Kannanotto: Ylioppilaskunta toivoo tulevalta rehtorilta erityistä panosta koulutukseen ja kansainvälisyyteen

OYY odottaa Oulun yliopiston hallitukselta avointa ja yhteisöä osallistavaa rehtorin valintaprosessia

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) toivoo yliopiston rehtorin valintaan harkittua, avointa ja osallistavaa prosessia. Rehtorin 5-vuotinen kausi on tulossa päätökseen, ja Oulun yliopiston hallitus on tänään avannut hakuprosessin julkaisemalla hakukuulutuksen, jolla etsitään rehtoria vuosille 2025–2029. 

Yliopiston rehtorin valinnasta on vastuussa yliopiston hallitus. Rehtori on merkittävä henkilö yliopistoyhteisössä, ja OYY:n mielestä on tärkeää, että prosessista viestitään avoimesti ja kaikilla yhteisön jäsenillä on mahdollisuus saada siitä tietoa ja tutustua ehdokkaisiin. Odotamme yliopiston hallitukselta ajantasaista ja osallistavaa viestintää myös opiskelijoiden suuntaan. 

Rehtori johtaa koko yliopistoa hallituksen ja strategian määrittämien suuntaviivojen mukaisesti. Siksi tarvitaan rehtori, jolla on verkostoja ja yhteistyökykyä ja ennen kaikkea halu toimia koko yliopistoyhteisön edun mukaisesti. “Opiskelijoiden näkökulmasta on tärkeää, että rehtori arvostaa koulutusta ja kuuntelee opiskelijoita. Toivomme rehtorilta halua tehdä yhteistyötä ylioppilaskunnan kanssa ja käydä vaikeitakin keskusteluja – siten on aikaisemminkin kehitetty yliopistoa”, toteaa OYY:n hallituksen puheenjohtaja Anton Kostiainen. 

Ylioppilaskunta toivoo, että monialainen yliopistomme houkuttelee hyviä hakijoita rehtorin tehtävään. Isossa organisaatiossa yhteistyökyky ja siihen kannustaminen ovat arvokkaita taitoja, ja niitä myös yliopiston hallitus toivoo hakijoilta hakukuulutuksessa. Yhteistyö ja sisäinen vuoropuhelu rakentavat aitoa yhteisöä johon sen jäsenet tuntevat kuuluvansa, ja tämän täytyy ulottua myös opiskelijoihin. Yhteisöllisyyden tärkeys nousi esille myös OYY:n keväällä 2024 toteuttamassa arvokyselyssä. “Hakukuulutuksessa esiin nostetut verkostot myös yliopiston ulkopuolelle ja kansainvälinen kokemus ovat vaatimuksia, joista on helppo olla samaa mieltä. Yliopistomme on jo nyt todella kansainvälinen ja sen merkitys tulee edelleen kasvamaan. Suuri osa yliopiston rahoituksesta tulee kansainvälisiltä kumppaneilta. Ylimmällä johdolla on oltava kyky ottaa kansainvälisyys huomioon kaikessa toiminnassa”, huomauttaa Kostiainen.

Yliopiston keväällä hyväksymä uusi strategia tuleville vuosille nostaa koulutuksen esille vahvemmin kuin ennen. Tasokas perustutkintokoulutus houkuttelee yliopistoon suomalaisia ja kansainvälisiä hakijoita, edistää valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistä sekä takaa sen, että meillä on jatkossakin tutkijoita myös omasta takaa. Laadukas koulutus on siis menestyvän yliopiston kulmakivi, ja tulevan rehtorin on tärkeää arvostaa koulutusta. “Yliopiston hallitus on tärkeän tehtävän äärellä, kun he valitsevat parhaan henkilön toteuttamaan yliopiston uutta strategiaa ja viemään Oulun yliopistoa eteenpäin alueelle ja koko Pohjois-Suomelle tärkeänä toimijana ja kouluttajana”, linjaa OYY:n pääsihteeri Kauko Keskisärkkä. 

Lisää kirjoituksia