Vaihtoehtoisia tapoja viettää kesä

Kesätyöt

Oivallinen tapa viettää kesä on käydä töissä. Tällä voi kartuttaa osaamistaan ja lisätä tulevaa houkuttelevuutta työmarkkinoilla. Kaikenlainen työkokemus on kokemusta ja antaa parempia valmiuksia työelämään.

Lue esim. täältä vinkkejä, kuinka hakea tietoa töiden hakemisesta ja hakemuksen tekemisestä.

Jos olet 16–24-vuotias, voit kokeilla myös kesäyrittämistä, ja saada siihen tukeakin oululaiselta verkostolta. Katso lisätietoa sivustolta: www.kesayrittaja.com.

Olethan tarkkana tulorajojen kanssa! Säästä kaikki vuoden palkkakuitit ja laske tienestiesi loppusumma. Tämän tiedon saat myös verottajan veroehdotuksesta aina keväällä. Jos kesätöistä saatu palkka nousee tulorajojen yli, opintotuki kannattaa perua ja jo nostetut ylimääräiset tukikuukaudet edellisen kalenterivuoden osalta palauttaa toukokuun loppuun mennessä. Mikäli tulorajat ylittyvät eikä opintotukea peruta tai palauteta, Kela perii opintotuen takaisin 7,5 prosentin takaisinperintäkorotuksella, minkä lisäksi takaisinperittyjä opintotukikuukausia ei saa enää takaisin käyttöönsä. Katso lisätietoa opintotuen tulorajoista Kelan sivuilta.

Opiskelu

Opiskelua voi jatkaa myös kesällä. Katso lisätietoa Oulun yliopiston tarjoamista kesäopinnoista täältä.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija voi opiskella myös Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa tutkintoon sisällytettäviä opintoja, joista monet ovat Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia. Katso kesäyliopiston opintotarjonta kesällä 2018 täältä.

Ja mikä parasta: opintotukea saa myös kesäopintoihin! Kesäopintotukea haetaan opintotuen muutoslomakkeella tai Kelan sähköisessä asioinnissa. Kesästä 2018 lähtien hakemuksessa ei enää tarvitse esittää opintosuunnitelmaa, jos opiskelet kesäajan Suomessa. Haettaessa opintotukea ulkomailla suoritettavaan opintojaksoon, tulee opintotukihakemukseen aina liittää todistus opinnoista ulkomailla.

Opintotukea kannattaa hakea kesäajalta kuitenkin vain, jos tarkoituksesi todella on opiskella, jottei opintotukikuukaudet lopu kesken tutkinnon suorittamisen. Kesäaikana käytetyt opintotukikuukaudet ovat myös opintojen edistymisen seurannassa ja opintotuen tulovalvonnassa huomioitavia kuukausia. Lisätietoja kesäajan opintotuesta löytyy Kelan sivuilta.

Harjoittelu

Oman alan työkokemusta saa varmimmin harjoittelun kautta. Osa harjoitteluista on palkallisia tai tuettuja, joistakin ei palkkaa saa. Tällöin harjoittelun tukena on opintotuki. Huomaa, että harjoittelustakin saatu palkka voi vaikuttaa opintotukeen. Lisätietoa harjoittelusta löydät täältä. Katso myös Oulun yliopistolle ilmoitetut harjoittelu-, työpaikka- ja opinnäytepaikkatarjoukset, jotka tulevat Aarresaari.net -palvelun kautta sekä seuraa Internship UniOulun twitter-tiliä @InternshipUO.

Oulun kaupunki tarjoaa kesätyöharjoittelua yli 18-vuotiaille opiskelijoille, mutta näitä tulee hakea jo hyvissä ajoin. Lisätietoja Oulun kaupungin sivuilta.

Lue täältä vinkkejä ja linkkejä, kuinka saada harjoittelupaikka ja kuinka tehdä hyvä hakemus.

Toimeentulotuki

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta suorittaa mitään opintoja, eikä sinulla ole tuloja eikä säästöjä, olet oikeutettu toimeentulotukeen. Huomioi, että toimeentulotuki lasketaan ruokakuntakohtaisesti ja nostamaton(kin) opintolaina lasketaan tuloksi. Lue lisää toimeentulotuesta täältä.

Myönteisen toimeentulotukipäätöksen saaneet yli 18-vuotiaat opiskelijat voivat hakea kesätyöharjoittelupaikkaa Oulun kaupungilta. Katso lisätietoja Oulun kaupungin sivuilta.

Akkujen lataaminen

Jos sinulla on säästöjä, muutat kesäksi takaisin vanhempiesi luo tai muuten vaan tarvitset ja sinulla on mahdollisuus lomailuun, voit käyttää kesän akkujen latailuun. Pimeän syksyn ja talven tuloon on hyvä varautua, jotta jaksaa taas opiskella. Kesäaikana on hyvä mahdollisuus kuitenkin vähintäänkin päivittää CV ja LinkedIn-profiili ajan tasalle.

Huomaathan myös, että olet oikeutettu saamaan yleistä asumistukea myös kesäaikana, kunhan yleisen asumistuen ehdot täyttyvät? Asumistukea voidaan maksaa myös tilapäisen poissaolon ajalta vakituisessa asunnossa asumiseen. Jos esim. opiskelija tekee kesätöitä muualla kuin opiskelupaikkakunnalla ja maksaa edelleen vuokraa vakituisesta asunnostaan, hän voi saada siihen asumistukea 3 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuitenkin vain yhteen asuntoon kerrallaan. Lisätietoja yleisestä asumistuesta Kelan sivuilta!

Miten sitten kesän vietätkin, niin nauti auringosta ja valosta sekä muista välillä hengähtää!