Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

Väitöskirjatutkijoille

HUOM! Väitöskirjatutkijat ovat hakukelpoisia myös muihin kuin alla lueteltuihin toimielimiin (pl. tiedekuntien toimielimet, ks. erillinen hakukelpoisuus). Alla olevat edustuspaikat on varattu vain väitöskirjatutkijoille.

Hallinnossa edustavat väitöskirjatutkijat kokoontuvat Väitöstutkijoiden jaostossa.

Tutkijakoulun johtoryhmä

Tutkijakoulun dekaani asettaa johtamisen tueksi tutkijakoulun johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea dekaania tohtorikoulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä yliopiston strategian toimeenpanossa. Kokouksissa käsitellään muun muassa tutkijakoulun toimintojen kehittämistä, tutkijakoulun hakuaikoja ja -kriteereitä sekä matka-apurahojen määriä. Johtoryhmän asema ja tehtävät voivat muuttua vuonna 2022 tutkijakoulun organisaation rakennemuutoksen myötä. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot. Tutkijakoulun dekaani toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Tutkijakoulun johtoryhmään kuuluvat tohtorikoulutustoimikuntien puheenjohtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Tutkijakoulun dekaani nimeää ylioppilaskunnan esityksestä yhden väitöskirjatutkijajäsenen ja tämän varajäsenen, joiden toimikauden pituus on kalenterivuosi kerrallaan.

Tohtoriohjelmatoimikunnat

Tutkijakoulussa toimii neljä tohtoriohjelmatoimikuntaa ihmistieteiden, tekniikan ja luonnontieteiden, terveys- ja biotieteiden sekä tieto- ja sähkötekniikan aloilla. Tohtoriohjelmatoimikunta ohjaa, kehittää ja arvioi alalleen kuuluvien tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Ne muun muassa arvioivat opinto-oikeushakemuksia, tutkimussuunnitelmia ja lopullisia väitöskirjoja ja vastaavat tieteenalakohtaisten jatko-opintojen järjestämisestä. Toimikunnat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa.

Tohtoriohjelmatoimikuntiin valitaan jokaiseen kaksi varsinaista väitöskirjatutkijaa ja kaksi varajäsentä kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimikuntien kokoonpanot voivat muuttua vuonna 2022.

Edustajien yhteystiedot:

Tutkimusneuvosto

Oulun yliopiston tutkimusneuvosto tukee rehtoraattia yliopiston tieteellisen tutkimuksen kehittämisessä ja tiedepoliittisen keskustelun ylläpitämisessä. Tutkimusneuvoston toiminta käsittelee tutkimukseen liittyviä käytäntöjä ja tutkimuksen laadunarvioita. Neuvosto keskustelee mm. tiedepoliittisista avauksista, tohtorikoulutuksesta, rekrytoinneista, tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä tutkimuksen laatutyöstä. Toimielimen puheenjohtajana toimii Oulun yliopiston tutkimusrehtori, jonka lisäksi neuvostossa istuu professoreita. Tutkimusneuvosto onkin erinomainen paikka verkostoitua Oulun yliopiston tutkimuksesta vastaavien tahojen kanssa ja vaikuttaa tutkimustoiminnan kehitykseen yliopistossamme. Neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen väitöskirjatutkijoista kaksivuotiselle kaudelle.

Tutustu tutkimusneuvoston tehtäviin, kokoonpanoon ja pöytäkirjoihin

 • Opiskelijaedustajat

  Jäsen:
  Jarkko Impola,
  jarkkoimpola@gmail.com

  Varajäsen:
  Seevali Nishanta Beligalage