Näillä pysyt kiinni opinnoissa

Tärkein kaikista vinkeistä: tee henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). HOPS on muutakin kuin aikataulu suoritettavista kursseista – sen avulla opiskelu on helpompi jäsentää päämäärätietoisemmaksi. Yliopisto-opintojen 300 opintopistettä on iso kokonaisuus hallittavaksi, joten HOPS on aivan paras väline pysyä kärryillä omasta opintopolustaan. Uudet opiskelijat laativat HOPSin omaopettajansa kanssa – vanhempien opiskelijoiden kannattaa olla yhteydessä oppiaineensa opintoneuvojaan tai amanuenssiin. Muista, että esimerkiksi Kieli- ja viestintäkoulutuksen kursseille pääsemisen edellytyksenä voi olla kurssien sisältyminen HOPSiin. Lisäksi HOPSia laatiessa on syytä huomioida mahdolliset kesä- ja vaihto-opinnot, jolloin myös näiden sisällöt tukevat opiskelua ja suunnitellussa aikataulussa valmistumista.

Jos et vielä vakuuttunut tästä mainospuheesta, tsekkaa: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojentueksi/hops

Oulun yliopistolla on käytössä kirjava valikoima erilaisia tietojärjestelmiä. Alkuun järjestelmien runsaus saattaa hämmentääkin, mutta kaikki ovat tarkoitettuja opintojen sujuvan etenemisen mahdollistamiseen, joten järjestelmiä kannattaa hyödyntää rohkeasti.

Linkit tietojärjestelmiin löytyvät Kompassi-sivustolta, joka kerää yhteen kaikki mahdolliset opiskeluympäristöön liittyvät apuvälineet: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=13380857

I love arki – Opiskelijan hyvän arjen työkalupakki on avattu. Haluatko oppia hallitseman arkeasi ja ajankäyttöäsi paremmin? Tai haluatko oppia keinoja, joilla ylläpidät hyvinvointiasi? Jos vastasit kyllä, tutustu YTHS:n uuteen I love arki-verkkosivustoon, jonne on koottu tiivistetysti tietoa opiskelijalle tärkeistä arjen asioista, kuten tasapainoisesta ravitsemuksesta, hyvästä unesta, stressinhallinnasta ja riittävästä liikunnasta.

Erityisesti pikalinkeistä kannattaa tutustua seuraaviin:

Laturi (gradu- tai diplomityövaiheessa): Yliopisto ottaa 2013 käyttöön sähköisen egradun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija lähettää gradunsa ohjaajalle tarkistettavaksi sähköisen järjestelmän kautta ja säästää näin ollen yhden kansitusmaksun verran.

Lukkari (kaikille lukukauden alussa): Lyömätön apuväline oman lukujärjestyksen suunnitteluun lukukauden alussa. Helppokäyttöinen aikataulutuksen väline, jolla näet kätevästi mahdolliset päällekkäisyydet sekä viikottaiset tuntimäärät opiskelun parissa. Muista merkata kalenteriin aikaa myös itseopiskelulle!

Noppa (kaikille lukuvuoden aikana): Noppa-portaali on tarkoitettu opettajille ja opiskelijoille yhteiseksi päivittäiseksi kurssityökaluksi. Sen kautta opettaja voi lähettää opiskelijoille tiedotteita, jakaa kurssimateriaaleja ja ilmoittaa esimerkiksi välikokeiden tuloksista.

Optima (kaikille tietyillä kursseilla): Monilla kursseilla käytetään oppimisympäristö Optimaa esimerkiksi ryhmäkeskustelujen käymiseen. Yliopistolla on myös kursseja, jotka käydään yksistään Optimassa ilman kontaktiopetusta.

Refworks (erityisesti opinnäytetyötä tehdessä): Apuväline viittauskäytäntöjen hallintaan. Kirjasto järjestää opinnäytetöihin liittyvää tiedonhakukoulutusta, jossa opetellaan myös Refworksin käyttöä. Lisäksi kirjaston neuvonnasta voi pyytää milloin tahansa pikapreppausta järjestelmään.

Urkund (erityisesti opinnäytetyötä tehdessä, mutta myös monilla kursseilla): Yliopisto käyttää plagioinninestojärjestelmä Urkundia tarkistamaan, että opinnäytetöissä ei ole lainattu tekstiä ilman asiaankuuluvia lähdeviittauksia. Opettaja on velvoitettu suosittelemaan Urkundin käyttöä, mutta tekijänoikeudellisista syistä (opinnäytetyö jää Urkundiin käytettäväksi vertailutekstinä myöhemmissä tarkistuksissa) opiskelija voi myös kieltäytyä Urkund-tarkastuksesta. Tällöin plagiointitarkastus tehdään ilman Urkund-järjestelmää.

WebOodi (kaikille): WebOodin kautta ilmoittaudutaan kursseille sekä tentteihin. Muista tarkistaa oman oppiaineesi tentti-ilmoittautumisen aikataulut (vaihtelee oppiaineittain muutamasta päivästä muutamaan viikkoon). Suosituimmat kurssit täyttyvät nopeasti, joten kannattaa olla hereillä lukukauden alussa, jotta pääsee haluamaansa ryhmään. WebOodiin tulevat myös tenttitulokset, siellä voi tutustua eri oppiaineiden opinto-oppaisiin sekä tilata epävirallisen suoritusotteen.

Opinnäytetyö tehdään sekä kandi- että maisterivaiheessa. Kandidaatintutkielman ja pro gradu –tutkielman tai diplomityön laajuus ja työstämisen käytännöt voivat vaihdella eri oppiaineissa tiedekuntien sisälläkin, joten tutustu oman oppiaineesi opinto-oppaaseen opinnäytetyön aloittamista suunnitellessasi. Netistä löytyy monenlaisia yleispäteviä oppaita opinnäytetyön laatimiseen, joten jos et tiedä mistä aloittaa tai muuten vain tuntuu, että urakka on liian iso selätettäväksi, tutustu esimerkiksi näihin:https://www.nyyti.fi/tietoa/opinnaytetyo/

Jos Oulun yliopiston oppiainevalikoimasta ei löydy juuri sitä sivuainetta, jolla täydentäisit tutkintosi mieleiseksesi, harkitse JOO-oikeuden eli joustavan opinto-oikeuden hakemista. Yliopiston nettisivuilta löytyy tiedekuntakohtaiset hakuohjeet: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinnot/joo Klikkaa oman tiedekuntasi ”ohje kotiyliopistona”-kohtaa. Oulun yliopisto tekee kattavaa JOO-yhteistyötä Lapin yliopiston kanssa, joten kannattaa tutustua erityisesti Rovaniemeltä löytyvään tarjontaan. Tietyissä tiedekunnissa JOO-oikeuksia myönnetään ainoastaan Lapin yliopistoon.