Näin asumistukileikkaukset tulevat vaikuttamaan oululaisiin opiskelijoihin

Eduskunta on päättänyt yleiseen asumistukeen kohdistuvista leikkauksista ja suuri osa niistä astuu voimaan 1.4.2024. Tässä uutisessa käsitellään sitä, miten leikkaukset tulevat näkymään oululaisten opiskelijoiden arjessa.

Mistä on kyse?

Orpon hallitus päätti hallitusohjelmassaan toteuttaa yleiseen asumistukeen kaikkiaan 363 miljoonan euron leikkaukset. Tavoitteena on tasapainottaa alijäämäistä valtion taloutta. Hallitus valmisteli ja eduskunta hyväksyi tarvittavat lakimuutokset viime syksynä. Muutoksiin ei siten pysty enää vaikuttamaan.

Jopa 43 prosenttia yleisen asumistuen saajista on opiskelijaruokakuntia ja asumistuen leikkaukset tulevat vaikuttamaan kaikkien tukeen. Yksittäisen opiskelijan asumistuen muutos riippuu ruokakunnan koosta ja palkkatuloista. Leikkaus yksinasuvalle voi olla kuitenkin jopa satoja euroja kuukaudessa ja useamman aikuisen ruokakunnilla vielä enemmän.

 

Miten yleinen asumistuki muuttuu?

Yleiseen asumistukeen kohdistuu useita muutoksia, joiden ansiosta tuen taso heikkenee jokaisella ja osalla tuen saaminen loppuu kokonaan. Tässä ovat merkittävimmät muutokset, jotka tulevat leikkaamaan asumistukea:

  1. Yleisen asumistuen korvausprosentti pienenee:
    Asumistuki on korvannut tähän saakka korkeintaan 80 prosenttia ruokakunnan asumismenoista. Muutosten myötä korvausprosentti laskee 70 prosenttiin. Muutos tarkoittaa, että asumistuki tulee korvaamaan entistä pienemmän osan ruokakunnan asumismenoista ja yhä suurempi osa jää ruokakunnan itsensä maksettavaksi. Tämä muutos heikentää kaikkien asumistukea saavien ruokakuntien tukea vähintään 12,5 prosentilla.
  2. Yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu:
    Asumistuen ansiotulovähennys tarkoitti, että ensimmäiset 300 palkkana tienattua euroa ei laske asumistuen määrää. Sen poistumisesta seuraa, että palkkatulot alkavat leikata asumistukea aiempaa enemmän ja pienemmillä tulotasoilla. Siksi asumistuki pienenee voimakkaasti suurella osalla ruokakunnista, joiden jäsenillä on kohtuullisia palkkatuloja. Ansiotulovähennyksen poistumisesta johtuva asumistuen leikkaus voi olla yksinasuvalla jopa 100 euroa ja useamman aikuisen ruokakunnilla vielä enemmän. Heikennys riippuu ruokakunnan tulotasosta ja koosta, joten vaihtelu on suurta.

 

Mistä saan tietää tulevan asumistuen määrän?

Asumistuen muutoksista on saatavilla tietoa Kelan nettisivuilta. Tulevan asumistuen tason voit selvittää Kelan nettisivuilta löytyvästä yleisen asumistuen laskurista tai tiedustella heidän asiakaspalvelusta.

 

Milloin asumistuen leikkaukset tulevat voimaan?

Asumistuen leikkauksista valtaosa tulee voimaan 1.4.2024. Yksittäisen ruokakunnan saamaan asumistukeen muutos toteutuu kuitenkin vasta silloin, kun asumistuen taso tarkistetaan ensimmäisen kerran voimaantulopäivän jälkeen. Tämä voi tapahtua sen yhteydessä, kun asumistuki on tarkastettava esimerkiksi tulojen muutoksen tai muuton takia tai säännönmukaisen vuosittaisen tarkastuksen yhteydessä. Käytännössä siis osa ruokakunnista kokee leikkauksen jo keväällä, kun osalle se toteutuu vasta vuoden lopulla. Asumistuen vuosittaisen tarkastuspäivän voi tarvittaessa varmistaa Kelalta.

 

Tulevia muutoksia asumistukeen:

  1. Yleisen asumistuen maksaminen omistusasuntoihin päättyy 31.12.2024. Vuoden 2025 alusta lähtien omistusasujat eivät siis voi saada asumistukea asumismenojensa kattamiseen missään tilanteessa.
  2. Asumistukeen ollaan suunnittelemassa varallisuusrajaa, joka olisi alustavien tietojen mukaan 10 000 euroa. Tarkempia tietoja varallisuusrajasta ei kuitenkaan vielä ole.

Lisätietoa löydät Kelan nettisivuilta ja OYY:n sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta Essi Leinoselta (essi.leinonen@oyy.fi).

Lisää kirjoituksia