OYY kommentoi opiskelijavalintauudistusta

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja ollaan uudistamassa vuosille 2025 ja 2026. Aiemmin viime vuonna Oulun ylioppilaskunta lausui todistusvalinnan uudistuksesta, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuodelle 2026. Todistusvalinnan uudistuksessa keskeisenä muutoksena on ollut parantaa ylioppilaskirjoitusten oppiaineiden vastaavuutta korkeakoulujen tutkinto-ohjelmiin. Opiskelijavalintauudistuksen viimeinen vaihe on tänä vuonna valintakoevalinnan uudistaminen.

Valintakoeuudistuksen tavoitteena on kehittää yliopistojen opiskelijavalintaa sekä hakijoiden että yliopistojen näkökulmasta yksinkertaisemmaksi, selkeämmäksi ja vähemmän kuormittavaksi. Keskeisenä toimenpiteenä hankkeessa on yhdistää aiemmin yli sata koetta kattava pääsykokeiden määrä merkittävästi pienemmäksi ja siten saavutettavammaksi. Nykyinen yhdeksän kokeen luonnos esitetään kesällä yliopistoille, jotka päättävät osallisuudestaan lokakuun loppuun mennessä.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta kommentoi valintakoeuudistuksen luonnosta. Luonnoksessa meitä huolettaa alakohtaisten eriytyvien osioiden puute osassa kokeita, mutta samaan aikaan myös niiden aiheuttama aikapaine opiskelijalle. Eriytyville osioille on annettava oma suoritusaika yhteisten osioiden lisäksi hakijoiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi. Kokeen kokonaisajan on silti pysyttävä inhimillisenä jokaiselle hakijalle.

Hankkeessa painotetaan koneellisesti tarkistettavien tehtävien, kuten monivalintatehtävien lisäämistä kokeisiin. Monivalintojen käyttö monipuolisesti eri kokeissa on hankkeessa hyvin perusteltu. Siitä huolimatta monivalintojen ei tule olla ainoa tehtävämuoto aloilla, joilla tekstin tuottaminen on keskeinen osaamisalue. 

Myös keskustelu eri yliopistojen tilatarpeista kokeiden järjestämisessä on syytä ottaa laajemmin huomioon hankkeessa. Eri yliopistojen on valmistauduttava merkittävään pääsykoeosallistujamäärän muuttumiseen suuntaan tai toiseen.

Kokonaisuudessaan koemme, että uudistusta ei pidä kehittää määrä, vaan laatu edellä. Hankkeen tavoite saada kaikki valintakokeet reilun viikon ajanjaksolle ei ole mielestämme järkevä. Ei siis ole syytä pakottaa hyvinkin erilaisia aloja samaan kokeeseen. Esimerkiksi kahdelle tai kolmelle viikolle jakautuva valintakoeurakka ei ole mielestämme mahdoton opiskelijalle osallistua.

Lue lisää opiskeluvalintojen uudistuksesta hankkeen nettisivuilta: https://blogs.helsinki.fi/valintahanke/ 

Lisää kirjoituksia