Organisaatio

IMG_0837Oulun yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolaissa määritelty julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimintaa ohjaavat rehtorin hyväksymät säännöt.

Yliopistolain 46§ toteaa ylioppilaskuntien tehtävästä seuraavasti:

“Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.”

Tämä kirjaus sisältää paljon. Näillä nettisivuilla voit tutustua tapoihin, joilla toteutamme lakisääteistä tehtäväämme.

Miten OYY toimii?

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan organisaatiomalli nojaa perinteiseen edustukselliseen demokratiaan. Jäsenet valitsevat edustajansa ylimpään päättävään elimeen eli edustajistoon vaaleilla, joissa kuka tahansa vaalikelpoinen voi asettua ehdokkaaksi ja tulla valituksi edustajistoon. Edustajisto taas valitsee toimeenpanevan elimen eli hallituksen edustamaan itseään ja toteuttamaan päätöksiä.

Hallituksen ja edustajiston toiminnan tukena toimii jaostoja, joille on annettu asioiden valmisteluvaltaa ylioppilaskunnassa. Jaostot ovat kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia, joissa voit tuoda oman näkemyksesi asioista muiden tietouteen ja vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan.

Edustajiston ja hallituksen lisäksi myös pääsihteeri kantaa ylioppilaskunnassa poliittista valtaa. Hän on ylioppilaskunnan työntekijöistä Oulun ylioppilaslehden päätoimittajan ohella ainoa, jonka edustajisto valitsee. Pääsihteeri toimii ylioppilaskunnan työntekijöiden esimiehenä ja ylioppilaskunnan yhdyssiteenä yhteistyökumppaneihin.