostuu kehittämisestä. Olet varmaan huomannut, että toisen opettajan kurssit tuntuvat sinusta paremmilta kuin toisen. Saattaa olla, että syitä toisten opettajien kurssien paremmuudelle voi olla hankala pukea sanoiksi. Näillä kursseilla saattaa olla helpompi seurata opetusta, opettaja ottaa opiskelijoiden erilaiset tarpeet huomioon tai omalla olemuksellaan innostaa opiskelijaa kiinnostumaan aiheesta. Haluammekin antaa tästä vuosittain tunnustusta. 

Nämä tunnistetut hyvät opetuksen piirteet ovat myös kriteereinä Jäätävän hyvä opettaja -palkinnon saajalle. Tarkemmat kuvaukset kriteereistä ja äänestyslomake Jäätävän hyväksi opettajaksi vuodelle 2023 löytyvät linkistä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV0sDInWxXcAu6frEqYZrUifOq64BUuGspGRE5DBvZPdITVA/viewform?usp=sf_link  .

Äänestysaikaa on 30.11. asti. Anna opettajalle tunnustusta, joka hänelle kuuluu hyvästä opetuksesta!

Lisää kirjoituksia