Jäsenet toivovat OYY:ltä ekologista kestävyyttä ja avoimuutta

Jäsenkyselystä eväitä uuden strategian valmisteluun

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) toteutti keväällä 2024 kyselyn, jossa kartoitettiin ylioppilaskunnan jäsenten näkemyksiä OYY:n arvoista. Kyselyyn tuli 100 vastausta, ja suurin osa vastaajista oli 21-24-vuotiaita. Kaikki tiedekunnat olivat edustettuna vastauksissa. Kyselyn mukaan hieman yli puolet vastaajista tunsi OYY:n hyvin tai erittäin hyvin, ja suurin osa oli tyytyväisiä ylioppilaskunnan tarjoamiin palveluihin (keskiarvo 3,45/5).

Nykyiset arvot ja toiveet

 

Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä nykyisiin arvoihin ja piti niitä ajankohtaisina. Kuitenkin esiin nousi uusia toiveita, kuten kestävyyden, ekologisuuden ja ympäristön parempi huomioiminen sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Kestävyys onkin lisätty nykyiseen strategiaan arvona vuonna 2020. Monilla muilla ylioppilaskunnilla on omassa strategiassaan arvona tasa-arvo tai yhdenvertaisuus. Lisäksi opiskelijat toivoivat avoimuutta, avointa viestintää ja mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Poliittiset linjat herättivät myös kritiikkiä, ja joissakin vastauksissa toivottiin ylioppilaskunnan pitäytyvät tiukasti vain opiskelijoita suoraan koskevissa asioissa.

Vaikuttavuus ja parannusehdotukset

 

Erityisesti OYY:n tekemä häirinnän vastainen työ on huomattu ja se sai paljon kiitosta. Kuitenkin yli puolet vastaajista ei osannut arvioida OYY:n vaikuttavuutta yleisellä tasolla. Tämä korostaa tarvetta jatkaa ja parantaa viestintää tekemästämme konkreettisesta vaikuttamistyöstä ja sen tuloksista. Kevään 2024 aikana ylioppilaskunta ja erityisesti hallitus ovat olleet enemmän tavattavissa esimerkiksi tapahtumissa, mutta tätäkin on syytä edelleen kehittää.

Kestävyys ja kansainvälisyys kehittämiskohteina

 

Kestävyys oli 67 prosentin mielestä tärkeää tai erittäin tärkeää, ja opiskelijat esittivät monenlaisia ideoita konkreettisista toimista kestävyyden edistämiseksi. Vastaajat toivoivat esimerkiksi vaikuttamista opiskelijaravintoloiden toimintaan hävikin vähentämiseksi ja monipuolisemman kasvisruoan tarjoamiseksi, sekä kampusten energiankäytön esiin nostamista. Yhtenä toimenpiteenä on jo toteutettu linjaus vain kasvipohjaisen ruoan tarjoilemisesta ylioppilaskunnan tapahtumissa. Päätös kasvipohjaisuudesta tehtiin edustajiston kokouksessa syksyllä 2022, ja se on kirjattu OYY:n poliittiseen linjapaperiin.

 

Lisää kansainvälisten ja suomalaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia ryhmäytyä toivottiin, ja tämä aihepiiri on noussut esille myös aikaisemmissa kyselyissä. Tänä vuonna toimintasuunnitelmassamme onkin projekti, jonka tarkoituksena on kannustaa ja tukea opiskelijajärjestöjä osallistamaan kansainvälisiä opiskelijoita toimintaansa. Lisäksi teemme yhteistyötä kv-järjestöjen ja yliopiston kanssa tilanteen parantamiseksi.

 

Kysely oli ensimmäinen askel uuden strategian luomisessa. OYY:n nykyinen strategia on voimassa vuoteen 2025, ja uuden strategian valmistelu on aloitettu hyvissä ajoin. Kyselyn toteuttamisen lisäksi OYY:n edustajisto on nimennyt strategiatyöryhmän kokouksessaan 18.4. Työryhmässä toimivat edustajiston puheenjohtaja Karoliina Kokko-Tollola, hallituksen puheenjohtaja Anton Kostiainen, pääsihteeri Kauko Keskisärkkä, Eetu Leinonen, Ruusu Markus, Jami Kinnunen ja Suvi-Anna Salminen.

Lisää kirjoituksia