Edustajisto

37-jäseninen edustajisto valitaan joka toinen vuosi käytävissä vaaleissa. Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain.

Emma Hulkkonen
edustajiston puheenjohtaja
Leea Putula
edustajiston varapuheenjohtaja

Kasvatustieteiden vaaliliitto

Kati Korteniemi
Laura Putkinen
Annika Sulkala
Samuli Rysä
Ville-Pekka Saarinen

Humanistinen vaaliliitto

Milla Laakso
Suvi-Anna Salminen
Eveliina Tiusanen
Karoliina Kokko-Tollola

Eerik Silvén
Paavo Koho
Jasmin Urpilainen
Atte Syväniemi

Samu Vanhala
Anisa Harju
Maria Ollila
Pauliina Järvinen
Tom-Erik Toikka

Tapani Laine
Hanna Koskela
Matin Moradi
Maari Kytöharju
Jatta Kaija

Kylterien vaaliliitto

Joona Pulkkinen
Minttu Varis
Mari Rantakangas

TST:n Teekkareiden vaaliliitto

Janne Kilponen

Arkkitehtuurin, Tuotannon & Koneen vaaliliitto

Emma Ahtiainen
Greta Mäntykangas
Vili Taskinen
Lauri Lassila

Ympäristörakentajien & Prosessin vaaliliitto

Meri Pekki
Ilmari Tilvis
Ella Palosaari

Skip to content