Organisaatio

Miten ylioppilaskunta toimii?

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolaissa määritelty julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimintaa ohjaavat edustajiston hyväksymät ja rehtorin vahvistamat säännöt.

Yliopistolain 46§ (558/2009) toteaa ylioppilaskuntien tehtävästä seuraavasti:

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Miten OYY toimii?

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan organisaatiomalli nojaa perinteiseen edustukselliseen demokratiaan. Jäsenet valitsevat edustajansa ylimpään päättävään elimeen eli edustajistoon vaaleilla, joissa kuka tahansa vaalikelpoinen voi asettua ehdokkaaksi ja tulla valituksi edustajistoon. Edustajisto taas valitsee toimeenpanevan elimen eli hallituksen edustamaan itseään ja toteuttamaan päätöksiä.

Hallituksen ja edustajiston toiminnan tukena toimii jaostoja, joille on annettu asioiden valmisteluvaltaa ylioppilaskunnassa. Jaostot ovat kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia, joissa voit tuoda oman näkemyksesi asioista muiden tietouteen ja vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan.

Edustajiston ja hallituksen lisäksi myös pääsihteeri kantaa ylioppilaskunnassa poliittista valtaa. Hän on ylioppilaskunnan työntekijöistä Oulun ylioppilaslehden päätoimittajan ohella ainoa, jonka edustajisto valitsee. Pääsihteeri toimii ylioppilaskunnan työntekijöiden esimiehenä ja ylioppilaskunnan yhdyssiteenä yhteistyökumppaneihin.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitaan joka toinen vuosi käytävissä edustajistovaaleissa. Edelliset vaalit käytiin marraskuussa 2021. Jokainen ylioppilaskunnan jäsen voi asettua ehdolle tai äänestää edustajistovaaleissa. Edustajistossa toimii useita eri ryhmiä, joista osa edustaa eri tiedekuntien opiskelijoita, osa on poliittisia ryhmiä. Edustajiston puheenjohtaja valitaan aina vuodeksi kerrallaan johtamaan edustajiston toimintaa. Edustajiston kokouksissa sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri.

Edustajiston nykyisen kokoonpanon löydät täältä.

Edustajisto kokoontuu noin 8 kertaa lukuvuoden aikana. Se päättää ylioppilaskunnan suurista linjoista, jotka on kirjattu dokumentteihin kuten poliittiseen linjapaperiin, strategiaan ja sääntöihin. Vuosittain edustajisto päättää ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, eli siitä miten ylioppilaskunnan rahoja käytetään. Edustajisto myös hyväksyy toimintasuunnitelmaan kuuluvat projektit, joilla toimintaa kehitetään.

Lisäksi edustajisto valitsee ylioppilaskunnan pääsihteerin ja Oulun ylioppilaslehden päätoimittajan.

Edustajiston kokoukset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita! Kokouksista myös kirjoitetaan päätösmuistiot, joista voi nopeasti lukea mitä päätöksiä kokouksissa on tehty.

Ylioppilaskunnan hallituksessa toimii 6–9 edustajiston vuosittain valitsemaa jäsentä, ja sen toimintaa johtaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus on ylioppilaskunnan toimeenpaneva elin, joka huolehtii edustajiston päätösten toteuttamisesta, edustaa ylioppilaskuntaa ja tarkkailee ylioppilaskunnan taloutta yhdessä pääsihteerin ja talousvaliokunnan kanssa.

Hallitus kollektiivina toimii myös pääsihteerin esimiehenä sekä rekrytoi tarvittaessa henkilökuntaa, lukuunottamatta Oulun ylioppilaslehden päätoimittajaa ja pääsihteeriä, jotka valitsee edustajisto.

Hallitus toimii tiiviissä yhteistyössä jaostojen ja valiokuntien kanssa. Jaostojen ja valiokuntien kautta jäsenistö pystyy vaikuttamaan hallituksen tekemiin lausuntoihin ja kannanottoihin sekä tuomaan muutenkin omat näkemyksensä asioista hallituksen tietoon. Hallitus pitää yhteyttä OYY:n piirissä toimiviin järjestöihin kummitoiminnan avulla. Kaikille ainejärjestöille on jaettu OYY-kummit hallituksesta.

Hallitukseen voi asettua ehdolle kuka tahansa vaalikelpoinen ylioppilaskunnan jäsen. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan ylioppilaskunnan hallituksessa, ota rohkeasti yhteyttä pääsihteeriin tai johonkin edustajistoryhmään. Edustajisto valitsee vuosittain vaihtuvan hallituksen aina loppuvuodesta, mutta mikäli hallituspaikka kiinnostaa, kannattaa liikkeellä olla riittävän ajoissa!

Lotta Leinonen
hallituksen puheenjohtaja; Ulkoiset sidosryhmäsuhteet, omistajaohjaus ja talous
Viljami Viinikka
hallituksen 1. varapuheenjohtaja, järjestöt
Suvi-Anna Salminen
hallituksen 2. varapuheenjohtaja, viestintä
Iikka Kokkoniemi
hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
Lotta Ellonen
hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
Tiitu-Lotta Paju
hallituksen jäsen, tapahtumat

Helpoiten ylioppilaskunnan linjoihin ja toimintaan pääset vaikuttamaan osallistumalla jaostojen toimintaan. Jaostoissa saat ajankohtaisia kuulumisia opiskelijamaailmasta ja pääset keskustelemaan asioista sekä tekemään mukavia asioita opiskelijan hyvän elämän puolesta. Jaostot toimivat myös ylioppilaskunnan hallituksen tukena ylioppilaskunnan kannan muodostuksessa, joten edustajiston kokouksien lisäksi ne ovat suorimpia vaikutuskanavia ylioppilaskunnan toimintaan.

Lue lisää jaostoista täältä.

Skip to content