Kannanotto: Oikeus turvalliseen vaikuttamiseen kuuluu kaikille – OYY vaatii puuttumista esiin nousseisiin häirintätapauksiin

Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Oulun yliopistosta on tullut opiskelijoille turvaton paikka osallistua yhteisön päätöksentekoon ja toimintaan. Opiskelijaedustajat ovat joutuneet kohtaamaan kiusaamista ja häirintää niin yhteisön sisältä kuin sen ulkopuolelta. Yliopistolaissa määritellään opiskelijaedustajien asema yliopistojen päätöksenteossa. Opiskelijaedustajien tehtävä on edustaa opiskelijoita ja tuoda heidän näkökulma esille yliopiston eri toimielimissä ja työryhmissä.

Oulun yliopiston yliopistokollegion 31.5. pidetyn kokouksen myötä esille nousi keskustelu painostamisesta ja häirinnästä yliopistoyhteisön sisällä. Asia ei ikävä kyllä ole uusi, sillä OYY on jo vuosi sitten lähestynyt yliopistoa ja ilmaissut huolensa painostuksesta ja henkilöön menevästä kommentoinnista, jota opiskelijaedustajat ovat joutuneet kohtaamaan erityisesti kampusta koskevien keskustelujen yhteydessä. 

Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tähän velvoittaa niin yliopistolaki kuin Oulun yliopiston omat toimintamallit. Nettisivuillaan Oulun yliopisto “edellyttää kaikilta yliopistoyhteisön jäseniltä asiallista, hyvää käytöstä eikä hyväksy minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä.”  Oulun yliopistossa on yliopiston itsensä mukaan myös nollatoleranssi kiusaamiselle ja häirinnälle. Nämä tavoitteet eivät ole opiskelijaedustajien kohdalla toteutuneet.

“Vaadimme jokaista yliopistoyhteisössä työskentelevää ja opiskelevaa sitoutumaan rakentavan ja turvallisen toimintaympäristön luomiseen, johon jokainen uskaltaa osallistua”, kommentoi ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija Essi Leinonen. 

Yliopistodemokratian keskiössä on kolmikantaisuus eli se, että professorit, henkilökunta ja opiskelijat ovat tasapuolisesti edustettuina päättävissä elimissä. Opiskelijoiden asema ei lähtökohtaisesti ole helppo, sillä välillä voi olla hankala olla eri mieltä niiden ihmisten kanssa, jotka voivat vaikuttaa opintojesi kulkuun. Pelko siitä, että joutuu kiusaamisen tai häirinnän kohteeksi nostaa entisestään kynnystä ilmaista omaa mielipidettä.

“Räikeimmissä esimerkeissä jopa yksilön motiivit osallistumiselle pyritään asettamaan kyseenalaiseen valoon. Toivoimme, että vuosi sitten antamamme lausunto olisi ollut yhteisölle riittävä herätys. Nyt on viimeistään aika ryhtyä toimiin”, toteaa ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Jere Tapio.

Työ yhdenvertaisuuden ja turvallisemman tilan eteen ei ole pelkkiä juhlapuheita ja julkilausumia. Yliopistoyhteisössä käsitellään suuria tunteita herättäviä asioita. Kuitenkin asioiden tulisi riidellä ihmisten sijaan. Vastakkainasettelu ja puolien valitseminen rikkovat kaiken sen hyvän, jota tässä yhteisössä olisi mahdollista rakentaa. Jokainen on vastuussa omalta osaltaan siitä, että yhteisömme on sitä mitä haluamme sen olevan; paikka kokeilla, oppia ja tehdä virheitä. Paikka, jossa jokainen voi tuntea olevansa osa Oulun yliopistoa.

 

Lisätietoja

 

Essi Leinonen

Sosiaalipoliittinen asiantuntija

essi.leinonen@oyy.fi

puh. 040 526 5821

 

Jere Tapio

Koulutuspoliittinen asiantuntija

jere.tapio@oyy.fi

puh. 040 525 7821

Lisää kirjoituksia